טבעת לחתן וטבעת לכלה

  בס"ד הלכות הטבעת מאת מרן הראשל"צ נשיא מועצת חכמי התורה רבנו עובדיה יוסף שליט"א. האם מותר לכלה לתת טבעת לחתן בזמן הנישואין? בשעת הנישואין, לוקח החתן טבעת ונותנה לכלה לשם קידושין, ומהי אותה קדושה? שאחר הקידושין הופך דינה של האישה להיות אשת איש, ונאסרת על כל העולם באיסור
הקלק כאן להמשך הקריאה

סגולות לזיווג מאת רבנו מרדכי אליהו ע"ה

בס"ד סגולות לזיווג מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"ה. סגולות לזיווג ממרן הראשל"צ הגאון המקובל רבי מרדכי אליהו ע"ה. בחורים שרוצים להתארס ולמצוא אשה טובה, ילמדו להם לסגולה שלא יאבדו מלומר ברכת הלבנה בכוונה ובציבור (כה"ח סי' תכ"ז ס"ק י'). ואני אומר לבחורות שרוצות להתחתן
הקלק כאן להמשך הקריאה

מנהגי אירוסין וחתונה

  בס"ד תיאור מנהגי האירוסין והחתונה הנהוגים אצל יהודי עירק.   האירוסין בעירק היו נקראים: קידוס תמאם. זאת אומרת: קידושין מושלמים. היו עושים אירוסין על פי התורה שהם נתינת הטבעת ואומרים "הרי את מקודשת לי" שזהו החלק הראשון של החתונה של היום. אבל את החלק השני של שבע ברכות (חופה)
הקלק כאן להמשך הקריאה

הלכות נישואין

בס"ד הלכות נישואין לחתן ולכלה. א. חתן וכלה הנכנסים לחופה, מתענים ביום חופתם. ושני טעמים לכך: 1. לפי שביום זה מתכפרים כל עוונותיהם, וצריכים הם להזדכך ולחזור בתשובה. והתענית הרי היא כפרה במיעוט חלבם ודמם ומעוררתם לתשובה. 2. שיכנסו לחופה בכובד ראש ולא מתוך אכילה ושתיה ושכרות. ולטעם
הקלק כאן להמשך הקריאה

זוגיות

  בס"ד     "הזוגיות במגילה" מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה כפי שהועבר אלי ע"י ידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו.   זכתה אסתר שתקרא המגילה על שמה, מכמה סיבות, והחשובה שבהן - כיון שמסרה נפשה על גאולת ישראל.  התפילות שגרמו בסופו של דבר לגאולתם של ישראל היו
הקלק כאן להמשך הקריאה