חכם צאלח בן חכם יוסף חיים ועזיזה זצוק"ל

בס"ד מו"ר ועט"ר הרב החכם הדין הרב כמוהר"ר צאלח בן הכם יוסף חיים ועזיזה זצוק"ל נפטר לבית עולמו בז' אדר תשנ"א שבוע לפני סיומה של מלחמת המפרץ. הוא נטמן בבית העלמין הדרום בגבול חולון בת ים. את השבעה ערכנו בביתו שברחוב שד"ל חולון ובסיום השבעה בערב התפללנו בביתו וקראנו מגילת אסתר ממגילת
הקלק כאן להמשך הקריאה

חכם אברהם ניסן ע"ה

בס"ד חכם אברהם ניסן בן מסעודה ע"ה נלב"ע ביום י"ב באלול שנת התש"ס. חכם אברהם היה מורה שלי בכיתה א' כשעלינו ארצה במעברת מקור חיים בירושלים. למד תורה כל חייו והנהיג את בניו ונכדיו בדרך התורה וכולם תלמידי חכמים. היה גבאי של בית כנסת יוסף חיים בגונן ח' בירושלים והיה מדווח לקהל
הקלק כאן להמשך הקריאה

ספר חדש – ישיבות בגדאד

בס"ד גולשים יקרים! בימים אלו, יוצא לאור שוב ספר 'ישיבות בגדאד', רב היקף באיכות ובכמות על חכמי ורבני בגדאד במאות האחרונות. מחקר מקיף וכולל שנטווה לאורך שנים על פי המקורות דלהלן: ספרי דפוס נדירים שנדפסו בבגדאד ובכל דפוסי האימפריה העותמאנית ולאחריה. מאות כתבי-יד, ואלפי מסמכים
הקלק כאן להמשך הקריאה

חכם מנשה שהרבני ע"ה

בס"ד קורות חייו של חכם מנשה שהרבני ע"ה. ההילולא שלו בכ"ח באב  (נלב"ע בשנת התש"ך). מתוך העתון "שבע" סיפור לשבת. משפחת שהרבני מבגדד שבעירק הייתה ענייה ביותר. האב סלמאן עבד מבוקר עד ערב לפרנסת המשפחה והרוויח מעט, והאם הצטערה בכל רגע על כך שאין ביכולתה לשלוח את בניה ללמוד תורה כשאר הילדים.
הקלק כאן להמשך הקריאה