סגולות לזיווג מאת רבנו מרדכי אליהו ע"ה

בס"ד סגולות לזיווג מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"ה. סגולות לזיווג ממרן הראשל"צ הגאון המקובל רבי מרדכי אליהו ע"ה. בחורים שרוצים להתארס ולמצוא אשה טובה, ילמדו להם לסגולה שלא יאבדו מלומר ברכת הלבנה בכוונה ובציבור (כה"ח סי' תכ"ז ס"ק י'). ואני אומר לבחורות שרוצות להתחתן
הקלק כאן להמשך הקריאה

זוגיות

  בס"ד     "הזוגיות במגילה" מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה כפי שהועבר אלי ע"י ידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו.   זכתה אסתר שתקרא המגילה על שמה, מכמה סיבות, והחשובה שבהן - כיון שמסרה נפשה על גאולת ישראל.  התפילות שגרמו בסופו של דבר לגאולתם של ישראל היו
הקלק כאן להמשך הקריאה