עשרה בטבת

  בס"ד הלכות צום עשרה בטבת מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל מרדכי אליהו ע"ה כפי שנתקבל מידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו. הלכות תענית עשרה בטבת 13.12.2007 (05:36) מטרת התענית – יום של חשבון נפש הרמב"ם מבאר שעיקר סיבת התעניות היא לעורר הלבבות ולזכור את האירועים שבעטיים הן נקבעו, וז"ל
הקלק כאן להמשך הקריאה