אזכרות לנפטרים שמועד פטירתם חל בחודש זה

פוסט נבחר

 בס"ד המרחם על כל בריותיו הוא יחוס ויחמול על נפש רוח ונשמה של הנפטרים שמועד פטירתם חל בחודש ניסן: חכם נסים בן אחיו של רבנו יוסף חיים ע"ה ניסן יעקב אברהם וגורג'יה יצחקי א' בניסן מנשה גורג'יה וציון אברהם ב' בניסן אברהם נעמת בן יוסף ב' בניסן בצלאל קלה בן הדסה - ב' בניסן עזרא מרגלית
הקלק כאן להמשך הקריאה