שאלת והזכרת גשמים

  בס"ד הלכות שאלת והזכרת גשמים מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה. משיב הרוח ומוריד הגשם כתב הרמב"ם (פ"ב מהלכות תפילה הט"ו): "כל ימות הגשמים אומר בברכה שניה מוריד הגשם, ובימות החמה מוריד הטל. מאימתי אומר מוריד הגשם, מתפלת המוספין של יו"ט האחרון של חג, עד תפלת
הקלק כאן להמשך הקריאה