פרשת ויקרא – חידושים מאת ר' יונתן בן עוזיאל ע"ה

בס"ד חידושי ר' יונתן בן עוזיאל ע"ה פרשת ויקרא פרק א' פסוק א': ויקרא אל משה – כאשר השלים משה להקים את המשכן חשב משה ודן בלבו ואמר: הר סיני שהיתה משיחתו לפי שעה ונתקדש רק שלשה ימים לא היה אפשר לי לעלות אליו עד שהיה הדבור מדבר עמי כ"ש אוהל מועד הזה שמשיחתו לעולם מן הדין היה שלא אכנס
הקלק כאן להמשך הקריאה

פרשת פקודי – חידושי ר' יונתן בן עוזיאל ע"ה

בס"ד בס"ד חידושי ר' יונתן בן עוזיאל ע"ה על התורה פרשת פקודי פרק ל"ט פסוק י': וימלאו בו ארבעה טורי אבן – ועליהן חקוק ומפורש שמות שלשה שבטים: ראובן שמעון לוי. פסוק י"א: והטור השני – ועליהן חקוק ומפורש שמות שלשה שבטים: יהודה דן ונפתלי. פסוק י"ב: והטור השלישי – ועליהן חקוק ומפורש שמות
הקלק כאן להמשך הקריאה

פרשת ויקהל – חידושי ר' יונתן בן עוזיאל ע"ה

בס"ד חידושים מאת ר' יונתן בן עוזיאל על פרשת ויקהל: פרק ל"ה פסוק ב': כל העושה בו מלאכה יומת – בסקילה באבנים. פסוק כ"ו: טוו את העזים – טוו את הצמר בעודו על העזים כשהם חיים. פסוק כ"ז: והנשיאים הביאו – וענני השמים הלכו לפישון ודלו משם אבני שוהם הנמצאים בחול הים והשליכו אותם למחנה ישראל
הקלק כאן להמשך הקריאה

פרשת משפטים – דרשות מר' יונתן בן עוזיאל ע"ה

בס"ד בס"ד חידושי ר' יונתן בן עוזיאל ע"ה על פרשת משפטים: פרק כ"א פסוק ב': כי תקנה עבד עברי – שנמכר בגניבתו ע"י בית דין. פסוק ד': אם אדוניו יתן לו אשה – שפחה כנענית. פסוק ו': והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה – לדיינים. ויקבל מהם רשות. והגישו אל הדלת המחוברת ללוח המזוזה.
הקלק כאן להמשך הקריאה

ר' יונתן בן עוזיאל ז"ל – דרשות על פרשת בשלח

בס"ד להלן חידושי ר' יונתן בן עוזיאל ז"ל בתרגום יונתן בן עוזיאל על פרשת בשלח בתרגום ללשון הקודש: פרשת בשלח: פרק י"ג פסוק י"ז: ויהי בשלח פרעה את העם  וכו' – פן יחרדו העם בראותם את אחיהם שמתו במלחמה מאתיים אלף גברים לוחמים משבט אפרים שהיו עם מגנים ורמחים וכלי זין וירדו לגת לבוז את
הקלק כאן להמשך הקריאה