סיום מסכת יומא בישיבת "נהר שלום" תכב"ץ עם רבנו בניהו יששכר שמואלי שליט"א

  בס"ד סיום מסכת יומא שלמדנו עם רבנו ראש הישיבה כמוה"ר בניהו יששכר שמואלי שליט"א במסגרת לימוד הדף היומי. ה' יתן לרבנו בריאות שלמה ושפע גדול להמשיך ללמדנו ש"ס זה ושסי"ם נוספים אמן.   מסכת זו החילונו ללמוד ביום ז' בכסלו התשע"ד וסיימנו אותה ביום ד' באדר א' התשע"ד.   במסכת זו זכה
הקלק כאן להמשך הקריאה

סיום הש"ס התשע"ב בישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ

בס"ד אוסף חידושים וסיפורים שנאמרו בשיעורי דף היומי מיום כ"א באדר א' התשס"ה עד יום י"א באב התשע"ב בישיבת נהר שלום תכב"ץ ע"י ראש הישיבה רבנו בניהו יששכר שמואלי שליט"א מגיד השיעור וע"י לומדי השיעור וכן דברים מדברי רבנו יוסף חיים בספרו בן יהוידע על הש"ס. א בס"ד סיום לימוד הש"ס בישיבת
הקלק כאן להמשך הקריאה

סיום הש"ס התשס"ה בישיבת נהר שלום תכב"ץ

בס"ד אוסף חידושים וסיפורים שנאמרו ע"י רבנו בניהו שמואלי שליט"א וע"י לומדי שיעור דף היומי בישיבת נהר שלום תכב"ץ אסף וכתב הצב"י חיים סלמן (ס"ט) א בס"ד סיום לימוד הש"ס בישיבת "נהר שלום" תכב"ץ עם כמוה"ר בניהו יששכר שמואלי שליט"א בלימוד הש"ס הזה, מיום כ"ו באלול התשנ"ז עד יום כ'
הקלק כאן להמשך הקריאה