סדר ערב ראש השנה מאת חכם אליהו הלוי שליט"א

© כל הזכויות שמורות למחבר אין להעתיק ולצלם בלי רשות המחבר h13156@gmail.com 03-5786930 נר ה' נשמת אדם מהדורה מיוחדת זו תרומת משפחת פורת הי"ו רבקה פורת בת שרה להצלחה ברוחניות ובגשמיות סימה פרידלנד בת רבקה להצלחה ברוחניות ובגשמיות שלמה פורת בן רבקה להצלחה ברוחניות ובגשמיות עמוס פורת
הקלק כאן להמשך הקריאה

ראש השנה – תפילות ופיוטים

בס"ד גולשים יקרים! האזינו להלן לתפילות של ראש השנה כמנהג יהודי עירק בביצוע מנהל האתר חיים סלמן: אחות קטנה - פתיחה לליל ראש השנה: מזמור לראש השנה: חון תחון על בניך: שופט כל הארץ: שואף כמו עבד: בני עבדיך: שפל רוח ליום ב' לפני ברוך שאמר: השתונן : המבורך: קדיש
הקלק כאן להמשך הקריאה

הקדמות לכוונות השופר דראש השנה

    בס"ד הקדמות לכוונות השופר דראש השנה א. הנה נודע כי בימי ר"ה עומדים הזו"ן של השנה הזאת אב"א, ואנחנו צריכים לנסור אותם בעי"ת ע"י הפלת הדורמיטא בז"א שנעשית ביום ר"ה ע"י או"א שמסלקים את המוחין מהז"א. ואח"כ אנחנו מעלים את פנימיות הזו"ן, שהם המוחין שלו, למ"ן לאימא. ואח"כ אנחנו מעוררים
הקלק כאן להמשך הקריאה

עלון לערב ראש השנה

  בס"ד עלון מיוחד לערב ראש השנה נערך ע"י ידידי היקר איציק שמש הי"ו לכבוד ראש השנה התשע"ג. ערב ראש השנה: א. יש הנוהגים לעלות לבית העלמין בערב ראש השנה בבוקר, לבקש מחילה מהנפטרים, ושימליצו בעדם בפני הקב"ה לשנה טובה ומבורכת (בן איש חי, שנה א, נצבים, ב'). ב. נוהגים להסתפר, ומכוונים
הקלק כאן להמשך הקריאה

סדר הברכות בראש השנה

    בס"ד סדר הברכות בליל ראש השנה כפי שקבלתי מאת ידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו:     בס"ד- לקראת יום ההילולא ה 108 החל בי"ג באלול של מו"ר שר בית הזוהר והקבלה מרן ריש גלותא דבבל המקובל האלקי רב רבנן סיני ועוקר הרים רבי יוסף חיים זצוק"ל מוגש בזה סדר ליל ר"ה כפי שאספתי ולמדתי
הקלק כאן להמשך הקריאה