מלחמת עזה התשס"ט – רמזים

    בס"ד רמזים בתנ"ך למלחמת עזה התשס"ט כפי שנתקבל מידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו. צפניה פרק א הנביא זכריה מנבא על מה שקורה בדרום עיין בפרק ב כי עזה עזובה תהיה ואשקלון לשממה.אשדוד בצהריים יגרשוה.וכ"ו א דבר-יהוה אשר היה, אל-צפניה בן-כושי בן-גדליה, בן-אמריה, בן-חזקייה--בימי
הקלק כאן להמשך הקריאה