פרקי אבות – פירוש מרבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א

    בס"ד פירוש לפרקי אבות לרבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א כפי שנתקבל מידידי חכם אלון יצחק הי"ו. "משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע"  נראה לי בסייעתא דשמיא ,ידוע שאי אפשר לתחתון לקבל שפע מן העליון הגדול ממנו במאוד מאוד מן הקצה אל הקצה,כי אם רק על ידי אמצעי שביניהם,אשר הוא כלול משתיהן
הקלק כאן להמשך הקריאה

דרשה לל"ג לעומר לכבוד רשב"י מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה.

  בס"ד דרשה לל"ג לעומר לכבוד רשב"י מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה. קול צופיך 451 פרשת השבוע בחוקותי תשס"ח - מהלכות ל"ג בעומר – "אמר רבי אבא" על מעלת רשב"י מהלכות ל"ג בעומר תספורת בל"ג בעומר יש מחלוקת בין השו"ע לרמ"א אם מותר להסתפר בל"ג בעומר. לפי דעת מר"ן
הקלק כאן להמשך הקריאה

סדר החלקה

בס"ד סדר "החלקה" לילדים בני שלש במירון מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה. שאלה: מהו סדר החאלקה? מה עושים? מה אומרים? ועוד. תשובה: מצורף בזה לנוחיותכם סדר החלאקה. לא חייבים לומר את כולו, אבל את רובו. יש לשים לב שלפעמים הילד מאוד מפחד מגזירת השער שלא היה רגיל בה
הקלק כאן להמשך הקריאה