מעלת השבת והלכות בורר

  בס"ד דרשה על מעלת השבת והלכות בורר מאת מרן הראשל"צ מרדכי אליהו ע"ה מעלת השבת והלכות בורר שבת היא חוק מעלת השבת גבוהה עד מאוד, ושמירתה מעידה על אמונתנו בבורא יתברך שמו ויתעלה, שברא את העולם ונח ביום השבת. משה רבנו לימד אותנו, שחובת ידיעת הלכות שבת קודמת לכל, והיא המצוה
הקלק כאן להמשך הקריאה

דיני בורר

בס"ד הלכות בורר מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה . כתוב (ויקרא כ, כו) "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" - הקב"ה בחר בנו מכל העמים. וידוע שתלמיד חכם הוא בבחינת שבת, וגם הקב"ה הוא בבחינת שבת – וכי מותר לברור בשבת? אלא אומר הקב"ה, אני בורר אוכל מתוך פסולת. אבל צריך
הקלק כאן להמשך הקריאה