הלכות ברכות

בס"ד הלכות ברכות ממרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה. הנותן ריח טוב בפירות אם לוקח פרי שריחו ערֵב ובדעתו לאוכלו – מברך עליו את ברכתו. ואם רוצה רק להריח בו ולא לאוכלו – מברך "הנותן ריח טוב בפירות".   אני רגיל לספר, פעם הביאו לפני 'גויאבה' ובה ריח טוב ושאלו אותי
הקלק כאן להמשך הקריאה