לימוד לליל האזכרה (יארצייט) כמנהג יהודי עירק

בס"ד מנהגנו ללמוד בספר "מנוחת הנפש" המסודר עפ"י שכתב רבנו יוסף חיים בספרו: לשון חכמים. מתחילים: אל מלא רחמים וכו'. וחכם שמעון חבה ע"ה היה נוהג להתחיל מהתחלת הספר הרי אנחנו, וידוי, ולשם יחוד הארוך. לומדים תרי"ג מצוות. ואח"כ זוהר ויקהל. מי שלא יכול נהגו לקרוא רק את סוף הזוהר: עמוד
הקלק כאן להמשך הקריאה