אהרון קלה הי"ו – מאמרים להסברת המקאמים בתפילות שבת וחגים של בני עדות המזרח

  בס"ד המוזיקה בפיוט וחזנות בשבתות וחגים מאת:אהרן קלה בבתי כנסת רבים של בני עדות המזרח, נהוג בדרך כלל, שמכבדים איש זה או אחר מציבור המתפללים לשמש כשליח ציבור. ויש גם מקומות בהם  מכבדים אחד מהקהל לשמש כחזן בדרך כלל  ועל כל אלה תבוא הברכה. בתפילתם הם משתמשים במנגינות הלקוחות
הקלק כאן להמשך הקריאה