פנינים מבית המדרש

בס"ד גולשים נכבדים! בעזה"י נכניס פה פנינים שנשמעו בבית המדרש של ישיבת המקובלים "נהר שלום" תכב"ץ: כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו - משה היה ירא מעוג מלך הבשן שהוא הפליט ממי המבול והיה מהול וחשש מזכות זו שיש לו. אמר לו ה' כי בידך - לך יש זכות נוספת והיא התפילין שעל ידך - וזה מה שאמר לו
הקלק כאן להמשך הקריאה