יום הכפורים – דרשות וקטעי תפילה של יהודי עירק

  בס"ד דרשה ליום הכפורים מאת רבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א. יום הכפורים הוא האחרון משלושה זמני תשובה שניתנו. יובן הטעם שזמן התשובה שבכל שנה ושנה נחלק לשלושה חלוקות: האחד הוא חודש אלול עד ראש השנה, השני הוא מן יום ראש השנה עד יום הכפורים והשלישי הוא יום הכפורים. כי באמת האדם צריך
הקלק כאן להמשך הקריאה

יום כפור

    בס"ד דרשה ליום הכפורים מאת רבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א. יום הכפורים הוא האחרון משלושה זמני תשובה שניתנו. יובן הטעם שזמן התשובה שבכל שנה ושנה נחלק לשלושה חלוקות: האחד הוא חודש אלול עד ראש השנה, השני הוא מן יום ראש השנה עד יום הכפורים והשלישי הוא יום הכפורים. כי באמת האדם
הקלק כאן להמשך הקריאה