בישולי גויים

בס"ד הלכות בשולי גויים מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה. בישולי עכו"ם – סכנת התבוללות איסור בישולי עכו"מ חמור ביותר, וכתבו בראשונים שאמנם אין לאיסור זה עיקר מן התורה, אבל הטעם לאיסור חמור זה הוא מחשש שמא יבואו חלילה לידי חתנות והתבוללות. בפרשתנו מובא במוחש
הקלק כאן להמשך הקריאה