הלכות אבלות

בס"ד הלכות אבלות מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"ה. מספרו: צרור החיים.  נתקבל מידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו.    א הלכות אבלות על פי פסקי הראשלצ" הג"ר מרדכי אליהו ע"ה הרב מישאל רובין פתיחה הלכות אבלות אינן מוכרות כל כך בציבור, שכן לא נהוג ללמוד אותן אלא כאשר נפטר קרוב
הקלק כאן להמשך הקריאה