תהלים

    בס"ד פירוש על ספר תהלים לרבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א כפי שנתקבל מידידי חכם אלון יצחק הי"ו. "כי אם בתורת ה" חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה והיה כעץ שתול על פלגי מים " אמרו רבותינו ז"ל : ישראל קרואים אדם, אין הגויים נקראים אדם,מפני שישראל קיבלו את התורה הנקראת "מה" בגימטרייא
הקלק כאן להמשך הקריאה