הפרהוד בעירק בשנת 1941 חג שבועות התש"א

בס"ד נתקבל מהרב והפייטן הגדול חכם דוד מנחם שליט"א הייתי שם. כשם שהייתי בהר סיני במעמד מתן תורה- כך הייתי בפרהוד, בבגדד של 1941 בחג שבועות תש"א. הייתי שם. יצאתי עם סבי - כשעוד היה רק אב צעיר - סבי, חכם גרג'י יאיר המורה הנודע של "מדרש מנשה צאלח" החזן החנון של כנסת "צלאת' דינה" שבשכונה
הקלק כאן להמשך הקריאה