פורים – תפילות ופיוטים

בס"ד   מגילת אסתר פרק א': מגילת אסתר פרק ב': מגילת אסתר פרק ג': מגילת אסתר פרק ד': מגילת אסתר פרק ה': מגילת אסתר פרק ו': מגילת אסתר פרק ז': מגילת אסתר פרק ח': מי כמוך ואין כמוך 1: מי כמוך ואין כמוך-2: עוז לאלהים - לשבת שקלים: עזר מצרי היית: פורים
הקלק כאן להמשך הקריאה

שיר לכבוד שבת פרה

  בס"ד מאחר ולא מצאתי בזמנו שיר לשבת פרה ידוע, כתבתי שיר לכבוד שבת פרה על הלחן של "מלך גואל ומושיע". כנסו כאן וקבלו את מילות השיר. בס"ד שבת פרה התשס"א   שיר לשבת פרה פרה אדומה תמימה בשבת פרה נקראה לטהר העם מטומאה  שהיא טומאת אב הטומאה    ויהי רצון מלפני יה שבזכות
הקלק כאן להמשך הקריאה

פירוש על מגילת אסתר

  בס"ד פירוש למגילת אסתר מאת מרן הראשל"צ מרדכי אליהו ע"ה מאמר מרדכי פירושים על מגילת אסתר ממרן הראשון לציון המקובל האלקי וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו יש תענית דיבור ויש תענית אוכל. ועל דרך רמז אמרו, כתוב שאמרה אסתר למרדכי "וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים" (אסתר
הקלק כאן להמשך הקריאה

פורים משולש

בס"ד הלכות פורים משולש מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה כפי שהועברו אלי ע"י ידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו. פורים המשולש בירושלים  כללי  א - כשחל ט"ו באדר בשבת, נוהגים לעשות בירושלים "פורים משולש" - פורים שחל בשלושה ימים: בשישי שבת וראשון. ומכיון שיש הרבה מנהגים
הקלק כאן להמשך הקריאה

הלכות פורים

  בס"ד הלכות פורים   תענית אסתר א - משנכנס אדר מרבין בשמחה, ובי"ג באדר מתענין תענית אסתר ואומרים "עננו" בעמידה, ומוציאין ס"ת בשחרית ובמנחה וקורין ג' עולים בפרשת "ויחל" תמצא בסדר תעניות . ואם חל י"ג בשבת מקדימין להתענות ביום ה'. ב - מנהג הספרדים שגם הש"ץ וגם היחידים אומרים "עננו"
הקלק כאן להמשך הקריאה