חכם מנשה שהרבני ע"ה

בס"ד קורות חייו של חכם מנשה שהרבני ע"ה. ההילולא שלו בכ"ח באב  (נלב"ע בשנת התש"ך). מתוך העתון "שבע" סיפור לשבת. משפחת שהרבני מבגדד שבעירק הייתה ענייה ביותר. האב סלמאן עבד מבוקר עד ערב לפרנסת המשפחה והרוויח מעט, והאם הצטערה בכל רגע על כך שאין ביכולתה לשלוח את בניה ללמוד תורה כשאר הילדים.
הקלק כאן להמשך הקריאה

מעט מקורות חייו של אביו של חכם דוד מנחם שליט"א כפי שנכתבו על-ידיו.

בס"ד אבא שיחיה חוגג שבעים, ביחד עם אחיותיי ואחיי בירכנוהו. העלנו זיכרונות מילדותנו. אני סיפרתי שלפני חמש שנים נקראתי לאיזה סקר ומילאתי שאלון על המקום בו גדלתי. מסקנת... הסוקרים הייתה שגדלתי במקום של עוני. אמרתי להם שאך שקר בדבריהם. מעולם לא היינו עניים! אמרו לי: אל תיקח את דברינו
הקלק כאן להמשך הקריאה

חכם שלמה תווינה ע"ה

בס"ד מורי ורבי חכם בניהו יששכר שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" בירושלים תכב"ץ מסר לי לקראת חג הפורים התשע"ו ספר שיצא על חכם שלמה תווינה ע"ה והזדרזתי להעלות את קורות חייו של החכם שלא היו בידי עד כה: קורות חייו של חכם שלמה תווינה ע"ה - נולד לערך בשנת התרט"ז (1856) ונלב"ע
הקלק כאן להמשך הקריאה

חכם משה מצפי ע"ה

  בס"ד חכם משה מצפי ע"ה הלך לעולמו. בעשרים השנים האחרונות שמש כחזן בבית הכנסת הגדול "ישרים" של יהודי עירק ברמת גן לאחר פטירתו של החזן והמייסד שלה חכם שמעון חבה ע"ה. תמונה שצילמתי בפורים מלפני כמעט שנתיים. נהנתי לשמוע אותו במשך שנים, ובמיוחד בימים הנוראים. הקול הערב והתפלה
הקלק כאן להמשך הקריאה