תשעה באב

    בס"ד ענייני תשעת הימים שבת חזון וצום תשעה באב. שבת חזון השבת שלפני תשעה באב נקראת "שבת -חזון",על שם ההפטרה שמפטרין בה "חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים"(ישעיה -א ) הפטרה זו, היא האחרונה משלוש ההפטרות של פורענות ,שקוראים בשלוש השבתות,של ימי בין -המיצרים,ואילו בשבע
הקלק כאן להמשך הקריאה

תעניות

  בס"ד תעניות - דרשות מאת רבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א. התענית שאדם מתענה הוא כמו קרבן - רב ששת, כי הוה יתיב בתעניתא, בתר דמצלי אמר הכי: רבון העולמים, גלוי לפניך בזמן שבית המקדש קיים, אדם חוטא ומקריב קרבן ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו ומתכפר לו. ועכשו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי.
הקלק כאן להמשך הקריאה