הלכות סליחות – מאת מרן הראשל"צ מרדכי אליהו ע"ה

  בס"ד הלכות סליחות - מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה. מהלכות הסליחות - מרן הראשלצ" הרב מרדכי אליהו ע"ה חגיםהרב הגאון מרדכי אליהו ע"ה מהלכות חודש אלול: ערב ראש חודש אלול, התרת נדרים, הנהגות חודש אלול שיעורים נוספים חודש אלול סליחות מהלכות הסליחות שאלה:
הקלק כאן להמשך הקריאה