מנהגי נוכרים

בס"ד הלכות מנהגי נכרים מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"הכפי שנתקבלו מאת ידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו. מנהגי נכרים / הרב מרדכי אליהו ע"ה א. "ובחוקותיהם לא תלכו" - אסור לעם ישראל לנהוג כדרך שאומות העולם נוהגים. איסור זה קיים בכל דבר שנהגו הגויים כמנהג וכחוק ואין טעם
הקלק כאן להמשך הקריאה