אזכרות לנפטרים שמועד פטירתם חל בחודש זה

פוסט נבחר

 בס"ד המרחם על כל בריותיו הוא יחוס ויחמול על נפש רוח ונשמה של הנפטרים שמועד פטירתם חל בחודש אלול: לאה הדס אסתר אלול התשס"ט עליזה בת טויה ויצחק א' אלול תשע"ז חכם יוסף צאלח דורי ע"ה ר"ח אלול חכם יצחק אברהם שלמה מג'לד ע"ה א' באלול מנחם בן נעימה ב' באלול צביחה (רחמה) ציפורה בת
הקלק כאן להמשך הקריאה