שבת הגדול

    בס"ד דרשה לשבת הגדול מספר: בן איש חיל חלק א' לרבנו יוסף חיים ע"ה. זיע"א.   בזוהר הקדוש שואל רבי אלעזר את רבי שמעון אביו: מדוע הקב"ה הגלה את בני ישראל למצרים? וענה לו רבי שמעון: אתה שואל שאלה אחת או שתיים? ושתיהן הן אחת ויש להם תירוץ אחד. הקב"ה הבטיח לאבות לתת לבניהם עושר וכבוד
הקלק כאן להמשך הקריאה