הלכות תרומה ומעשר בשמיטה

  בס"ד הלכות תרומה ומעשר בשמיטה מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"ה. מי שכופר בדברי צדיקים סופו לכפור בעיקר בחז"ל מבארים מה הטעם שנסמכה פרשת קרח לפרשת ציצית, \שנכתבה בסוף פרשת שלח/, לפי שבאו למשה במחלוקת בענייני ציצית. וכך מביא רש"י \פרק ט"ז פסוק א' ד"ה 'ודתן ואבירם'/,
הקלק כאן להמשך הקריאה

השמטת חובות בשמיטה – נוסח פרוזבול

בס"ד הלכות השמטת חובות בשמיטה ונוסח הפרוזבול מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"ה. נוסח פרוזבול בפנינו עדים החתומים מטה בא לפנינו........................ואמר לנו קנו ממני בקניין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה איך שאני מזכה על ידיכם קרקע כל שהוא מן הקרקע שיש לי לכל אחד מבעלי
הקלק כאן להמשך הקריאה