חמש תעניות

  בס"ד מנהגי יהודי עירק בחמש תעניות לפי אברהם בן יעקב ע"ה כפי שמופיע באתר "דעת" ונתקבל מחכם אליהו הלוי הי"ו. כ. ארבעת הצומות ובין המצרים: 1. רבים מקפידים לצום בכל ארבעת הצומות. 2. החל בי"ז בתמוז ממעטים בשמחות ומדגישים את האבלות. בשבוע שחל בו תשעה-באב נוהגים שלא לאכול בשר, לא
הקלק כאן להמשך הקריאה