קבלה – כוונות הנסירה לראש השנה

  בס"ד הקדמות לנסירה דראש השנה א. בראש השנה, עסקנו בזו"ן דכללות של כל השנה, וזו"ן הללו הם יעו"ר. ועסקנו בבחי' הגבורה של כל הבחי' שהם עולים שם. ידוע הוא, שתיקון הזו"ן דא"ק ואבי"ע דגבורה דסדר הזמנים*, הוא נעשה מיום ר"ה ועד יום ש"ע וזה נמשך זמן רב מפני שהתיקון הוא בזו"ן הכוללים דכל
הקלק כאן להמשך הקריאה