סיום הש"ס התשס"ה בישיבת נהר שלום תכב"ץ

בס"ד אוסף חידושים וסיפורים שנאמרו ע"י רבנו בניהו שמואלי שליט"א וע"י לומדי שיעור דף היומי בישיבת נהר שלום תכב"ץ אסף וכתב הצב"י חיים סלמן (ס"ט) א בס"ד סיום לימוד הש"ס בישיבת "נהר שלום" תכב"ץ עם כמוה"ר בניהו יששכר שמואלי שליט"א בלימוד הש"ס הזה, מיום כ"ו באלול התשנ"ז עד יום כ'
הקלק כאן להמשך הקריאה