מעלת השבת והלכות בורר

  בס"ד דרשה על מעלת השבת והלכות בורר מאת מרן הראשל"צ מרדכי אליהו ע"ה מעלת השבת והלכות בורר שבת היא חוק מעלת השבת גבוהה עד מאוד, ושמירתה מעידה על אמונתנו בבורא יתברך שמו ויתעלה, שברא את העולם ונח ביום השבת. משה רבנו לימד אותנו, שחובת ידיעת הלכות שבת קודמת לכל, והיא המצוה
הקלק כאן להמשך הקריאה

דיני בורר

בס"ד הלכות בורר מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה . כתוב (ויקרא כ, כו) "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" - הקב"ה בחר בנו מכל העמים. וידוע שתלמיד חכם הוא בבחינת שבת, וגם הקב"ה הוא בבחינת שבת – וכי מותר לברור בשבת? אלא אומר הקב"ה, אני בורר אוכל מתוך פסולת. אבל צריך
הקלק כאן להמשך הקריאה

דיני מוקצה בשבת

    בס"ד דיני מוקצה מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"ה   הרב מרדכי אליהו דיני מוקצה ממרן הראשלצ הרב מרדכי אליהו שליטא דיני מוקצה   מאחר וגאון עוזנו ועט"ר בעל הבא"ח זיע"א כתב בשנה שניה בפרשה זו חלק מהלכות מוקצה, אנו נמשיך בדרכו.   אין מוקצה לר"ש אלא גרוגרות
הקלק כאן להמשך הקריאה

דיני חימום אוכל בשבת

בס"ד דיני חימום אוכל בשבת מאת מרן הראשל"צ המקובל הגאון כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה כפי שנתקבל באדיבותו של ידידי החשוב חכם אליהו הלוי הי"ו. הכשרת אוכל שלא ע"י בישול בעניין של בישול אחר בישול יש כמה שאלות שמהם נלמד את יסודות הדין. א. האם מותר להכניס או לערות מים רותחים על שקית תה יבשה
הקלק כאן להמשך הקריאה