סיפור הפרהוד בשנת 1941 בחג השבועות בעירק

ב-1 ביוני 1941 חל חג השבועות. באותו היום התפרצו בריונים ערבים אל שכונות היהודים בבגדד. ההתפרעות נמשכה גם למחרת. הפורעים חדרו לבתים, רצחו, אנסו, עינו, שדדו, בזזו, העלו באש בית כנסת וחנויות. איש אינו יודע בוודאות כמה תושבים יהודים נהרגו; מקובל להעריך את מספרם ביותר מ-150. מאות רבות נפצעו.
הקלק כאן להמשך הקריאה

תפילה לערב ראש חודש סיון

  בס"ד תפילה חשובה מהשל"ה הקדוש (שני לוחות הברית) לערב ר"ח סיון:  סגולה לערב ר"ח סיוון-תפילת השל"ה  אתה הוא ה' אלהינו עד שלא בראת העולם,ואתה הוא אלהינו משבראת העולם,ומעולם ועד עולם אתה אל.  ובראת עולמך בגין לאשתמודע אלהותך באמצעות תורתך הקדושה כמו שאמרו רבותינו זכרונם
הקלק כאן להמשך הקריאה

פירוש למגילת רות

  בס"ד פירוש למגילת רות מאת מרן הראשל"צ כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה מגילת רות: הקדמה מגילת רות ממרן הראשל"צ הרב מרדכי אליהו ע"ה מתוך ספרו מאמר מרדכי למועדים ולימים ( הלכות חגים ). ע - הפוסקים כרמ"א נוהגים לקרוא מגילת רות מתוך מגילת קלף. ויש שנהגו לברך על מקרא מגילה ויש שלא נהגו
הקלק כאן להמשך הקריאה

מנהגי חג השבועות

בס"ד תיאור מפורט של מנהגי יהודי עירק בליל חג השבועות וביום השבועות כפי שנכתב ע"י ידידי היקר חכם אליהו הלוי הי"ו. 1. בליל חג השבועות מתאספים כל בני המשפחות הנכבדות בבתי ראשי המשפחה, ויתר העם מתאספים בבתי הרבנים המפורסמים או בבתי הכנסת ונשארים שם ערים כל הלילה, כמו בליל הושענא-רבא.
הקלק כאן להמשך הקריאה

דרשה לשבת כלה מרבנו יוסף חיים ע"ה

בס"ד דרשה לשבת כלה מספר "בן איש חיל" חלק א' דרוש א' לרבנו יוסף חיים ע"ה. זיע"א. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו (במדבר ב'). ידוע הדבר ומפורסם הענין, כמה גדלו מעלות תורתנו הקדושה, הנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. וכמה גדלו חסדי השם
הקלק כאן להמשך הקריאה