סדר הדלקת נרות חנוכה עם בקשות מיוחדות של רבנו הרי"ח טוב ע"ה

  בס"ד שלום ר' חיים היקר אני שולח לכבודו, סדר הדלקת נרות חנוכה מדוייק כפי מנהגנו, בתוספת אור גדול לימי חנוכה הקרבים ובאים, תפילות ובקשות חדשות ממרן הגרי"ח, אשר יראו אור אי"ה בספר 'ישיבות בגדאד', חלק הנספחים. בעקבות מהדורה חדשה של ספר 'ישיבות בגדאד', שעומדת לצאת לאור, ובעקבות
הקלק כאן להמשך הקריאה

עלון לחנוכה

  בס"ד כנסו כאן וקראו בעלון לחג החנוכה התשע"ג שהכין חכם איציק שמש הי"ו.  חנוכה תשע"ג שבת פרשת וישב   בפרשת השבוע "וישב" כתוב "ובגפן שלשה שריגים והיא כפורחת עלתה נצה הבשילו אשכלותיה ענבים", הבן איש חי כותב שישראל שנמשלו לגפן. מה מיוחד בגפן שעם ישראל נמשל אליו? עץ הגפן חלש
הקלק כאן להמשך הקריאה

חנוכה

  בס"ד דרשות לחג החנוכה מאת רבנו יוסף חיים ע"ה. זיע"א. מספר "בן יהוידע": מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה, תמניא אינון וכו' (שבת כ"א ע"ב) - נראה לפרש בס"ד, הכי קאמר: דהוה ליה למימר "נחוכה" שהוא רוצה לומר נחו בכ"ה, שנחו אז מן המלחמה, כדכתיב במגילת אסתר: ונח בארבעה עשר.
הקלק כאן להמשך הקריאה