שמחת תורה

  בס"ד דרשה לחג שמיני עצרת שמחת תורה מאת כמוה"ר חכם יוסף חיים ע"ה זיע"א. בס"ד ביום השמיני עצרת תהיה לכם (במדבר כ"ט ל"ה). אמרו חכמים מכאן שמעלין בקודש ולא מורידין. פירוש: משום שלא כתוב "וביום השמיני" בתוספת אות וא"ו כמו שכתוב בשאר ימים קודמים. לכן אמר מעלין בקודש ולא מורידין.
הקלק כאן להמשך הקריאה