המטמון של יוסף – מאת חכם דוד מנחם שליט"א – הרב והפייטן הגדול

בס"ד

למצוא את המטמון של יוסף.

 אמרו חכמים בתלמוד שאת העושר שהביא יוסף למצרים הוא אסף בשלוש אוצרות ואתשלשתן הוא הטמין במטרה שיתגלו בהמשך ההיסטוריה: "שלוש  מטמוניות הטמין יוסףבמצרים: אחת נתגלה לקורח, אחת נתגלה לאנטונינוס בן אסוירוס, ואחת גנוזה לצדיקיםלעתיד לבא".

המטמונים שטמן יוסף לדורות הבאים הן הניסיונות שהתנסה בהן בימי חייו והתובנותהעולות מהן.

ליוסף מתאים להטמין. יוסף נקרא צדיק, והפסוק אומר "אור זרוע לצדיק". האור אצלו הואכמו זרע הטמון באדמה שעתיד להצמיח אילנות של אורה לדורות הבאים.

חוויות מעין אלו שעברו על יוסף יעברו גם על ישראל כעם. יהיו נקודות בהיסטוריה של עםישראל שהן יצופו כמעין שידור חוזר. וכמו שאמרו חכמים כל מה שאירע ליוסף אירע לציון. (יוסף בגימטרייה ציון).

התובנה הראשונה שנלמדה מיוסף ואחיו היא שהמלכות מגיעה לאדם ברצון ה' ואיןלערער עליה. הנה אחי יוסף בשמעם את חלומו אמרו לו: הֲמָלֹךְ תִּמְלֹךְ עָלֵינוּ אִם מָשׁוֹלתִּמְשֹׁל בָּנוּ. ובסוף דבר השתחוו לו והכירו במלכותו. דבר זה נתגלה על ידי קורח שביקשלערער על מלכותו של משה וכהונתו של אהרן ובסוף הודה ואמר: משה אמת ותורתואמת.

התובנה השנייה שנלמדה מייחסי יוסף ופרעה היא שהבדלי דת ואמונה לא מוכרחיםלגרור אחריהם שנאה. הנה לנו יוסף העברי ופרעה המצרי שהיו שונים באמונתם וזהותםהדתית חברתית, זה עברי וזה מצרי. גם הקשר שלהם אינו מקובל בחברה כלל. המצריםלא היו אוכלים עם העברים בשולחן אחד מתוך תיעוב ומיאוס לאמונתם. ובכל זאת יוסףופרעה עבדו יחדו למען כלכלת מצרים והעולם. לתובנה זו היו שותפים אנטונינוס הקיסרהרומאי ורבי יהודה נשיא ישראל שקיימו קשרי ידידות אמתיים כפי שנזכר בתלמוד. גםעתה, עם ישראל נדרש ללכת בדרכו של יוסף. לאהוב את כל העמים לדרוש את שלומםולרצות להיטיב להם. רק מתוך כך נהיה מסוגלים לקיים את ייעודנו לתקן עולם במלכותשדי.

התובנה השלישית אהבת אחים תהיה קיימת לעד. יוסף הנרדף והשנוא משיב אהבהלאחיו שמכרוהו, ומגדיל לעשות לביטחונם רווחתם וכלכלתם. יוסף הצדיק מיישם את מידתהאהבה לכל השרויה בנשמות הצדיקים. אנו נדרשים למצוא את המטמון השלישי. מידתהאהבה בכלל ואהבת רעים בפרט היא משימה נכבדה ביותר בזמננו. אנו מובטחיםשביטויי שנאה חיצוניים המתפרצים מפעם לפעם עתידים לחלוף. דבר זה יתגלה לעתידלבוא אך מה טוב אם נביא את העתיד לבוא, אם נשתדל למצוא את המטמון המואר הזה.

זוהי עוצמתו של יוסף ועצמיותו. לגדלות כמו שלו אנו נדרשים, לקחת את דרכו וליישםאותה בחיינו. כמו שציוה לאחיו: וְהַעֲלִיתֶם אֶת עַצְמֹתַי (=עוצמותי) מִזֶּה אִתְּכֶם.

יש צדיקים גדולים שהשגתם היא מעבר להשגת בני דורם ורק הדורות הבאים יבינו אתדבריהם. כך פירש הרב קוק שיש חכמים שלגודל עמקות מחשבתם בני דורם לא מעריכיםאותם כל כך מפני שאינם מבינים את דבריהם. ולפעמים מחמת קנאה או מתוך הרגלמעוור עיניים לא משגיחים בדבריהם. אך התקווה היא שבדורות שיבואו אחריהם אחרשתסור הקנאה, יעשו דברי חכמים אלו פירות. (עין איה ברכות חלק א עמוד 83).

נראה שכך קרה עם יוסף. אחיו חלקו על דבריו ובטלום, לכך יוסף הטמין דבריו במטמוניותוהניח להם שיתגלו במהלך היסטוריה בתוך בני ישראל. אז יעשו דבריו פירות.

שבת שלום.

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *