קבלה – כוונות פסח

בס"ד ראשי פרקים בכוונות פסח א. צריך שתדע כי הו"ק דזו"ן דאצילות לאחר שהמאציל תיקנם, הם שלמים מצד עצמם בה"פ בכ"א מהם הן באו"פ והן באו"מ, הן מבחי' הפנימיות והן מבחי' החיצוניות, והם נקראים הנרנח"י דנפש ונרנח"י דרוח, והם נקראים פר' ו"ק והם נקראים נ"ר דנרנח"י בערך כללות עולם האצילות. וידוע
הקלק כאן להמשך הקריאה