רבי יונתן בן עוזיאל ז"ל – דרשות על פרשת בא

בס"ד כדי לזכות את הרבים החלטתי להביא פה מחידושי ר' יונתן בן עוזיאל ז"ל בתרגום יונתן בן עוזיאל על התורה מתורגם ללשון הקודש. בס"ד פרק י"א פסוק: כ"ג: ולכל בני ישראל היה אור במושבותם – היה אור לקבור את הרשעים שביניהם שמתו וכן לצדיקים לעסוק במצוות התלויות באור כמו ציצית ותפילין וק"ש
הקלק כאן להמשך הקריאה