דיני מוקצה בשבת

    בס"ד דיני מוקצה מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"ה   הרב מרדכי אליהו דיני מוקצה ממרן הראשלצ הרב מרדכי אליהו שליטא דיני מוקצה   מאחר וגאון עוזנו ועט"ר בעל הבא"ח זיע"א כתב בשנה שניה בפרשה זו חלק מהלכות מוקצה, אנו נמשיך בדרכו.   אין מוקצה לר"ש אלא גרוגרות
הקלק כאן להמשך הקריאה