מצוות פטר חמור – מאת חכם בן-ציון מוצאפי שליט"א

בס"ד קבלנו את המאמר הבא מאת הגולש הוותיק חכם איציק שמש הי"ו: היכן עושים היום פדיון פטר חמור כדי להשתתף במצווה? אלה דברי חכם בן ציון מוצפי על מצווה זו: א, התורה הקדושה ציוותה אותנו לקיים כל התרי״ג מצוות בשלימותן, והם מכוונות כנגד תרי״ג איברים שבאדם, ״רמ״ח״ מצוות עשה כנגד רמ״ח
הקלק כאן להמשך הקריאה