סגולה לסילוק חרדות ופחדים

  סגולות מאת רבנו יוסף חיים ע"ה לסילוק חרדות ופחדים שבאים על האדם ואינו יודע למה.א. לקרוא את קריאת שמע ישראל פעם אחת בבוקר ופעם שניה בערב ופעם שלישית לפני שיושנים ממש. ב. להרגיל את עצמכם שלא תיגעו הרבה באף שלכם ולא בשפתיים שלכם. ג. בבוקר כשקמים מהמטה צריכים ליטול ידיים באמצעות
הקלק כאן להמשך הקריאה

סגולה ללימוד ערב פסח

    סגולה ללימוד בערב פסח מאת הרב הגאון הקדוש רבנו שמשון מאוסטרופוליא הי"ד. זיע"א. כפי שהועבר אלי מידידי חכם אליהו הלוי הי"ו.  סגולה גדולה ללמוד המאמר איגרת הקודש מאת הגה"ק ר"ש מאוסטרופליא זצוק"ל וכמו שמובא בסוף המאמר "אחרי זאת הודיע אותי רזא דנא שכל המעיין בסוד נפלא ונורא
הקלק כאן להמשך הקריאה

השעה התשיעית

    בס"ד כנסו כאן דחוף היום!!! סגולה לקבלת תפילות בשעה התשיעית בחודש התשיעי שחל היום!!! בקרוב מגיעה השעה! עת רצון שכזו מגיעה פעם בשבע שנים. בשעה זו-חדר האוצרות פתוח בואו עם כל מה שכואב וחסר-לדפוק על שערי שמיים, כי היא שעת רצון! שעה שמסוגלת לפעול בשמים ולשנות את כל מציאות
הקלק כאן להמשך הקריאה