סיום הש"ס התשע"ב בישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ

בס"ד אוסף חידושים וסיפורים שנאמרו בשיעורי דף היומי מיום כ"א באדר א' התשס"ה עד יום י"א באב התשע"ב בישיבת נהר שלום תכב"ץ ע"י ראש הישיבה רבנו בניהו יששכר שמואלי שליט"א מגיד השיעור וע"י לומדי השיעור וכן דברים מדברי רבנו יוסף חיים בספרו בן יהוידע על הש"ס. א בס"ד סיום לימוד הש"ס בישיבת
הקלק כאן להמשך הקריאה