ליקוטי דרשות יעקב חכימי הי"ו

  בס"ד גולשים יקרים! להלן קראו את אוסף הדרשות על התורה כפי שלוקטו ע"י חכם יעקב חכימי הי"ו מפרשני התורה ועוד מה ששמע מחכמים גדולים ועוד מה שהוסיף נופך משלו: ספר בראשית: פרשת בראשית  נעשה אדם בצלמנו כדמותנו: רש"י: אע"פ שלא סייעוהו ביצירתו, לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומידת
הקלק כאן להמשך הקריאה