תרגומים של שירים בערבית

בס"ד

תרגומים לשירים בערבית וכתיבת המלים באותיות עבריות

בס"ד
פוֹג אֶל נַאכִ'יל פוֹג יַאבָּא פוֹג אֶל נַאכִ'יל פוֹג יַאבָּא
מַדְרִי לַמִע כַ'דָּה יַאבָּא מדרי לְגָמִר פוֹג
וַאלָּא מַרִידָה בַּלִינִי בַלְוָוא

יַעְגִ'בְּנִי גַּעְדָה וַיָּאק בִּלְגַאוִירִיָה
תִּעְטַש וַאַשַרִבָּאק מַאיְ בִּתְּנֵיין אִידַיָּא
וַאלָּא מַרִידָה בָּלִינִי בַּלְוָוא.

מַה ג'וּז אָנָא מִן הְוַואיְ
מַהְמָה גַ'אפָא וְרַאח
אַתְּמַנָּה אָעִיש וַיַּאהּ
וְרִיחְתַךְּ אֶל קִדַּח
וָלָא מְעַדִ'בְּנִי וּבְּחַי שֶסַוָּוא

אָנָא תָּעַבְתּוּ וַיָּאק וְעָדָמִתּ חַאלִי
וּנְתָּא טָלַעְתְּ בַּזַּאתּ נַכִּר גָ'מִילִי
וַאלָּא מַרִידָה בָּלִינִי בַּלְוָוא

תִּסְאַלְנִי עִילִּיתִּי מְנֵיין וּנְתָּה סָבַּבְּהָה
כָּתָּבָּה עָלַיָּיא הַיי רַבִּי כָּתָּבָּה
וַאלָּא מַרִידָה בָּלִינִי בַּלְוָוא.

ר'אני ר'אני – פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=qI8WR3kCrJ0&feature=related

ראני ראני יאלבי ראני

אווצף לו חובי וואחכילו עיני

ראני ראני יאלבי ראני

אווצף לו חובי וואחכי לו עאני

חובאק הנאייה וורידאק מונייה

חובאק הנייה וורידאק מונייה

מין כל אלבי באול יראבי

תפדאל מעייה מעייה ראני יאלבי

אל מכתוב פיגבינאק מכתוב זאיו פילגביני

וושוא אלפיעיונאק אכתאר מינו פיעיוני

חאבת אדונייה אכמנאק פיהה

חאבת אדונייה אכמנאק פיהה

ואין כאנת תנייה חנעיש בעדיהה

מין קותר חובי ביראני אלבי

מין כותר חובי ביראני אלבי

וויאול ירתאק תסתאנא גאמבי

ראני יאלבי ראני ראני ראני

עלשאן רוחי בתהוואק כלתהה מילכאידק

עשאן אלבי וויאק אנא בחסד אלבי עליק

יאבאכת אלבי סאכן פאלבאק

יבכת רוחי עיישה פחובק

מין כותר כופי בידוא אלבי

,מין כותר כופי ביידוא אלבי

היים ביסאל אה אל מכאבי

ראני יאלבי ראני ראני יאלבי

אל חוב אין כאן מכתום

ביבאן על נין אל עין

והוואנה דה כאן מאסום

עלשנה אחנה לתנן

סרחין פלואנה חנכף מין אה

סרחין פלואנה חנכאף מנאה

וומסרנה מעאנה מאנכפש עליה

לאו איני זאמבי

אנאק פאלבי עלשאן עויונאק אחיב זמבי

ראני יאלבי ראני אה ראני ראני,,,,אתי

תרגום

שיר שיר ליבי שיר

תאר לו את אהבתי וספר לו עליי

שיר שיר ליבי שיר

תאר לו את אהבתי וספר לו עלי

אהבתך הנאתי ורצונך תקוותי

מכל ליבי אומר הלוואי

תשאר איתי איתי שיר ליבי

מה שכתוב על מצחך,כתוב גם על מצחי

והתשוקה שבעיניך רבה יותר בעיני

אהבתי את העולם מפני שאתה נמצא בו

אהבתי את העולם מפני שאתה נמצא בו

ואם יש עולם שני נחיה אחריו

מרוב אהבתי ליבי שר

מרוב אהבתי ליבי שר

ואומר הלוואי שתשאיר עימי

שיר ליבי שיר שיר ליבי

בגלל שנשמתי אוהבת אותך

הנחתי לך לעשות בה כרצונך

בגלל שליבי איתך אני מקנא בליבי

איזה מזל יש לליבי הוא גר בליבך

איזה מזל לנשמתי היא שוכנת באהבתך

מרוב פחד ליבי דופק

מתרגש ושואל ,מה מסתתר

שיר ליבי שיר שיר ליבי

האהבה אם היא מוסתרת

היא ניבטת מאישון העין

ואהבתנו זו מחולקת עבור אנחנו השניים

נסחפים בהמצאותנו,ממה נפחד

ויעודנו איתנו לא פוחדים עליו

לולי אשמתי,שאתה בליבי

בגלל עיניך אוהב את אשמתי

שיר ליבי שיר שיר ליבי,,,אתי

אנה וולי בחיבו – פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה- אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=qOA3OlQjAUo&feature=related

אנה ולבחבו וועדתו פחובי,חביבן פדונייה עיישין סאווה פיגאנה,דה רראמי פאלבו ווראראמו פאלבי,וולחאדש יאדר אבאדאן יפארא בינה,אנתה רוחי וואנתה פארחי,אנתה נוחי וואנתה גארחי,יה-יחביבי,יה-יחביבי,,,נעים אדונייה פחובאק ווחובאק ענדי בדונייה,ובכל דאיאה פאורבאק,תפות אגמאל מנתנייה,,,דה להאנה אינתה וולמונה אנתה,דה להנה אנתה וולמונה אנתה,חאתה אנה אנתה חאתה אנה אנתה,חאתה אנה אנתה חאתה אנה אנתה,אנתה אנתה אנתה אנתה,,אנא וולבחבו,,,,,,,,,,, מאהוש זמבי וואלה זאמבאק,יזיד פאורבנה לאשווא,מבין אלבי וובין אלבק,רראם מכתארש ללעושא,,,דה להנה אנתה וואל מונה אנתה דה להנה אנתה וולמונה אנתה חאתה אנה אנתה חאתה אנה אנתה,אנתה אנתה אנתה אנתה אנה וולבחבו וועדתו פחובי חביבן פדונייה עיישין סאווה פגאנה ,,,,,אתי

תרגום

אני ואהובי הבטחתי לו את אהבתי,שני אוהבים חיים יחד בגן עדן,אהבתי בליבו ואהבתו בליבי ,ואף אחד לא יוכל לעולם להפריד ביננו ,אתה נשמתי, ואתה שמחתי, אתה שלוותי ואתה מכאובי,יה אהובי,,,,, נועם העולם באהבתך, ואהבתך אצלי כמו כל העולם,,,ובכל דקה בקירבתך,עוברת יפה מן השניה, ההנאה היא אתה, והתקווה היא אתה, .ההנאה היא אתה והתקווה היא אתה, אפילו אני זה אתה, אפילו אני זה אתה,אתה,אתה, אתה …. אני ואהובי הבטחתי לו את אהבתי,,,,,,,,,,, זו לא אשמתי ולא אשמתך, יתגברו בקרבתנו התשוקות, בין ליבי ללבך אהבה שלא חוו האוהבים,,,, ההנאה היא אתה והתקווה היא אתה ,אפילו אני זה אתה אפילו אני זה אתה,אתה אתה אתה אתה ,,אני ואהובי,,,,אתי

יאלבי ימגרוח – פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=cvgIC0G3YSM&NR=1

יא אלבי יא מגרוח אוסבור עלל מאסום

יא אלבי יא מגרוח אוסבור על אל מאסום

באב אל סאמה מפתוח לדעוות אל מאזלום

אייאם תגרי בראביע עומרי

אייאם תיגרי בראביע עומרי

וואל שאקווה אלבי אלק אלק אלק יראבי

אל אלב נאר ווגראח

צאבר עלינה איזיי

אבכי עללראח וואלה עלליגאי

קונה להווא,קונה להווא,קונה לאחבאב

קונה לחאייה, בעת אל האנה,בכדאע כדאב ווגרית ווארה,

וולמין אבכי, וולמין אחכי, וולמין אבכי וולמין אחכי

,ולשקווה אלבי אלק אלק אלק יראבי

תעלה תעלה תעלה תעלה תעלה נחיי אחלה לנאס,תעלה אעטף עלגרוחי

דא ליסה אל עומר אודמנה ,תעלה בתנאדיק רוחי

ידונייה,יאדונייה,בדמוע עינייה כתבתי אסמתי פיקי

יאדונעעה בדם אלבי ידונייה בדם אלבי לגאריח,אל חינה פאדיקי

ידונייה,ידונייה אה ליסה ענדי כמאן,האתי אלירדיקי

יה יה יה יה יה יההההההה ידונייה,תעלה יחאייאת אלבי

,נגאדד חובנה לראלי,לא כאן זאמבאק וואלה זאמבי

,גארא לאק זאיי מגארא לי,

ווגראח תאלת וודמוע סאלת

,ווגראח תאלת וודמוע סאלת

, ואשקווה אלבי אילק אילק אילק יראבי

… תרגום——

ליבי הפצוע,תשלים או תהיה סובלן עם מה שניגזר

,דלת השמיים פתוחה לתפילת העשוקים

,ימים רצים,באביב חיי,ותלונת ליבי אליך אלוהי

,הלב בער ומכאובים,כיצד סובל כל זאת

,אבכה על מה שהלך או על מה שעוד יבוא

,היינו האהבה היינו האהובים,היינו החיים

,ויתרת על ההנאה תמורת שקר,ורצת אחרים

,ולמי אבכה,ולמי אספר,וכאב ליבי פונה אליך אלוהי

,בוא בוא נעורר את מיטב האנשים

,בוא רחם על פצעי אהבתי

,עדיין החיים לפנינו בוא קוראת לך נשמתי

,הוי עולם, בדמעות עיניי כתבת את גורלי

הוי עולם, בדם ליבי הרגיש הרחמים בידיך

,הוי עולם מה עוד נותר לי הבא עלי את רצונך

,הו עולם, בוא חיי לבי נחדש אהבתנו היקרה

זאת לא הייתה אשמתך ולא אשמתי,קרה לך מה שקרה לי

,והכאב נמשך והדמעות זלגו,וזעקת ליבי אליך אליך אליך אלוהי,,,,

אסמע לאמה אולאק – פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=5cUud2iUd8w&feature=related

אסמע לאמה אולאק

אסמע אסמע אסמע אסמאע

אסמאע לאמה אולאק

וואלה אולאק מוש חאולאק

מאנתה עארף יחביבי יחביבי אסדי אה אסדי איה

מן ר'ייר מאולאק מן ר'ייר מאולאק מן ר'ייר מאולאק,

יא חיאת אלבי יאוויל חוב אסדפו

כל שא פענייה באיין וואנתה שייפו

יחייאת אלבי יאוויל חוב אסדפו

כולשא פענייה באיין וואנתה שאייפו

וואלה גווא גווא אלבי אינתה עארפו

וואלה גווא גווא אלבי אינתה עארפו,

אינתה חאסס בלבייה אינתה אאראב מיני לייה

,אינתה חאסס בלבייה אינתה אאראב מיני לייה

,באס בארדו עייז אאולאק באס בארדו עאייז אאולאק

וואלה אולאק מש חאולאק מאנתה עארף יחביבי יחביבי אסדי איה אסדי איה

מן ר'ייר מאולאק מן רר מאולאק

אסמע אסמע אסמאע לאמה אולאק

לאמה אלם אשוא וואולאק

,עייז אעיש לאק עייז אכון לאק

דאי נוראק דאי דילאק

,עייז אעיש לאק עייז אכון לאק דאי נוראק דאיי דילאק

,וואל כאלאם אל חלו כולו אהמסו לוורדאק וופולאק

,יחביב אלבי ווחביב עיני ווחביבי

אולת אה יחביב אלבי ווחביב עיני ווחביבי סקת ליה

דה להאנה מיסתאני האמסה אינתה פאהם וואלה ליסה דה להאנה מיסתאני

האמסה אינתה פאהם וואלה ליסה עייז אאולאק תאב חאולאק,

עייז אאולאק תאב חאולאק,וואלה אולאק מוש חאולאק

,מאנתה עארף יחביבי יחביבי אסדי אה אסדי איה

מן ר'ייר מאולאק מן רר מאולאק,,

,תרגום לעברית

תשמע,תשמע,תקשיב למה שאומר לך

,או שאגיד לך לא אגיד לך

,הרי אתה יודע מה כוונתי בלי שאומר לך מבלי שאגיד לך

,,,חיי ליבי אהבה ראשונה שפגשתי

,כל דבר בעיני גלוי ואתה רואה אותו

,ומה שבתוך בתוך ליבי אתה יודע אותו

,אתה מרגיש במה שקורה לי

,אתה קרוב ממני אלי

,אבל בכל זאת רוצה לאמר לך

,אך בכל זאת רוצה לאמר לך

,או שאגיד לך לא אומר לך

,הרי אתה יודע למה אני מתכוון בלי שאומר לך מבלי שאגיד לך

,,,תשמע תקשיב,מה יש לי לאמר לך

,כשאאסוף את הגעגוע ואומר לך,

,רוצה לחיות לך רוצה להיות לך

,בצל אורך בצל צילך

,והמילים היפות כולן,אלחש לוורדים של ולצחותך

,אהוב ליבי ואהוב עיני,ואהובי מה אתה אומר

,אהוב ליבי ואהוב עיני שתקת למה

,הרי ההנאה מחכה ללחישה אתה מבין או עדיין

,רוצה לאמר לך טוב אומר לך

,או שאומר לך לא אומר לך

הרי אתה יודע את כוונתי מבלי שאומר לך מבלי שאומר לך,,,,

מוש כפייה יחביבי – פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=TX3LQrwtW4A&feature=related

מוש כפייה יחביבי מוש כפייה

איבתיסמה אוו סאלאמאק מוש כפייה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

וואבאה גאמבאק מלבדאייה לניהייה

וואעמל איה אעמל איה אעמל איה יחביבי

אליפאת מינעומרי בתנאדם עליה

מתאבלנאש מינזמאן מעבאעד ליה

וואל עיון לאו תינחרם יחביבי מינאק תבאה איה

פאיידתה וואעמל ביהה איה

וואנתה עארף כלי חאגה באס דה מוש כל חאגה

דאנתה לאו תותלוב עינייה מוש כפייה

ואין סאלת כתיר עלייה מוש כפייה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

וואבאה גאמבאק מלבדייה לנהייה

וואעמל איה אעמל איה אעמל איה יחביבי

רוחי אלבי עיני אחלה מלגאמיל

סבתוהום לאק אעמל איה מביאדי חיליה

וואל זונון יחביבי ביתמור פי כ'יאלי

זאי דאמעת עין פי ליילת שוא טאוילה

וואנתה עארף כולי חאגה באס דה מוש כל חאגה

לאו מאלאכת אל דונייה בייה מוש כפייה

חאתה לאו פקארת פייה מוש כפייה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

וואבאה גאמבאק מל בדייה לנהייה

אעמל איה אעמל איה אעמל איה יחביבי

תרגום

זה לא מספיק אהובי זה לא מספיק

,חיוך או אמירת שלום זה לא מספיק

רוצה אותך,את ליבך,ואהיה איתך מהתחלה עד הסוף

מה אעשה מה אעשה מה אעשה אהובי

מה שעבר מחיי אני מצטער עליו

למה לא נפגשנו מזמן

ואם העיניים לא תראנה אותך אהובי

אז למה הן שוות ומה אעשה איתן

ואתה יודע הכל אבל זה לא הכל

הרי אם תבקש את עיני זה לא מספיק

ואם שאלת עלי הרבה זה לא מספיק

רוצה אותך את ליבך רוצה להיות איתך מהתחלה עד הסוף

ומה אעשה מה אעשה אהובי

רוחי ליבי עיני יפה יותר מיופי

השארתי אותם לך אין לי ברירה

והמחשבות אהובי חולפות בדמיוני

כמו דמעת עין בליל געגוע ארוך

ואתה יודע הכל אבל זה לא הכל

אפילו אם נתת לי את כל העולם זה לא מספיק

אפילו אם חשבת עלי זה לא מספיק

רוצה אותך את ליבך,,ואשאר לצדך מהתחלה עד הסוף

ומה אעשה מה אעשה מה אעשה אהובי,,,

יחבייבי יא ר'אייבין – פריד אל אטראש

כתבה ותרגמה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=c78W7TPDW9Y&feature=related

ווחשיני לראליין יחבייבי יראייביו ווחשיני יאראליין-אהובי שארכה העדרותכם מתגעגע אליכם יקרים

לאו אר'אמאד' וואפתאח לאו אראמאד וואפתאח וולאיכום גאיין גאיין יחבייבי גאיין גאיין-אילו רק אעצום ואפתח את עיני ואראה אותכם באים

יחבייבי מיניום מבעידנה

וואלה שא פלדונייה ביסעידנה-אהובי מיום שהתרחקנו שום דבר בעולם לא עושה אותנו מאושרים

וואלה ווארדה בתזווא ביתנה וואלה שמעה בתנוואר עידנה-שום פרח לא מקשט ביתנו ושום נר לא מאיר את חגנו

יחבייבי אייאמי פידאקום ינסאני לפארח וולאנסקום-אהובי ימי מקריב לכם,ותשכח אותי השמחה אם אשכח אותכם

וואלהי וואלהי וואלהי ווכמאן וולאהי -נשבע נשבע נשבע ושוב נשבע

אנה צובח ווליל דאנא צובח וליל דאנא צובח ווליל אנה צובח ווליל בסתנאקום-אני בוקר וערב מחכה לכם

יחבייבי ווחשתוני תעאלו מטרחקום ליסה עלחאלו-אהובי התגעגעתי בואו מקומכם עדיין במקומו מונח

בסתאנה יחלווין יחבייבי יר'אייבין -מחכה לכם ,אהובי המאחרים לבוא

לאוו אר'אמד' וואפתאח

וולאיקום גאיין גאיין-אם אעצום ואפתח ,ואראה אתכם באים

בסתאנה יחלווין יחבייבי יר'אייבין

לאו אר'אמד' וואפתאח

וולאיקום גאיין גאיין יחבייבי גאיין גאיין,

יליחייתי עשנקום חוזן וואייאם אתעב מן לייליהה – חיי בשבילכם עצב וימים קשים יותר הליילות

,,,כלי גראח אל בועד אסתהה כלי כלאם אישוא באה פיהה-וכל כאב המרחק סובל וכל מילות הגעגוע בתוכו

יחאייחת יחאיית אלבי יכולי יכולי חבייבי – חיי ליבי,כל אהובי,

איזאי יגרה דה כולו לאלבי -כיצד יקרה כל זאת לליבי

וולאה נאס כולהה כולהה חאוולאייה-ואמצא את כל האנשים מסביבי

אלא אעאז אעאז אעאז חבייבי – רק לא את היקר לי מכל

יחבייבי ווחשתוני תעלו מטרחקום ליסה עלחאלו,

בסתאנה יחלווין יחבייבי יראייבין

לאוו אר'אמאד' וואפתאח

וולאיקום גאיין גאיין,

יחבייבי יראייבין ,,,,,,,אתי

אסמה אסמה – פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=Nh0frcdNF04&feature=related

אסמה מכתובה,אסמה אסמה אסמה מחסובה,

אסמה אסמה אסמה מכתובה,

אסמה אסמה אסמה מחסובה,

אסמתי גאמבאק אסמתי חובאק

,אסמתי גאמבאק אסמתי חובאק,

דאנתה רידה אלבאק איסמה איסמה,

אל חוב וואפא בין אלבין אלבאק וואלבי,אלבאק וואלבי

וואלגמענה אחנה לתניין חובאק ווחובי חובאק ווחובי,

וובכילמה מינאק סאלת עאנאק,

וובכילמה מינאק סאלת עאנאק,

וואולת אינאק נאציב וואסמה,

אסמה אסמה אסמה אסמה אסמה אסמה אסמה מכתובה

אסמה אסמה אסמה מחסובה,

אסמתי גאמבאק,אסמתי חובאק דאנתה רידה אלבאק אסמה אסמה

אינתה אל גאמאל אלאכ'תארתאק מין כל גמאל מן כל גמאל

וואנתה אל חביב אלעשאתאק וותהנה לבאל וואתהנה אלבאל

וולחוב כילמה סבבהה באסמה,

וולחוב כילמה סבבהה באסמה

,תישבה לנסמה ללאלב אסמה

אסמה אסמה אסמה אסמה אסמה אסמה אסמה מכתובה

אסמה אסמה אסמה מחסובה

אסמתי גאמבאק אסמתי חובאק

דאנתה רידה אלבאק איסמה איסמה

אסעדני בל אורב תסעדני אסעדנע מאעאק

וואוועדני פיל חוב אוועדני וואכלס פהוואק

אנה אחב חובאק וואעיש פי אורבאק

וואול לאלבאק אל חוב אסמה

אסמה אסמה אסמה אסמה אסמה אסמה אסמה מכתובה

אסמה אסמה אסמה מכתובה אסמה אסמה אסמה מחסובה

אסמתי גאמבאק אסמתי חובאק דאנתה רידה אלבאק אסמה אסמה

תרגום:

גורל גורל כתוב, גורל גורל מחושב ,גורלי לידך, גורלי אהבתך, אתה רצון לבך הוא גורל,,,האהבה גישרה בין שני לבבות לבך וליבי, ומה שחיבר ביננו אהבתך ואהבתי, ובמילה ממך שאלתי עליך ואמרתי שאתה מנת חלקי וגורלי ,גורל,מזל גורל מזל גורל כתוב, גורלי לידך גורלי איתך, אתה רצון לבך הוא מזל,,,,אתה היופי שבחרתי מכל היפים, ואתה האהוב שנקשרתי אליו ומהנה אותי, והאהבה מילה שסיבתה חיוך, דומה למשב רוח רענן ללב גורל, גורל גורל מזל מזל מזל חתום, תן לי להיות מאושר בקירבתך והנה אותי איתך, והבטח לי אהבה הבטח לי והיה נאמן, אני אוהב את אהבתך ואחיה בקרבתך, ואומר ללבך האהבה היא גורל, גורל מזל גורל מזל, גורל כתוב גורל חתום,,,,,אתי

חאביב אל עומר-אהבת חיי – פריד אל אטראש

ערך: חיים סלמן

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=YdkFERa8M38&feature=related

חאביב אל עומר חאבייתאק-אהבת חיי התאהבתי בך

וואכלצת פיהוואק עומרי -ונשארתי נאמן לך בחיי

וואלה נסיתאק וואלה פיום רבת עאן פיקרי-לא שכחתי אותך ואפילו יום אחד לא הרחקתי אותך ממחשבתי,

חאביב אלבי ווגדאני מאליש ר'יראק חאביב תאני-אהוב ליבי ויישותי אין לי אהוב מלבדך

חאביב חאביב עומרי

פאתאחת עינייה מן זור'רי עלה חובאק ווכאן אסי-פתחתי את עיני מילדותי עם אהבתך,והיא הייתה קשה

סאתני כאס הוואק באדרי סאתני כאס הוואק באדרי-השקת אותי את כוס אהבתך מוקדם

,אסאר פק'רי אסאר פקרי וואחסאני-וופראחני וובכאני-ושימח אותי וגרם לי לבכות

,וובכאני

חביב אלבי ווגדאני מאליש ר'יראק חביב תאני

חביב חביב אל עומר חאביב עומרי,

אשוף בעיונאק אדונייה וואראני לחוב בלשאנאק-אראה בעינך את העולם ואשיר את האהבה בלשונך

חייאתי מאעאק חייה תאנייה -חיי עמך חיים שונים

אהים אהים וואצבאח באחדאנאק-אתעורר בזרועותיך

תהאניני וותרעאני תהניני ותרעאני-תגרום לי הנאה ותהיה לי ידיד

,חאביב אלבי ווגדאני מאליש ר'יראק

חביב תאני חאביב חביב עומר,,אתי

יאעוואזל פאלפילו- פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינקים של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=nMbDJgkzBp4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QKWiF2eMSM8&NR=1

מאלי וואולתלו וומאלי ומלתלו

,מאלי וואולתלו ומאלי וומלתלו

ווגאנו וורוחתלו יעוואזל פלפלומאלי וואולתו,

יעוואזל פלפלו מאלי וואולתלו יה-יעוואזל פלפלו

אלולי כאלאם ואלולו כלאם

וכאן ביני ובינו כ'צאם

כלמהום זאד ר'אראמי ר'אראם

ופדל אשוא בעאת לי סאלאם

,ווסלאמו פרחת לו

וואבלני דחקתלו

,וואלי וואולתלו ווגאני וורוחתלו,יה-יעוואזל פלפלו

,באורבו יזיד חניני אילה והווא בעיד יאכופי עליה

,אכ'אף לנאס יחבו עיניה וויתמאנו יבוסו אידיה

,פאדה כל אל האנה,ועינה הייה למונה

,פאדה כל אל האנה וועינה הייה אל מונה

,ווחלף לי בחובנה וואנה בארדו חלפתלו

,ווחלף לי בחובנה וואנה בארדו חלפת לו יה-יעוואזל פלפלו

,מאלי וואולתלו ומאלי וומלתלו

,ווגאני וורוחתלו יעוואזל פלפלו מאלי וואולתלו,יה-יעוואזל פלפלו,,,אתי

יחביבי טאל ר'ייאבאק – פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=uBcHcwQa-EU&feature=related

יא חביבי טאל ר'ייאבאק לה יאסי – אהובי מדוע ארכה העדרותך

יא חביבי אינתה פאקר וואלה נאסי -,אהובי אתה זוכר או ששכחת

כאן מונייה תיגי וותשופאק עויוני – הייתי רוצה שתבוא ותראנה אותך עיני

כאן מונייה אלתיאיק גאמבי תוואסיני – הייתי רוצה לראותך לידי מעודד אותי

יא חביבי טאל ר'ייאבאק,-אהובי ארכה העדרותך

יא חביבי טאל ר'ייאבאק טאל רייאבאק ליה ליה ליה לההה יחביבי-אהובי למה למה למה למה אהובי

לאמה פוראק עאני טאל חאסת פרורבה פדונייה – כשהפרידה התארכה הרגשתי זר בעולם

וואחיד שריד מן ר'ייר אמאל ואנגי סורתאק פענייה-אדם בודד ללא תקווה ומדמיין את תמונתך בעיני

אינתה ליהוואק פואדי,ואנתה נדים אל חייה-אתה שנפשי אוהבת ואתה של החיים

באהדף באסמאק וונאדי ואל אלב פאדו אסא-קורא בשמך וצועק והלב נותר לו רק סבל

יא חביבי טאל ר'ייאבאק ליה יאסי

יא חביבי אינתה פאקר וואלה נאסי

כאן מונייה תגי וותשופאק עויוני

כאן מונייה אלתיאיק גאמבי תוואסיני

יא חביבי טאל ר'ייאבאק יא חביבי טאל ר'ייאבאק טאל ר'ייאבאק ליה ליה ליה ליה יא חביבי

יאוואחשני מושתא לגאמאלאק – אתה חסר לי מתגעגע ליופייך

יאפאייתני וסאייב לי כ'איאלאק כ'אייאלאק-עזבת אותי והשארת לי רק את דמותך

אלבועד טאוול עאלאייה וזכרה בתזאווד אשגאני-הפרידה ארוכה מידי והזכרון רק מוסיף לשגיונותי

וואמתה ראח תירגאע לייהוויעוד מאעאק סאפווי זאמאני-ומתי תחזור אלי ויחזור עימך שלוות חיי, אתי

פריד אל אטרש – הווא באס הווא

כתבה ותרגמה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=TezZ_sYOcHQ&feature=related

הווא באס הווא אלסאכן פי אלבי,הווא באס הווא אלווהבתו חובי

הווא באס הווא אלסאכן פי אלבי

הווא באס הווא אלווהבתו חובי

אל באדר פוא גיבינו ביריר מין נור עויונו

וולמה תנאם גופונו יסהר עלה שאן יסונו

וויאול ירתני הווא וויאול ייארתני הווא

הווא באס הווא הווא באס הווא

הווא באס הווא אלסכן פי אלבי

הווא באס הווא אלווהבתו חובי

אל נסמה פריאיתו וואלסחר פלפתיתו

וולאלב פדאתו ביידוא בכאתוותו

וויאול דה באס הווא וויאול דה באס הווא

הווא באס הווא הווא באס הווא

הווא באס הווא אלסאכן פי אלבי

הווא באס הווא אלווהבתו חובי

אחבו למא יעטף וואחבו לאמה ייכלף

,ופי נור גאמאלו אחלף

ולמה אל נאס בתווסף

ולמה אל נאס בתווסף

אל חוסן אאול דה הווא

הווא באס הווא אלסאכן פי אלבי

הווא באס הווא אלווהבתו חוב

תרגום:

הוא רק הוא שגר בליבי,

הוא רק הוא הועדתי לו את אהבתי

הירח מעל מצחו מקנא מאור עינו

וכשעפעפיו נרדמים הוא נשאר ער להשגיח

ואומר הלוואי והייתי הוא

הוא רק הוא הוא רק הוא

שלוותו,והכישוף באחיזתו

והלב בפעימותיו דופק לפי קצב הליכתו

ואומר זה רק הוא ואומר זה רק הוא

רק הוא רק הוא

הוא רק הוא שוכן בתוך ליבי,

הוא רק הוא שיעדתי לו את אהבתי

אוהב אותו כשהוא טוב אלי

ואוהב אותו כשהוא מאכזב

ובאור יופיו אשבע

,וכשהאנשים מתארים חוסן אני אומר זה הוא

,הוא רק הוא הוא רק הוא,,,,אתי

יאכופי בועדו לאייטאוול-פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=bG00BEjAAc0&feature=related

יאכופי בועדו לאייטאוול ,וואלבו עאני יתחאוול-פוחד שמא תארך העדרותו,וליבו ישתנה כלפי

מין לייה באעדו לאו ינסה עאהדו וויריב פבועדו יאכופי בועדו לאייטאוול-מי יש לי מלבדו אם ישכח את הבטחתו וישאר רחוק,פוחד שתימשך העדרותו

יטול עאזאבי וואסייה מן לאוועת אל בועד אל ראדר-נימשך סיבלי ממשחק הפרידה המתעתע,

,מין באעד מאכאן וואייה פראנה באחר מאלוש אכר-אחרי שהיה איתי הפריד ביננו ים שאין לו סוף

אשתא אליק וואנתה מאעאייה-מתגעגע אליך כשאתה איתי

יאסר פארחי ווהאנייה-אתה סוד שמחתי והנאתי

מין לייה באעדו לאו ינסה עאהדו יזיד פבועדו יכופי בועדו לאייטאוול

יאכופי בועדו לאיטאוול וואלבו עאני יתחאוול

מין לייה בעדו לאו ינסה עאהדו ויזיד פבועדו יאכופי בועדו לאיטאוול

לאמה נאוות על סאפאר טאפת אנאדילי אכ'את רוחי מאעאק אה אלבאילי-כשהחלטת לנסוע כיבית את נרותי,לקחת את רוחי איתך מה נותר לי

יאלילי יאליילי יהההההלל,אלדומוע תשתקי מנהה נאנאדילי -מטפחותי מתלוננות על הדמעות

ווזוהד וואל אשגאן וטול ליילי וטול ליילי -והדמיונות והמחשבות והלילות הארוכים

,סאפר מעאל סאלאמה תירגאע לינה בל סאלאמה-סע לשלום חזור אלינו בשלום

וונשופאק בסאלאמה סאפר מעאלסלאמה-ונראה אותך בשלום סע לשלום

אכתב גאוואבאת יאעאז חאביב ואבעאת סאלאמאת תתפי לי לאהיב-כתוב מכתבים ליקר באהובים ושלח שלומות שיכבו להבות

ימכן תתאמני וואנתה בעיד עאני -אולי תרגיע אותי כשאתה רחוק ממני

סאפר מע אל סאלאמה תרגע לינה-בל סלאמה ,,,,,אתי

מוש כיפאייה יחביבי -פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=TX3LQrwtW4A&feature=related

מוש כפאייה יא חביבי מוש כפאייה

אבתסאמה אוו סאלאמאק מוש כפאייה

מוש כפאייה יא חביבי מוש כפאייה

אבתסאמה אוו סלאמאק מוש כפאייה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

וואבאה גאמבאק מל בדאייה ללנהאייה

אעמל איה אעמל איה אעמל איה יא חביבי

אל פאת מין עומרי בתנאדם עליה,

מתאבלנאש מין זאמאן מאע באעד ליה,

וולעויון לאו תינחרם יא חביבי מינאק

תיבאה איה פאיידתהה וואעמל ביהה איה

וואנתה עארף כולי חאגה באס דה מוש כולי חאגה

דא אינתה לאו תוטלוב עינייה מוש כיפאייה

וואין סאאלת כתיר עלאייה מוש כיפאייה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

,וואבאה גאמבאק מל בדאייה ללנהאייה

וואעמל איה אעמל איה אעמל איה יא חביבי

רוחי אלבי עיני אחלה מל גאמילה

סבתוהומלאק אעמל איה מה בייאדי חילה

,וולזונון יא חביבי ביתמור בי כ'ייאלי,

זאי דמעת עין פי לילת שוא טאווילה

וואינתה עראף כולי חאגה באס דה מוש כולי חאגה

לאו מאלאכת אל דונייה בייה מוש כיפאייה

חאתה לאו פאכארת פייה מוש כיפאייה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

עאייזאק אינתה אלבאק אינתה

וואבאה גאמבאק מל בידאייה ללנהאייה

אעמל איה אעמל איה אעמל איה יא חביבי,,,,,תרגום יבוא,,,אתי

יאגאמיל יאגאמיל-פריד אל אטראש

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=jcle8AOaALA&feature=related

יאגאמיל יאגאמיל יאגאמיל

עלאחובאק כאן לי דאליל,

וואנה כ'אייף אלבי ימיל

יאמחאייאר אלבי מאעאק

יאמגארי לפקר וואראק,

כ'אייף ללרוח תיהוואק

,תשר'לני וותחאייארני,

מאלאש אליסבארני,

יאגאמיל יאגאמיל יגמיל

עלחובק כאן לי דאליל

וואנה כ'אייף אלבי ימיל

ימחייאר אלבי מעאק

ימגארי לפקר וואראק

,כ'אייף ללרוח תיהוואק

תשר'לני וותחיירני מלאש

אליסבארני תשר'לני וותחאיירני

מלאש אל יסאבארני

,פרמושק סאהם ישים ווינאדי ראריב לראריב

,וויאול אל חוב נאסיב

,וועיונאק לאמה תסאלם

,חתלאי לאלב יסאלם,

וועיונאק לאמה תסאלם

,חתלאי אל אלב ייסאלם

וותמיל וואנה אמיל

וותאול וואנה אול אוללל

יגמיל יגמיל יגמיל

עלחובק באן לי דאליל

,וואנה כאייף אלבי ימיל

,ימחאייאר אלבי מאעאק

ימגארי לפקר וואראק

,כ'אייף ללרוח תיהוואק

תשר'לני וותחאייארני,

מלאש אליסבארני

,כאן אבלאק אלבי כ'אלי

,וולחוב מאכאן על באלי

,דלוואתי אתר'אייאר חאלי

,כ'אייף אהוואק וואתאלם

,וואפדאל אשקי וואתזאלם

,וולעין תבכי לאק,

וורוח תנאדיייייייייילאק

יאגאמיל יגמיל יגמיל

עלחובאק באן לי דאליל

תרגום:

-ייפה ייפה ייפה

,כבר היה לי סימן או הרגשתי את אהבתך

,,ואני פוחד שליבי,יתמלא באהבה

,אתה שמשגע אותי איתך

,אתה שמריץ את מחשבתי אחריך

,פוחד שהנשמה תתאהב בך

,תעסיק אותי ותבלבל אותי

ולא אמצא מה שירגיע אותי

,,,,יגמי,,

,,בריסך קסם מסחרר

,ומאחד זר עם זר

ויאמר האהבה היא גורל

,ועינך כשאומרות שלום

,גורמות ללב להיכנע

,ותאמר ואני אומר,,,,יגמיל

,היה לפניך ליבי ריק מאהבה

,והאהבה בכלל לא עניינה אותי,

עכשו השתנה מצבי,

פוחד שאוהב אותך,ואכאב,ואתלונן ואהיה מושפל

,,,והין תבכה לך,והנשמה תקרא לךךךךך,יגמיל יגמיל יגמיל,,,,,אתי,

סוואח – עבד אל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=M6PBh_I1UVo&feature=related

סוואח ומאשי פיל בילאד סאווח – נודד או תייר והולך בארצות

וואל כאטווה ביני ובין חביבי באראח – והצעד ביני ובין אהובי ארוך

מישוואר בעיד וואנה פי ר'אריב – דרך ארוכה ואני בה זר

ולייל יאראב ואל נהאר רוואח-והליל מתקרב והיום הולך

וואין לאקום חביבי סלמו לי עליה – ואם מצא אותכם אהובי מסרו לו דש

תאמנוני אל אסמראני עאמלה איה אל רורבה פי-הרגיעו אותי וספרו לי מה הגלות עושה לשחרחר

תאמנוני לאסמראני עאמלה איה אל רורבה פי – ספרו לי על השחרחר מה עושה לו המרחק

סאווח וואנה מאשי ליילי סאווח – נודד והולך לילות נודד

וואלה דארי בחאלי סאווח – ולא מרגיש מה קורה לי נודד

מל פוראה ראלי סוואח איה אלגארה לי סאווח – בגלל הפרדה נודד מה קורה לי נודד

ווסנין ווסנין וואנה דאייב שוא ווחנין – ושנים, ושנים אני נמס מגעגועים

עאייז אעראף באס טאריאו מניין – רוצה לדעת רק איפה הדרך אליו

וואין לאקום חביבי סאלימו לי עליה – ואם מצא אתכם אהובי מסרו לו שלומות

תאמנוני לאסמראני עאמלה איה אל רורבה פי – הרגיעו אותי ואמרו לי השחרחר מה עושה איתו הנכר

יעיוני אה יעיוני איה גארה לאק פיין אנתה ובתעמל איה – אוי עיני מה קרה לך איפה אתה ומה מעשיך

יאזנוני איה יאזנוני מתסיבוני מוש נאס אנחיר עליה – מחשבות טורדניות עזבו אותי לא חסר לי קשיים איתו

לאנה עארף ארתאח וואנה תאייה סוואח – לא יכול לנוח ואני סהרורי נודד

לאנה עארף ארתאח וואנה תייה סוואח

ווסנין ווסנין וואנה דאייב שוא ווחנין

עייז אעראף באס טריאו מנין

ואין לאקום חביבי סלמו לי עליה

תאמנוני לאסמראני עאמלה איה אל רורבה פי

יא אמאר יא נאסיני ראזיני על ר'אייב – או ירח אתה ששכחתני רמוז לי על זה שנעדר

נוואר לי ואריני סיקת אל חבאייב – האר לי הראה לי את דרך האהובים

וואציתאק ווצייה ישהיד עלייה – רמזתי לך בקשה אתה שעד למצבי

תחכי לו על בייה וולאסתו בליילייה – תספר לו עלי ועל סבלי בליילות

ווסנין ווסנין וואנה דאייב שוא ווחנין

עאייז אעראף באס טאריאו מנין

ואין לאקום חביבי סאלימו לי עליה

טאמינוני לאסמראני עמלה איה אל רורבה פי,,,,,אתי

ביע אלבאק – עבד אל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:"

http://www.youtube.com/watch?v=4WBwudQKmgM&feature=related

ביע אלבאק ביע וודאק שוף אל שארי מין,

שוף עאהדי מין בעדי חיסונהולאק מין,

אל עאהד אלרעאק,וולאלב אלפדאק,איימו עומרהה בסנין

שוף אל שארי מין שוף אשארי מין

אבל מאתנסה לעאהד אל ר'אלי פאקארלינה ווהאת ליילי,

שוף מינרנה,אדה ליילי עיישה בעומר שבבי פי

חתלאי כאטוואת אלבי וואלבאק מסתנייה הינאק

שאיילאלי כילמה פדלת מינאק לאמה קונת מעאק

וואעמל איה אעמל איה אולי יאלי פאקרני באהגראק אעמל איה

ביע אלבאק ביע וודאק שוף אשארי מין

בתאול נארי תאעבת אלבאק מוש די אל נאר

אלכאן חובאק טאייר פגאנתהה ווסארח

ליה דלוואתי בתבעד ענהה ליה ליה

דלוואתי בתהראב מינהה ליה ליה

מהו אל נהר דה זאי אמבארח

אהגור עלה כיפאק וואנסאני מסר אל אייאם תגיבאק תאני

וואעמל איה אעמל איה אולי יאלי פקרני בהגראק אעמל איה

ביע אלבאק ביע ווידאק שוף אל שארי מין

אנא יסעדני תבעד עאני וותגאראב ר'יירי פהוואק

שוף מין חובו אכתאר מני לאו שאף אלאנה שופתו מאעאק

אבני אמאני ווהדאהה וואחסב דומועי וועדהה

וותעלה אולי בעדאהה הווא חאביבאק וואלה אנא

וואעמל איה אעמל איה יאלי פאקרני בהגראק אעמל איה

ביע אלבאק ביע וודאק שוף אל שארי מין,,,,,,אתי

תרגום:

מכור את ליבך מכור אהבתך וראה מי הקונה

תראה הבטחתי מי מלבדי ישמור לך מי

ההבטחה שליותה אותך,והלב שהקריב את עצמו לך ,ימיו כמו שנים

ראה מי הקונה ראה מי הקונה

לפני שתשכח את ההבטחה היקרה הזכר לנו והבא את ליילותיה

ראה מי מלבדנו עבר ליילות שחיו בתוכם נעורי

תמצא את צעדי ליבי ולבך מחכים לנו שם

שומרים לי מילה שנותרה ממך מזמן שהייתי איתך

ומה אעשה מה אעשה אתה שחושב שאני מרמה אותך מה אעשה

מכור ליבך מכור אהבתך וראה מי הקונה

אתה אומר שאש אהבתי עיפה את ליבך

האם זאת לא האש שאהבתך היתה עפה בגינתה וריחפה

למה עכשו אתה מתרחק ממנה למה

למה עכשו אתה בורח ממנה למה

הרי היום הוא כמו אתמול

תשחק בי לפי רצונך ושכח אותי מחר הימים יחזירו אותך

ומה אעשה מה אעשה אתה שחושב שאני משחק בך מה אעשה

מכור ליבך מכור אהבתך וראה מי הקונה

אני דוקא אשמח אם תתרחק ממני ותנסה מישהו אחר באהבה

ראה מי אהבתו מרובה ממני

אילו ראה מה שאני עברתי איתך,נבנה אמון ונהרוס אותו,ונחשב דמעות ונספור אותן

ובוא אמור לי אחרי זה האם הוא אהובך או אני

ומה אעשה מה אעשה אתה שחושב שאני מהתל בך מה אעשה

מכור ליבך

פיין טאריאק פיין – עבד אל ווהאב

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=nTylJhtsdIw&feature=related&ajax=1&nocache=1284901058326

פיין טאריאק פיין ,בירוחולו מניין – איפה הדרך או השביל שלך, הולכים אליו היאך

יחביב אל עיין אלבאק פיין מדארי – או אהוב העין לבך היכן מסתתר

יא ר'ייב וובעיד, שואי לאק בייזיד – הוי קרוב ורחוק, געגועי אליך גוברים

ענדי לאק מאוועיד, ווינתה מאעייה מוש דארי פיין פיין – יש לי איתך מועדים,ואתה איתי לא שם לב איפה איפה

כיפתני מעאק פרחתי בהוואק – מספיקה לי עמך שמחתי באהבתך

אנשר'ל בלואק וואנזלם בגפאק – אהיה מועסק בהמצאותך, ואפגע

ואין ר'דאר בי הוואק, וואלה אעז רידאק-ואם רימתה אותי אהבתך, או רצונך

אעמל איה וויאק, יאר'יב וובעיד, שואי לק ביזיד-מה אעשה איתך,רחוק וקרוב,געגועי אליך גוברים

עינדי לאק מאוועיד ווינתה מעייה מוש דארי פיין פיין

ביאולולי תוב עאן הווא למחבוב -אומרים לי תרפא מהאהבה

אולת האתו אולוב מן חגאר מאידוב – אמרתי הביאו לבבות מאבן שיימסו

לאו אדרת אנסה – לו יכולתי לשכוח אותו

וופתקרני הווה, אעמל איה וואייה – וזכרה אותי אהבתו, מה אעשה איתו

יאר'יב וובעיד שואי לאק ביזיד ענדי לאק מאוועיד

וואנתה מאעייה מוש דארי,פיין פיין

אלבי לאק מאייאל, ווינתה כ'אלי לבאל – לבי נתון לך, ואתה ריק ממחשבות

לייה פיק אמאל באס פיין תנטל-יש לי בך תקווה , אבל איפה תושג

רוחי עיישה מאעאק באס מוש טאיילאק – נשמתי חייה איתך אך לא משיגה אותך

אעמל איה וואייאק, יאריב וובעיד

שואי לאק בייזיד ענדי לאק מאוועיד

וואנתה מעייה מוש דארי פן פן,,,,אתי

אלבי ביאול לי כלאם – עבד אל והאב

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=WUz4fI7Chls&feature=related

אלבי ביאול לי כלאם – ליבי אומר לי מילים

ואנתה ואנתה בתאול לי כלאם – ואתה אומר לי מילים

וועינייה שייפה כלאם – ועיני רואות מילים

ונאס אל נאס בייאולו כלאם – והאנשים האנשים אומרים מילים

אחתארת אסדא מין – תהיתי למי להאמין

וואחתארת אכאדב מין – ותהיתי מי משקר

אלבי בייאולי אלבי אלבי בייאולי-,,ליבי ליבי אומר לי

אנתה בתחלף לי אינאק לייה,וועינק בתכאדב חלפאנאק-אתה נשבע לי שאתה שלי ועיניך סותרות את שבועתך

בייכ'אבו ווביידארו עלייה ווכלמהום מוש זאי כלאמאק-מסתירות ומגינות עלי, ומילותיהן לא כמילותיך

אחתארת אנא בין אלבי וובינאק וולחירה עזאב – קשה לי להחליט בין ליבי ,ובינך, וזה גורם לי סבל

אחתארת אל סאדא מין ביכום ומין אל כדאב – איני יודע מי צודק מבינכם,ומי השקרן

אלבי בייאול לי כלאם

ואנתה ואנתה בתאול לי כלאם

וועייניה שייפה כלאם

וונאס אל נאס בייאולו כאלאם

אחתארת אסדא מין וואחתארת אכדב מין

אלבי בייאול לי אלבי אלבי בייאול לי

פאקר יום אלבי משאקאלאק ווסאלתאק עאן ראחת אלבי – זוכר ביום שליבי התלונן לך וושאלתי אותך על שלוות ליבי

פל אורב דארת עאני גאוואבאק,ופבועדי ראדת עלחובי – בקירבה הסתרת ממני את תשובתך,וכשהתרחקתי,ענית לאהבתי

אחתארת אנה בין אלבי וובינאק,וואל חירה עזאב

מערפש אל סאדא מין פיקום ומין אל כדאב

אלבי ביאול לי כאלאם וואנתה אנתה בתאול לי כאלאם

ווענייה שייפה כאלאם,וולנאס וולנאס ביאולו כאלאם

אחתארת אסדא מין ואחתארת אכדב מין

אלבי בייאול לי אלבי אלבי בייאול לי

תדחאק פיענייה,וולפרחה תכ'וד מין אלבי וותגאוובאק – אתה צוחק בעיני,והשמחה תיקח מליבי ותענה לך

ובוס אלאי עיינק סרחה מע חאגה תאנייה בתנדהלאק-,ואני רואה שעיניך שקועות בדבר אחר שקורא לך

אחתארת אנה בין אלבי וביינק וואל חירה עזאב

מערפש אסדא מין ביקום ומין אל כדאב

אלבי ביאול לי כאלאם

אתי

כ'אי כ'אי – עבד אל והאב

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=W6G6klwgvPg&feature=relate

כ'אי כ'אי חביבי ליה אסי ליה יא כ'אי יא כ'אי-חברי חברי אהובי למה אכזר הוא

אלבי אלבי כ'ופי עליה וואעמל איה יא כ'אי-ליבי ליבי פוחד עליו ומה אעשה חברי

אמנה אין קונת תאבלו תאולו אל פארח נאסיני-תבטיח לי שאם תפגוש אותו תאמר לו שהשמחה שכחה אותי

וואולו ישאוור עאלו ווינסה יום וויגיני-ואמור לו שישנה דעתו וישכח יום ויבוא אלי

ווחליפו בוויילי בנהארי ווליילי-והשביע אותו ביסורי בימי ולילותי

אה יאבה אה יאבה אה יאבה אה יאבה-אך אבא אך אבא

אמאנה לאוו יסאלאק, אמאנה לאו יסאלאק – הבטח לי שאם ישאל אותך

פיל בועדי עאן חאלי-ממרחקים על מצבי

תחכי לו עלי גארה וואלה בייגרה לי – ספר לו על מה שקרה ומה שקורה לי

וואולו סאחבאק חביבאק מין דאנה גאני-ואמור לו חברך אהובך בא אליי

ופאת מאעאייה כאלאם-והשאיר עימי מילים

מל חל וואל ר'אלי יהז אלב אל חאגאר-מילות יופי ויקר,שיזיזו לב מאבן

לאו יפהאמו לכ'אלי-אם יבין זאת זה שלא מאוהב

אה יאבה אה יאבה-אך אבא אך אבא

יאפאיית אלבי עלה נאר חובי-אתה שמותיר את ליבי על אש אהבתי

אנה מוש אדר עאליק אנה-אני לא יכול לך

שוף מן אמתה אנה לאק ווינתה-ראה ממתי אני לך ,ואתה

דאיימאן שאר'ל יומי בסאנה-תמיד מעסיק את יומי שנה

אשוא כ'אלאני אבעאת לאק מרסאל אל רוח וואל עין-הגעגוע גרם לי לשלוח לך מסר מהנשמה ומהעיניים

עאייזין ישופוני באבלאק ווארתאח מל פקר יומיין-רוצים לראות אותי פוגש אותך ונח ממחשבתי איזה יומיים

יא תגיני יא תאול לי ארוח לאק-או שתבוא אלי או שתגיד לי ללכת אליך

יאתאל ארוח מינאק פן-או שתגיד לאן אלך ממך

כ'אי כ'אי חביבי ליה אסי ליה יא כ'אי יא כ'אי

אלבי אלבי כ'ופי עליה וואעמל איה יא כ'אי יא כ'אי

אמאנה אין קונת תאבלו תאול לו אל פארח נאסיני

וואולו ישאוור עאלו ווינסה יום וויגיני

ווחליפו בוויילי בינהארי וולילי

אה יאבה אה יאבה,,,אתי

אולי עאמאלאק איה אלבי – עבד אל והאב

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=9m1B-Mjwoto&feature=related

אולי עאמאלאק איה אלבי – אמור לי מה עשה לך ליבי

אלבי אלינתה נאסי אולי -ליבי ששכחת אותו אמור לי

אולי עאמאלאק איה אלבי – תגיד לי מה עשה לך ליבי

אלבי לינתה נאסי ווינתה ווינתה לר'אלי עלה אולי – ליבי ששכחת, ואתה היקר לו

אל עין פיל עין ווינתה וואלה דארי בחאלי-עין מול עין,ואתה לא מרגיש במה שעובר עלי

וואל איה תיבאה אהין אלבי וולפקר אלגאלי-והאנחה תהיה שתי אנחות, בליבי ובמחשבות שבאות לי

איה מנתנין וואלה כאדו מני ליילי-איזה מהשתיים,וואלה לקחו ממני ליילות

כולידה כאן פיין אולי כאן מאלאק וומאלי-כל זה איפה הסתתר, מה לי ולך

אולי עאמאלק איה אלבי

אלבי אלינתה נאסי אולי

,וואנתה לר'אלי עלה ר'אלי עלה אולי

אולי אגיב מן יארה וויסמע כאלאמי,-אמור לי את מי אביא שיקרא וישמע את מילותי

וואגיב לאק מן יחכי נאר שואי וור'אראמי-ואת מי אביא לך שיספר על אש אהבתי

איה מלתניין וואלה כ'אדו מני ליילי

,כולי דה כאן פיין כאן מאלאק וומאלי

לאק ענדי כאלאם אחלה מן אגמאל רוואייה

לאק ענדי כאלאם אחלה מן אגמאל רוואייה-בשבילך יש לי מילים,יפים יותר מסיפור

עאן אגמאל רראם,עאן אגמאל רראם-על אהבה הכי יפה

לאמה כאן אלבאק מאעאיה-כשליבך היה איתי

איה מלתנין,וואלה כ'אדו מני ליילי

,כולידה כאן פיין אולי כאן מאלאק וומאלי

אולי עמאלאק איה אלבי

אלבי אלינתה נאסי ווינתה וואנתה לראלי עליה לראלי עאלה אולי,,,,,אתי

כולי דה כאן ליה – עבד אל והאב

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=0wgXR4n2it4&feature=related

כולי דה כאן ליה לאמה שופתי עיניה – כל זה קרה למה, כשראיתי את עיניו

חאני אלבי איליה וואנשר'אלתי עליה וואנשר'אלתי עליה – התרכך ליבי אליו ונמשכה תשומת ליבי

כולי דה כאן ליה כאן ליה ליהההה – כל זה קרה למה למה

אלי כאם כילמה ישביהו אל ניסמה פי ליאלי אל צייף – אמר לי כמה מילים דומות למשב רוח בלילות הקיץ

פתני וויפאלבי שוא ביילעאבי וופכ'יאלי טייף – הותיר אותי כשבליבי געגוע ובדמיוני דמות

ר'אב עאני באאלו יומיין, מאערפשי וואחשני ליה – הוא מאחר לי יומיים, לא יודע למה התגעגעתי

אחתארתי אשופו פיין ונשופתו חא אולו איה – לא ידעתי היכן אראה אותו ואם אראה אותו מה אומר לו

אלי חאיירני וולי ר'אייארני וולי פאתני פחאל – זה שתסכל אותי וזה ששינה אותי והשאיר אותי במצב

נאם ווסאהארני, וואלה פאקרני וואלה מוש על באל – ישן והותיר אותי ערה, אולי זוכר אותי,ואולי בכלל לא חושב עלי

ר'אב עאני באאלו יומיין מערפשי ווחשני ליה,

אחתארת אשופו פיין ואנשופתו חא אולו איה

כולי דה כאן ליה למה שופת עיניה

חאני אלבי איליה

וואנשאר'לתי עליה

וואנשר'אלתי עליה

כולי דה כאן לה כאן ליה ליה ליהההה.

עלה באלי הוואק יחביבי – עבדל ווהאב

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=xaDCYwQQjF8&feature=related&ajax=1&nocache=1284648911845

עלה באלי יאנאסיני עלה באלי יא נאסיני-בתודעה שלי אתה ששכחתני

עלה באלי הוואק יא חביבי-בתודעתי אהבתך נמצאת אהובי

פי כ'איאלי פי עויוני, עלה באלי וואלה אינתה דארי בי-בדמיוני בעיניי, בתודעתי ואתה בכלל לא שם לב אלי

עאלה באלי הוואק יא חביבי עלה באלי הוואק יחביבי,אה אה אה אה יחביבי

אחוול כול יום אנסאק, ואנסה נפסי וואפתקראק-מנסה כל יום לשכוח אותך,ושוכח את עצמי וזוכר אותך

אחוול כל יום אנסאק, וואנסה נפשי וואפתקראק

וודונייה אנה פיהה מוש וויאק אלאי חאלווהה מורה-ובעולם שאני לא איתך, מתיקותו מרה

פי כול כלאם עלה באלי, יכון לי כלאם עלה באלי – בכל דבור שעולה בראשי

מאדה לאיים עלה באלי

עלה באלי יא נאסיני עלה באלי הוואק יחביבי פי כ'יאלי, פי עיוני

עלה באלי וואלה אינתה דארי בי

עלה בטלי הוואק יחביבי,,עלבאלי הוואק יחביבי

אהין עטשאן וואנה סאי – מסכים להיות צמא, ואני שותה

פי דמעי אזהר איאמאק – דמעות זוהר ימיך

וואבאת סהראן וואשוואי,תראני לאק – ואשאר ער, ותשוקותי ישירו לך

וואבאת סאהראן וואשוואי תראני לאק

וואבאת סהראן וואשוואי תראני לאק פי אחלמאק-בחלומותיך

ווליל וונהאר, עלה באלי – וליל ויום בתודעתי

וואלבי פי נאר עלה באלי – וליבי בוער בקרבי

וואתוה וואחתאר עלה באלי -ו אסתחרר ואהיה אובד עצות

עלה באלי יא נאסיני עלה באלי הוואק יא חביבי

פי כ'יאלי פי עיוני,עלה באלי וואלה אינתה דארי בי

עלה באלי הוואק יא חביבי עלה באלי הוואק יחביבי ,אה אה אה אה יחביבי

סאעת מאבאשופאק גאמבי – עבד אל והאב

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=j4EZ3kau6z4&feature=watch_response

סאעת מאבאשופאק גאמבי – בשעה שאני רואה אותך ליידי

מאדרשי אדארי וואכאבי – איני יכול להסתיר ולהחביא

באבכי מין פארחת אלבי וואנסה לעזאב – ,אני בוכה משמחת לבי ושוכח את הסבל

יאנור עויוני זאדת שוגוני-י-אור עיני רבו שגיונותי

דאבל גופוני כותר אל רייאב-דבלו עפעפי מרוב ההעדרות

תיפאק דה תמאלי שר'לני -דמותך תמיד מטרידה אותי

מאטראח מארוח יאבלני-לכל מקום שאליך היא מופיעה לי

תיפאק דה תמאלי שאר'לני מאתראח מארוח יאבלני

אגי אדומו יכ'איילני אלאי אווהאם-אנסה לאחוז בה ומוצא שזה תעתוע,דמיון שווא

צאעבאן עאלייה כותר אל אסייה-קשה לי גודל ההתאכזרות

ארחאם שוואייה ובאלאש כיסאם-רחם מעט וותר על הכעס

צאעבאן עלייה כותר אל אסייה

ארחאם שוויה וובאלאש כ'יצאם ובאלאש כ'יצאם

צאבארת אשוא עלא בועדאק כאן אמאלי תיחפאז עאהדאק -מיתנתי את הגעגוע בזמן שהיית רחוק,תקוותי הייתה שתשמור על הבטחתך

אתאריק חנית לעוואיידרק וושאר'אלת אל באל-מסתבר שחזרת להרגלך והטרדת את המחשבה

לילי נאהארי מין כותר נארי-לילי ויומי מרוב האש שבוערת בי

אצבור וואדארי וואתווי לאמאן-אמתין ואסתיר ואנתב תקווה

ליילי נהארי מין כותר נארי אצבור וואדארי וואתווי לאמאל וואתווי לאמן

כ'אלתני נסית אחבאבי ווהבתאק זאהר שבאבי-גרמת לי לשכוח את אהוביי,ומסרתי לך את זוהר נעורי,פרחי נעורי,

,וואטפתו לה תכלא בי כולי דה ירדיק כולה דה ירדיק-וקטפת אותם למה ,האם כל זאת מרצה אותך,האם אתה מרוצה

תהגורני בארדו אחבאק-תפקיר אותי בכל זאת אוהב אותך

תלוועני בארדו אחבאק-תשחק בי בכל זאת אוהב אותך

תנסאני בארדו אחבאק אחבאק-תשכח אותי בכל זאת אוהב אותך אוהב אותך

מאדארש אנסאק מאדארש אנסאק מאדארש אנסאק מאדארש אנסאק-לא יכול לשכוח אותך

מאדארש אנסאק מאדארשי מאדארש אנסאק מאדארש,,,מאדארש אנסאק

תהגורני בארדו אחבאק תלוועני בארדו אחבאק

תנסאני בארדו אחבאק אחבאק

מאדארש אנסאק מאדארש אנסאק מאדארש אנסאק מאדארש אנסאק

סאעת מבושופאק גאמבי

יוובור אולי ראייח עלאפיין – מחמד עבד אל והאב

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=mhCxsO5ZW3s

אח,איזה שיר נפלא,למרות שהוא ישן כל כך,עדיין אקטואלי,עבדלווהאב שר לליילה מורד

יוובור אולי ראייח עלא פן-קטר רכבת אמור לי לאן פניך מועדות

יאוובור אולי ווסאפר מינן-קטר אמור לי מאין נסעת

יאוובור אולי יאוובור אולי-קטר אמור לי קטר הגד לי

עאמאל תגרי,אבלי וובאחארי תנזל וואדי תטלאע קוברי-אתה רץ,במדבר ובים,יורד לוואדי ועולה לגשרים

חאווד מארה וובאעדן דוגרי-מסתובב ,ואחר ממשיך ישר

מתאול יוובור ראייח עאלאפן-אמור קטר לאן פניך מועדות,

סוטאק יטווי וואנתה בתהווי-קולך מחריש אזניים ואתה דוהר

וולבועד אלים נארו תכווי-והמרחק כואב אש המרחק שורף

וולארד בוסאת וואנתה בתכווי-והארץ מרבדים ואתה שועט

מתאול יוובור ראייח עאלאפן-אמור קטר לאן אתה הולך

,אראבת ראריב,וובעדת אריב-קירבת רחוק,והירחקת קרוב

ווגאמעת חביב עלשמל חאביב-ואיחדת אהוב לזרועות האהוב

וולאורב נאציב וולבועד נאציב-והקרבה גורל והריחוק גורל

מתאול יוובור ראייח עלאפן,,,אמור קטר הולך לאן

אין טאל אל וואת על אל רוכאב-אם אורך הזמן לנוסעים

,יגרי כלמהום פיסואל ווגוואב-ידברו ישאלו שאלות ותשובות

בעדשוויה יבאו אחבאב וודא יעראף דה ראייח עלאפן עלאפן עלאפן-אחרי זמן מה יתידדו,וזה מכיר את זה ,לאן הולך לאן הולך

,אנה רוחת מאעאק וורגעת מאעאק-,אני הלכתי איתך וחזרתי איתך

,וואנה אה כאן מאסום לי ווייאק-ומה היתה מנת חלקי איתך

די כאנת נאזרה מן הנה להינאק אל עין ערפת ראייחין עלאפן עלאפן-זה היה מבט מפה לשם והעין ידעה לאן הולכים לאן הולכים

ראייחין ראייחין עלאפן וודי כאנת נאזרה מן הנה להינאק אל עין ערפת ראייחין על פן על פן עלפן יאוובור,,,אתי,,,,

פוא אשוא – עבד אל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=TFGUGpPapOQ

פוא אשוא משאני זאמאני – על כנפי התשוקה הוליך אותי זמני

אלי תעלה נרוח ללחוב – אמר לי בוא נלך לאהבה

,בעד סנין אלי ארגאע תאני -אחרי שנים אמר לי חזור שנית

חאתה ישפי מאגרוח אל אלב – עד שירפא הפצע שבלב

אלמשיתו רגעת אמשי – מה שעברתי ,עברתי שוב,

וולאסתו רגעת אאסי – ומה שסבלתי, חזרתי לסבול

פוא אשוא פוא אשוא פוא אשוא – מעל התשוקה, מעל התשוקה

אבלימשוף אל חוב וואבלו – לפני שראיתי את האהבה ופגשתי אותה

יאמה כ'איאלי ווטפו אתאבלו – ימים דמיוני ודמותו נפגשו

וואמה עויוני לאמאחו מאכאנו וורוחת ווארה – וכשעיני ידעו את מקומו והלכתי אחריו

פאתני פינאר וועזאב וומארר ורלובת מעה – הותיר אותי בוער,וסובל,ומלא מרירות

,ולא ידעתי מה לעשות איתו

אה מל חוב ומלראמאני ואכדני אלה-אה מהאהבה ומשזרק אותי ולקח אותי אליה

בעד אנאר וושוא אהתאני רחמש עליה-אחרי האש והתשוקה ,מה עוד,לא ריחם עליה

ראגע באעד אשוא מדאנאני – חוזר אחרי שהתשוקה איכזבה אותי

,ראגע ראגע ראגע תאני – חוזר חוזר חוזר שנית

פוא אשוא,פוא אשוא,פוא אשוא,מעל התשוקה,מעל התשוקה

ראלתת עומר ,כ'אדתני לחובי – טעות של החיים,לקחה אותי,לאהבתי

רוחת ווראחת ווראחת אלבי ראחת אלבי – הלכתי ורוגע ליבי רוגע ליבי

ליה יא אלבי גירינה ווארה למאגהול ליה-למה ליבי רצנו אחרי האלמוני למה

ליה עלאנאר אל גארח מישינה וועשאן איה-למה על אש הפצע הלכנו ובשביל מה

איה מל חוב ומלראמאני וואכ'דני אלה

,בעד אל נאר וושוא אה תאני מראחמש עחיה

רגע בעד אשוא מאדאנני

ראגע ראגע ראגע תאני

פוא אשוא פוא אשוא פוא אשוא

יאלי נסיק אלחוב אנסה

וואבעיד עאנו עשאן תלאה עלשאן תלאה-אתה ששכחה אותך האהבה שכח אותה והתרחק ממנה כדי שתמצא אותה

עאייז תאעראף פן אל חוב ופן ליילי ליילי – רוצה לדעת היכן האהבה ואיפה לילותיה

בוס פאיי דמוע תאבילהה ראח תלאי תלאי – הסתכל בדמעות שתפגוש תמצא אותה שם

איה מלחוב ומלראמאני ואכ'דני אלה-אה מהאהבה וממשזרק אותי ולקח אותי אליה

באעד אל נאר וושוא אה תאני מרחמש עליה

ראגע באעד אשוא מדאנאני ראגע

ראגע ראגע תאני פוא אשוא פוא אשוא פוא אשוא,,,,,,

מאשר'ול – עבד אל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=1uz84ASmEYc&feature=related

חאשופאק בוקרה – אראה אותך מחר

מאשר'ול ווחיאתק מאשר'ול וולאכר אל אוסבוע משר'ול – עסוק בחייך עסוק ועד סוף השבוע עסוק

מאשר'ול ווחיאתק וואחיאתק מאשר'ול – עסוק בחייך בחייך עסוק

,עאנדאק איה בוקרה – מה יש לך מחר

אנא בוקרה מוועד אלבי רח יחכי אלמכ'אבי – מחר קבעתי עם ליבי שיספר את מה שהוא מסתיר

חאייאולי חכאיית חובי ווחאוואלו עללאנאפי – יספר לי את סיפור חיי ואספר לו את מצבי

די חכאיית עומרי וואיאמי, ושבאבי אל מחתאר וותאני – זה סיפור חיי וימי ונעורי המבולבלים וחסרי ההחלטה ומחדש

משר'ול מעאלבי משרול משר'ול ווחיאתק עלטול

,מאשרול מעאלבי משרול מאשרול ווחיאתק עלטול-עסוק עם ליבי עסוק עסוק בחייך כל הזמן,

משר'ול ווחיאתק ווחיאתק משר'ול,- עסוק בחייך בחייך עסוק

ובאעד בוקרה -ומחרתיים

,אנה ענדי מיעאד מע צורה מלצובח אסראח אודמהה – יש לי פגישה עם תמונה מהבקר אני מרחף לידה

יאמה עשת לייאלי כתירה פארחאן ביהה באקאלמהה,-ליילות רבים שמחתי ודיברתי אתה

וועיניהה אל חלווה תכלמני, – ועיניה היפות ידברו איתי,

וואלה מארה תפקאר תכ'אצמני-ולעולם לא תחשוב להיות ברוגז איתי

בל צורה לר'אלייה אנה מאשר'ול מאשר'ול ווחיאתק עלטול – בתמונה היקרה אני עסוק בחייך עסוק תמיד

מאשר'ול ווחיאתק ווחיאתק מאשר'ול – עסוק בחייך בחייך עסוק

מאשר'ול מאשר'ול מאשר'ול יעני מוש חאשופאק אבאדאן – עסוק עסוק עסוק, אז אני לא אראה אותך אף פעם

אנה משר'ול עאנק ביקי – אני לא פנוי אלייך בגללך

ומאליש אלא אנתי ווסירתק – ואין לי לבד ממך וממה שקשור אליך

אלבי כאלמני עלייקי וולכאלם עאני בצורתק – ליבי דיבר איתי עלייך ולא דיבר עלי בתמונתך

ווכ'יאלק דאיימאן פי כ'אייאלי ירראמי ויחובי אל ראלי – ודמותך תמיד בדמיוני את אהבתי היקרה

מאשרול ווחיאתק מאשר'ול

אנה מאשר'ול ביקי עלה טול – עסוק בחייך עסוק אני עסוק בך תמיד

מאשר'ול ווחיאתק ווחיאתק מאשר'ול-עסוק בחייך בחייך עסוק,,,,

כאמל אל אווצאף – עבד אל חלים חאפז

תרגמה וכתבה אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=1o62R4TGaSU&feature=related

כאמל אל אווצאף פאתאני

וואל עיון אל סוד כ'אדוני

מין הוואהום רוחת אראני

אה יללי אה יעיין

אל עיון אל סוד רומושהום ליל ליל ביחלאם בלראייב בלראייב

אל עיון אל סוד כאדוני אה יאלבי אה יאלבי ילדאייב אה יאלבי יאלדאייב

עלמוק תיסהאר תראני עלמוק שוא אל חבאייב

עלמוק תיסהר תראני עלמוק שוא אל חבאייב

עלמוק תסהר תראני תראני עלמוק שוא אל חבייב

ליה יא אלבי ליה ליה כ'אדוני ליה,

תאווהוני ר'רבוני תאווהוני ר'רבוני אל עויון אל סודליה ליה ליה כ'אדוני

כאמל אל אווצאף פתאני

וואל עויון אל סוד כ'אדוני

מין הוואהום רוחת אראני אה יללי אה יעיין

אלו אל צאבר אלו אל צאבר בחורו בעידה בעידה בעידה

אלו שפייפו אלו שפייפו נייאס בתאול תנהידה

,ווסהרת אסתאנה וואל ניגם מעייה דאוובני וודובנה

בעיון נאסאייה נסאייה

ליה יא אלבי ליה ליה כ'אדוני

ליה תווהוני ררבוני תווהוני רארבוני אל עויון אל סוד ליה,ליה כ'אדוני

כאמל אל אווצאף פתאני

וואל עויון אל סוד כ'אדוני

מין הווהום רוחת אראני

אה יללי אה יעיין ,יה לייל,

כאמל אל אווצאף פתאני

וואל עויון אל סוד כ'אדוני

מין הווהום רוחת אראני

אה יא ליילי אה יעיין,,,,

תרגום:

כליל השלמות פיתה אותי

והעיניים השחורות לקחו אותי

מרוב אהבתן אני שר אה ילילי אה יעיין

העיניים השחורות,הריסים הם לילה

,ליילה שחולם על זה שמאחר לבוא

העיינים השחורות לקחו אותי

אוי ליבי,הוי ליבי,הנמס אוי ליבי הנמס

למדו אותך,לשיר לילות שלמים

לימדו אותך,תשוקת האוהבים

למה ליבי למה

למה לקחו אותך למה

סיחררו אותי,שינו אותי,סיחררו אותי

,הפכו אותי לזר,העיניים השחורות,

למה למה למה לקחו אותי

כליל השלמות פיתה אותי

,והעניים השחורות לקחו אותי

,מרוב אהבה אני שר אה ילילי אה יעני

,אמרו שהסבלנות,אמרו שבסבלנות,היא כמו ים רחוק ,גדול

אמרו שפתיו,אומרות אנחה,,,ונשארתי ער לחכות

,והכוכב איתי, המיס אותי ונמסנו בתוך עיניים שכחניות

למה ליבי למה למה לקחו אותי למה

סיחררו אותי,שינו אותי,העיניים השחורות,

למה למה,,,,למה לקחו אותי,,,כליל השלמות פיתה אותי,,,,,

אוול מארה תחב יאלבי – עבד אל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=sRcwpN_IVvs&feature=related

אוול מארה תיחב יא אלבי וואוול יום אתהאנה – פעם ראשונה אתה מתאהב ליבי ופעם ראשונה אני נהנה

יאמה עלנאר אל חוב אלולי וולאתהה מנלגאנה – כמה על אש האהבה סיפרו לי ומצאתיה גן עדן

אוול מארה אוול מארה-פעם ראשונה פעם ראשונה

ליה ביאולו אל חובי אסייה ליה ביאולו שגאן ודמוע – למה אומרים שהאהבה יסורים למה אומרים כאב ראש ודמעות

אוול חוב ימור עלייה אבלי אדונייה פאראח וושמוע – אהבה ראשונה שקורת לי העולם מלא שמחה ונרות

אפראח וואמלא אדונייה אמאלי – שמח ומלא את העולם תקוות

לאנא וואלאנתה חנעשא תאני – לא אני ולא אתה נתאהב שנית

אוויל מארה אוול מארה – פעם ראשונה פעם ראשונה

אוול פארחה תמור פאלבי וואנה היים פדונייה ראריב – שמחה ראשונה שעוברת בליבי ואני נרעש בעולם וזר

אלחכי וואלה אכאבי וואלה אווצפהה לכל חביב – אספר או אסתיר או אתאר אותה לכל אהוב

אפראח וואמלא אדונייה אמאלי – שמח ומלא את העולם תקוה

לא אנה וואלה אנתה חנעשא תאני – לא אני ולא אתה נתאהב שנית

אוויל מארה אוויל מארה-פעם ראשונה פעם ראשונה

אלבי יעיד לי כל כאלאמק כלמה בכלמה יעידהה עלייה – ליבי חוזר על כל מילותייך מילה במילה חוזר עליה

ליסה שפייפי שאיילה סאלאמק שיילה אמארת חובק לייה – עוד רק שפתותי נושאות את השלום שלך נושאות את אימרת האהבה

אלי,,,אפראח וואמלא אל דונייה אמאלי לאנה וואלה אנתה חנעשא תאני אוול מארה אוויל מארה-,,,,,

ד'אייל אנדיל – עבד אל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=EpD_MN6xjo8&feature=related

ד'אייל אנדיל דאיי אל אנאדיל – אור הפנסים,אור הפנסים

ד'איי אל אנאדיל וושארע אל טאוויל

פאקארני יא חביבי בל מאוועד אל גאמיל

בלייאלי סהרנהה בלייאלי סהרנהה ווסהרו לאנאדיל

סיהרו יחביבי

יא שארע אל ד'באב מישיתאק אנה מארה בל עאזאב וומארה בל האנה

מישיתאק ווחובי,יסאל עלה דארבי

בפאראג אל לייל אל לייל אל לייל ופתאריאו וואלבי וואלבי

תאחת אל אנאדיל נשקי וובדאי עליה בייבכי

חאכינה חאכינה וואל דאמעה פי עיניינה

ראייח ראייח וואלה תיסאל עלינה

וואלה תיסאל עאלינה ראייח ראייח

ד'אייל אנאדיל פשאריע אטוויל

פאקארני יחביבי בל מאוועד אל גאמיל

בלייאלי סהרנהה בליילי סהרנהה ווסהרו לאנאדיל

סהרו יחביבי

יא שארע אל חאנין דיענה אל הווא

פאתתנה סנין אנה וואנתה סאווה

לנסמה לר'אריבה לאיימנה לאריבה

לל כאטווה אל חביבה

תאחת אל אנאדיל נשקי

ובדייל עליה בייבקי

חכינה חאכינה וואל דאמעה פי עיניינה

ראייח ראייח וואלה תסאל עלינה

ראייח ראייח, דאייל אנאדיל,,,,,

תרגום לשיר:

אור הפנסים והרחוב הארוך

הזכיר לי אהובי,את הפגישה היפה

בליילות שהיינו ערים,בליילות שבילינו,ובילו איתנו הפנסים,בילו אהובי

רחוב המלא ערפל

עברתי בך, פעם כשאני סובל ופעם נהנה

עברתי בך ואהבתי שואלת מהי דרכי

באישון הליילה,הליילה,ובדרכו ליבי

מתחת לפנסים,נתלונן

וכשהאורות עליו נבכה

דברנו דברנו והדמעות בעינינו

הולך הולך ולא שואל עלינו

ולא שואל עלינו,,הולך הולך

,אור הפנסים,והרחוב הארוך

רחוב הרחמים,איבדנו את האהבה

עברנו שנים אני ואתה ביחד

למשה הרוח הזר, לימינו הקרובים

אהבנו והשתוקקנו לפסיעה החביבה לצעד החביב

מתחת לפנסים נתלונן

וכשהאור עליהם בוכה

אמרנו דיברנו והדמעות בעינינו

הולך הולך ולא שואל עלינו

הולך הולך,,,אור הפנסים והרחוב הארוך,,,

ד'למו – עבד אל חלים חאפז

תורגם ונכתב ע"י אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=tbf6uCmN-YY&feature=related

ד'למו- האשימו אותו לשוא

ד'למו,ד'למו אל אלבי אל כ'אלי ד'אלאמו – האשימו את הלב שהיה ריק מאהבה

אבלו שאבאקו ווארתחו לאמה שאר'אלו – פגשו אותו ,לכדו אותו, ונרגעו רק כשכבשו אותו{את הלב }

וואעאדו יזורו וונהאר מפתקארו יהנו

הבטיחו לבקר אותו,וביום שחשבו לגרום לו הנאה

ניסיו וופאתו וואתריהום אבלמינסו ד'למו ד'למו-שכחו אותו והזניחו אותו ומסתבר שלפני ששכחו אותו האשימו אותו לשווא

טול עומרי אלבי כ'אלי וויכאף מנלר'ראם-כל חיי ליבי ריק מאהבה ופוחד מהתאהבות

מן כולי רמש גארח פינזרה וואבתסאם-ומכל ריס שפוגע במבט או חיוך

כאנת אל עויון תאבלו וותלמאח ביל כאלאם-העיניים היו פוגשות אותו ורומזות במילים

יהראב מן אבלי חאתה מיירוד להום סאלאם-בורח לפני שעונה לשלום

לחדה עינק מאבלוני נסית רוחי וותה עאאלי-עד שעיניך פגשו אותי שכחתי את עצמי וראשי הסתחרר

ווטאל אשוא ווד'למוני וואתארי אל אלב הווא אלזלמו זאלמו-ונמשך הגעגוע ופגעו בי ומסתבר שבלב הם פגעו

זאלמו זאלמו

גיבת אל טאביב ידאווי סאלני אל גארחי פן-הבאתי את הרופא לרפא,שאל אותי איפה הכאב

אולת אסאל דא אלבי אלזאייד דאיתיין-אמרתי תשאל את ליבי שפעימותיו גברו פי שתיים

סמע פיל אלבי חאגה וואל דה רמש עין-שמע בלב משהו ואמר זה ריס של עין

סחבו ראמה וונאסי באלו גומעתיין-בעל הריס זרק אותו ושכח כבר שבועיים

לחדה עינייק מאבלוני נסית רוחי וותה עאלי-עד שעיניו פגשו אותי שכחתי את עצמי וראשי סחרחר

ווטאל אשוא ווד'למוני וואתארי לאלב הווא

ד'אלאמו ד'אלמו אל אלב אל כ'אלי ד'אלאמו,

אבלו שאבאקו ווארתחו למה שאר'אלו וועאדו

יזורו ונהר מפתאקארו יהנו נסייו וופאתו

וואתאריהום אבלה מיינסו ד'אלאמו ד'אלאמו

אנה אלסחרי דאיימאן קונת אהראב מן עינייה-אני שתמיד התרחקתי מכישוף העיניים

וואנה לאלבי עומרו מאחד גאר עליה-ואני שליבי מעולם אף אחד לא יכל לו

אזי חבתאק אינתה ווחבתאק אינתה ליה-איך זה שהתאהבתי בך והתאהבתי בך למה

אחתאר אל אלבי יסאל וואחתארת אאול לו איה-הלב לא מפסיק לשאול ואינני יודע מה לענות לו

לחד עינייק מאבלוני נסית רוחי וותה עאלי וותאל אשוא ווד'למוני

וואתארי אל אלב הווא לד'למו ד'למו אל אלב אל כ'אלי ד'אלאמו

אבלו שבאקו ווארתחו לאמה שאראלו וועאדו

יזורו וונהאר מפתקארו יהני

נסיו וופאתו וואתריהום אבלי מינסו ד'אלאמו ד'אלאמו אתי

עלא אדי אשוא – עבדל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=orvURiA1xSA&feature=related

עלא אדי אשוא אלי פעיוני יא גאמיל סאלם סאלם – לפי התשוקה הניבטת בעיני אתה היפה אמור לי שלום

אנה יאמה עיוני עלייק סאלוני וויאמה בתאלם-כמה עיני שאלו אותי עליך וכמה אני כואב

וובכ'אף לתצדא יום לינאס וואחתאר-אני פוחד שמא תאמין לאנשים ואסבול

ואווצף לנאס אל גאנה וואנה פילנאר – ואתאר לאנשים שאני בגן עדן ןבכלל אני נמצא בגהנום

ר'אלי עלייה וודאי עינייה ארחאם עזאבי מאעאק-יקר לי וכמו עיני רחם על סבלי איתך

עלא אדי אשוא אלי פעיוני יא גאמיל סאלם

דאנה יאמה עיוני עלייק סאלוני וויאמה בתאלם

עלא אדי שוא אלי פעיוני יא גמיל סאלם

אל לייל סיהרתו וולנום ירייתו כחאל עינייה – כל הליילה לא ישנתי והלואי והשינה תכחיל את עיני

וולי דרייתו אוואם לאייתו באיין עלייה באיין עלייה – ומה שהסתרתי,מצאתי שרואים זאת עליי,

שבאבי לר'אלי ד'אייעתו – נעורי היקרים הלכו לאיבוד

אנאגי פיל הווא אסמאק – אקרא באויר את שמך

וואמאלי לאמה צווארתו – ובתקוותי כאשר תארתי

ביאגמאל צורה כאן ראשמאק – תמונה הכי יפה שצויירה,

ר'אלי עלייה ווד'אי עינייה ארחם עזאבי מאעאק – יקר לי ואישון עיני רחם על סבלי איתך

עלא אדי אשוא אלי פעיוני יא גאמיל סאלם

דאנה יאמה עיוני עלייק סאלוני וויאמה בתאלם

עלא אדי שוא אלי פעיוני יא גמיל סאלם

צאבר וועומרי איאמו תיגרי וונאסי רוחי – ממתין וימי חיי חולפים ושוכח את עצמי

אל לום רדיתו וולי גאנייתו סוהדי ווגורוחי – השלמתי עם הכאב

שבאבי אלר'אלי ד'ייעתו

אנאגי פיל הווא אסמאק וואמאלי לאמה צווארתו

באגמאל צורה כאן ראשמאק

ר'אלי עלייה ווד'אי עינייה-יקר לי ואישון עיני,

ארחאם עזאבי מעאק – רחם על סבלי איתך

עלא אדי אשוא אלי פעיוני יא גאמיל סאלם

אנה יאמה עיוני עלייק סאלוני וויאמה בתאלם

עלא אדי שוא אלי פי עיוני

וובכאף לתסדא יום לינאס וואחתאר

ווצף לינאס אל גאנה וואנה פילנאר

ר'אלי עלייה וודאי עינייה ארחאם עזאבי מאעאק

דמעי שוהודי גראח כ'ודודי בליל סוהאדי פי לייל סוהאדי-דמעתי עדה פצעה את לחיי בלילות ללא שינה

אכּתם וואכ'אבי וואכלץ פי חובי צאיין וודאדי צאיין וודאדי – אשתוק ואסתיר ואהיה נאמן לאהבתי

שבאבי לר'אלי ד'אייעתו – נעורי היקרים אבדו לי

אנאגי פיל הווא אסמאק – אקרא ברוח את שמך

ואמאלי לאמה צווארתו – ותקותי שתארתי אותה

ביאגמאל צורה כאן ראשמאק – כתמונה יפה שצויירה

ר'אלי עלייה ווד'אי עינייה ארחאם עזאבי מאעאק

עלא אדי אשוא אלי פעיוני יא גאמיל סאלם,

,,,,אתי

פי יום מן אל אייאם – עבד אל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=sNb6oOld3AA

פי יום מן אל אייאם כאן לייה אלב – ביום מן הימים היה לי לב

וואייה אלמחבהה וואייה למחבהה ווייארת מאחאב – עם האהבה עם האהבה והלוואי שלא היה מתאהב

אסוות חבייבי מר'אלבני

אוועה יאלבי תחב תאני – ההתאכזרות של אהובי מקשה עלי אוי לך ליבי אם תתאהב שנית

פי יום מן אל אייאם – ביום מן הימים

אנה קונתי הווא ווחביבו רוחי וואלבי חאוולה – אהבתי אותו והייתי אהובו,רוחי וליבי מסביבו

לאוו כאן אל דמע יגיבו קונת אבכי אל עומר עליה – אילו הדמעות היו מביאות אותו גורמות לו לחזור הייתי בוכה כל החיים בשבילו

לא סוטי יסאמאעו וואלה דמעי ייראגאעו – לא קולי משמיע לו ולא דמעותי יחזירו אותו

אסוות חבייבי מר'אלבני

אוועה יאלבי תחב תאני

אסוות חבייבי מר'אלבני

אוועה יאלבי תחב תאני פי יום מן אל אייאם

פן ראח אשוא מן אלבו וואל ריאה וואל חנייה – לאן הלכה התשוקה מליבו והרוגע וטוב הלב

אלחייתהנה פחובו לאו יעראף יבכי עלייה – זה שיהנה מאהבתו האם ידע לבכות עלי

לא עאד יפיד נאדאם עליה וואלה אלם – כבר לא יעזור לא צער ולא חרטה

אסוות חבייבי מר'אלבני

אוועה יאלבי תחב תאני פי יום מן אל אייאם

ווחייאת חובאק ינאסיני יארת יחביבי אנסאק – בחיי אהבתך אתה ששכחתני הלוואי אהובי שאשכח אותך

אנה כל טאריא פי עויוני עלמתו בזכרה מעאק – למדתי את עיני שכל הדרכים יש בהם זיכרון ממך

ינאסי חובנה רח אעמל אה אנה – אתה ששוכח את אהבתנו ,מה אני אעשה

אסוות חבייבי מר'אלבני

אוועה יא אלבי תחב תאני פי יום מן אל אייאם,,,,,,,אתי

וודארת אל אייאם – עבד אל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=nlcnsjv1wY4&feature=related

וודארת אל אייאם,וומארת אל אייאם-וחלפו הימים,ועברו הימים

מבין באעאד ווכ'צאם-בין ריחוק וכעס

וואבלתו ניסית איני כ'אצמתו-ופגשתי אותו שכחתי שכעסתי עליו

וונסית אל לייל אלסהרתו -ושכחתי את הלילה שנשארתי בו ער

ווכ'אמת עזאב אלבי אלבי אלבי ווחרתו-וכעסתי על סבל ליבי ליבי ויסוריו,

מאערפש איזאי איזאי איזאי אנה כאלמתו-איני יודע כיצד ואיך דיברתי איתו

,מאדארש עלה בועד חאביבי מאדארש עלה בועד חאביבי-איני עומד בריחוקו של אהובי

אנה לייה מין אנה לייה מין מין מין אלא חאביבי-מי יש לי מי לבד מאהובי

וואצאפו לי אל צאבר לאתו כ'אייאל וכאלאם פיל חוב ופידוניה יתאל-תיארו לי את הסבלנות ,מצאתי שהיא דמיון ודיבורים

אהראב מין אלבי ארוח עלה אפין ליילינה לחלווה פיכול מאכאן-אברח מליבי לאן אלך ליילותנו היפים נמצאים בכל מקום

מאלינהה חוב איחנה ליתניין וומאלינה אדונייה אמאל אמאל-מלאנו אהבה אנו השניים ומלאנו את העולם תקווה ורוך

וואצפו לי אל צאבר

עיני עיני על עשאין חאייארה מאזלומין,עיני עיני עיני על עשאין חאייארה מאזלומין-עיני מרחמת על המאוהבים חסרי אונים,ומסכנים

עאל צאבר מוש אדרין איה על סאבר מוש אדרין-אינם יכולים לסבול לא אינם יכולים

עיני יעני יעני עיני יעני יעני—עיני יעני יעני עיני יעני יעני יעני יייייייייעיני

חאיירה מאזלומין על צאבר מוש אדרין איה על צאבר מוש אדרין

מאדרתש אצבור יום עלה בועדו דה לצאבר עאייז צאבר לווחדו-לא יכולתי לסבול אפילו יום בלעדיו,הסבלנות דורשת סבלנות משלה

מאדארש עלה בועד חביבי מאדארש עלה בועד חביבי אנה לייה מין אנה לייה מין מין מין אלא חאביבי,,,,,אתי

עבדל חלים חאפז חאוול – תפתקרני

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=fTxIkr1SakE&feature=fvwrel

חביבי ,וואלה ליסה חביבי

וואלה ווחביבי מהמה תינסה חביבי

וואלה ווחביבי עומרי מאנסה חביבי וואלה ווחביבי,

עומרי מאנסה חביבי וואלה ווחביבי וואלה ליסה חביבי

וואלה ווחביבי מהמתנסה חביבי

וואלה ווחביבי עומרי מאנסה חביבי,

,אבאה אפתקרני חאוול חאוול תפתקרני חאוול חאוול תפתקרני,

אבאה אפתקרני חאוול חאוול תפתקרני חאוול חאוול תפתקרני

לאוו מארת פיתריא מישינה מארה פי

אוו עאדת פמאכאן כאן לינה זיכרה פי אבאה אפתקרני חאוול חאוול תפתקרני,

חאוול חאוול תפתקרני, אבאה אפתקרני חאוול חאוול תפתקרני חאוול חאוול תפתקרני,

די ליילי עישנהה אבדאן מוש חנסהה, די ליילי

עישנהה אבדאו מוש חנסהה עלבאלי עלבאלי יחביבי עלבאלי עלבאלי אייאם וולייאלי יחביבי,

על באלי עלבאלי יחביבי עלבאלי אייאם ווליאלי יחביבי ,

ליל וונהאר וואנתה על באלי,,,,

תרגום,,,

אהובי ,בחיי עדיין אהובי בחיי אהובי,

כמה שתשכח אהובי בחיי אתה עדיין אהובי

לעולם לא אשכח,אהובי בחיי

,ואהובי,בחיי עדיין אהובי בחיי,

ואהובי כמה שתשכח בחיי אתה עדיין אהובי

אז תזכור אותי, תנסה תנסה לזכור אותי,אז תזכור אותי,

תנסה תנסה לזכור אותי לזכור אותי

אם הגעת לדרך שהלכנו בה פעם

,או עברת במקום שהזכיר לך אותנו

אז תנסה להיזכר בי

תנסה תנסה להיזכר בי תנסה לזכור אותי

ליילות שחיינו,לעולם לא אשכח,

כל הזמן אתה במחשבתי ,

אתה במחשבתי ימים וליילות אהובי,,

ליילות וימים אתה במחשבתי,,,,אתי

רוחי חייתי – עבדל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:"

http://www.youtube.com/watch?v=ZCdK3EaaFYU&feature=related

רוחי חייתי

,אל חוב בייסאל וויסאלם

וושוא הווא אלביתכאלם

אנה ווחדי

אשוא וולחוב אנה מין ררי יחב וויתאלם

רחאולק אה אגמאל מל כלמה אלפבאלי

אל כלמה אלנתי מסירק יום חתאוליהאלי

בחבק,,,רוחי חייתי

מין אימתה ר'אראמק באחלאם בי,

מין אמתה מאעאדק מסתאני

יאלי מפיש אבלק וואלא באעדק

,אדי אלבי וונתי לווחדק פי

רחאולק אה אגמאל מל כלמה אלפבאלי

אל כלמה אלנתי מסירק יום חתאוליהלי

,בחבק,,,,רוחי חייתי

אנה עייש ליסה באנראמק,

מין סאעת מסמעת כאלאמק

אנה עייש ביקי בחלם גאמיל כאליני מאעאקי באחלאמק

רחאולק אה אגמאל מל כלמה לפבאלי

אל כלמה אלינתי מסיריק יום חתאוליהאלי

,,,אחבק,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

תרגום:

רוחי חיי, האהבה שואלת ומוסרת שלומות,

והתשוקה היא שמדברת אני לבדי

,התשוקה והאהבה אני מי מלבדי יאהב ויכאב

מה אומר לך,יותר מהמילה היפה,

המלה שיבוא יום ואת תאמרי לי אותה

,,,אוהב אותך,,,,רוחי חיי,

ממתי על אהבתך אני חולם,,,

ממתי לפגישתך אני מצפה,,

,את שאין לפניך,ולא אחריך,

זהו ליבי ואת לבדך נמצאת בתוכו

,,,מה אומר לך יותר ממילה יפה שעולה לי בראש,

מילה שבעתיד את גם תאמרי לי אותה

,אוהב אותך,,,,רוחי חיי,

אני חי עדיין בשיריך,,

מאז ששמעתי את מילותיך

אני חי בך בחלום יפה,

תני לי להיות איתך בחלומותיך

מה אומר לך יפה יותר מהמילה שנמצאת בראשי

המילה שאת בקרוב תאמרי לי אותה אוהב אותך,,,,,אתי

באלאש תסאפר – עבדל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=hVbwKn–kAg&feature=related

כ'אליק יאנור אל עין יאבו רמש סאחר – השאר אור עיני בעל הריס המכשף

ווחיאת עינייק לתניין באלאש תסאפר – בחיי שתי עיניך אל תיסע

כ'אליק ינור אל עין יאבו רמש סאחר

ווחיאת עינייק לתניין באלאש תיסאפר,

כ'אליק מאעייה כאליק מאעייה – השאר איתי השאר עימי

כ'אליק מאעייה יאלי מונאייה כולו האנאק – השאר עימי אתה שכל רצוני הוא הנאתך

חאעיש לחובאק וואול לאלבאק אלבי פאדאק – אחייה למען אהבתך ואומר לליבך ליבי עבורך

וושוא פי אלבי ביינאדי חובי,וושוא פאלבי בינאדי חובי-והגעגוע בליבי קורא לאהבתי

וויאול מאעייה וויאול מאעייה-ואומר איתי ואומר איתי

כ'אליק ינור אל עין יאבו ראמש סאחר – השאר י-אור העיניים, בעל הריסים המסחררות

ווחייאת עינק אלתניין באלאש תסאפר – בחיית שתי עיניך אל תיסע

כ'אליק מאעייה כאליק מאעייה,-השאר עימדי השאר איתי

כ'אליק מאעייה תלאה האנייה

כ'אליק מאעייה תלאה האנייה-השאר עימי תמצא שהנאתי

בדמוע עינייה בדמוע עינייה-בדמעות עיני בדמעות עיני

דה לכל שאמעה פל פארח דמעה-לכל נר בשימחה יש דימעה

דלכל שאמעה פל פארח דאמעה-לכל נר בשימחה דימעה

לאכן האנייה-אבל מהנה,,,וושוא פאלבי בינאדי חובי-והתשוקה בליבי קוראת לאהבתי

אשוא פיאלבי בינאדי חובי

ביאול מאעאייה בייאול מאעאייה-אומר עימי אומר איתי

כ'אליק יאנור אל עין יאבו ראמש סאחר

ווחייאת עינק אל אתנן באלאש תסאפר

כ'אליק מאעייה כאליק מאעייה

כ'אליק מאעאייה אסמאע נידאייה כולו חאנין-השאר עימי שמע את קריאתי כולה תחינה

דאל חוב נאזרה וולעומר מארה מוש מארתן-האהבה היא מבט והחיים פעם אחת לא פעמיים

וואל שוא פאלבי בינאדי חובי,,,,,,,,,,

אאול מאולשי – עבד אל חלים חאפז

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=YsTnzXDL1Ro&feature=related

אאול מאולשי אנה כאייף אאול

אאול מאולשי אנא כאייף אאול

תירדאב וותימשי וועזאבי יטול

באלאש אאולאק,חאלי ידילאק

באלאש אאולאק חאלי ידילאק,חאלי ידילאק

אאול מאולשי אנה כ'אייף אאול אנה כ'אייף

לאק סר גווא אלבי חראמני מנלמנאם

חאראם עלייה אכ'אבי ואכדב עליק חראם

וואנתה פי אלבי וואזי אדארי

וואזאי אכ'אבי האמי וונארי

באלאש אאולאק חאלי ידילאק חאלי ידילאק

אאול מאולשי אנא כאייף אאול אנה כאייף

מל פארחה וואנת גאמבי מאדארש אכאלמק

וואנא וואלבי ווחובי חאלפין נפהמאק

דארת אלאמי בדונייה עאנאק

וואכאף כאלאמי יחרמני מינאק

באלאש אאולאק חאלי ידילאק חאלי ידילאק

אאול מאולשי אנא כאייף אאול אנא כאייף

,אחלף לי מתכ'אצמני לאוו אולת כילמתי

וואלה מן רידאק תחרמני וותפותני לווחדתי

מין לייה באעדאק לאוו יאסה אלבאק

וותנסה ווידאק וואנה בחבאק

באלאש אאולאק חאלי ידילאק,חאלי ידילאק

אאול מאולשי אנא כ'אייף אאול אנא כ'אייף,

תרגום

אגיד לא אגיד אני פוחד להגיד

תיכעס ותלך ואמשיך לסבול

לא צריך לאמר לך מצבי כבר יבהיר לך

מצבי כבר ירמוז לך

אגיד לא אגיד אני פוחד לספר אני פוחד

יש לך סוד ששמור בליבי,שמנע ממני לישון

מנע ממני להסתיר ממך ולשקר אותך אסור

ואתה בליבי וכיצד אסתיר

ואיך אסתיר את בעייתי ואש ליבי

לא צריך לספר לך, מצבי כבר יבהיר לך

מצבי כבר ירמוז לך

אגיד לא אגיד אני פוחד להגיד אני פוחד

מרוב שימחה שאתה לידי איני יכול לדבר

ואני וליבי ואהבתי נשבענו להסביר לך

הסתרתי את מכאובי בעולם ממך

ופוחד שדברי ירחיקו אותך

לא צריך להגיד מצבי כבר יבהיר לך

מצבי כבר יסביר לך

אומר לא אומר אני פוחד לאמר אני פוחד

הישבע לי שלא תכעס אם אומר את דברי

ולא תתרחק ממני ותשאיר אותי עם בדידותי

מי יש לי מלבדך אם לבך יתאכזר אלי

ותשכח את הבטחתך,ואני הרי מאוהב בך

לא צריך לאמר לך ,מצבי כבר יבהיר לך

מצבי כבר ירמוז לך

אגיד לא אגיד אני פוחד לספר אני פוחד,,,

עבדל חלים חאפז ושדיה – חאגה ר'אריבה

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=WqDpBOLWa9s&feature=related

חאגה ר'אריבה חאגה ר'אריבה חאגה ר'אריבה חאגה ר'אריבה

אל דונייה ליהה טאעם גדיד

חאגה ר'אריבה חאגה ר'אריבה אנה חסיס אינה דה יום עיד

וואנה חאסה בדונייה הרבאנה וויאנה בליל כולו סאעאדה

ליהה פארחה חלווה פי עינייה ווחלוותהה סוכרהה זיאדה

אינתה עארף ליה ,אולי אינתי ליה

עאלא שיין איחנה מע בעדינה וולאוול מארה לווחדינה

וואלה חאדש ביבוס עלינה רר פארחת אלבינה ווענינה

,חאגה ר'אריבה,,חאגה ר'אריבה

אל ליל דה כולו כאן אמבארח ביזידני חרמאן

וואסייה אתר'אייאר ליה אתר'אייאר ליה

חאתה סוואדו דה חנאיין פי עינייה

וולנגמה די אנה ערפהה וותמאלי בסהאר וויאהה

באס אל לילה בתלאמאע אכתאר

וובתנאדי לי וואנה סאמעהה,אהה בתשאוור בתשאוור אהה בתאראב בתאראב

אנה דלוואתי מאשייה מאעהה חאגה ר'אריבה חאגה ר'אריבה

אינתה כמאן אנה שאייפאק מאשי וואייה

אנתי עארפה ליה,אולי אינתה לי

עלא שאן איחנה מע בעדינה וולאוול מארה לווחדינה

וואלה חאדש בייבוס עלינה רר פארחת אלבינה ווענינה,חאגה ראריבה

עארפה יסוהר אבל מאשופק מאקונתש חאסס בל דונייה

אינאמה דלוואתי כולה חאגה באלהה טאעם וומאענה

פעלאן יאברהים אנה חאסה אילדונייה די אתכלאת עאלאשאנה אינתה וואנה

סוהר אנה אנה עייז אאולק חאגה

חאגה אה יאברהים,מוש מעאול ,הווא אה אלמוש מאעאול,באחבק

חאגה ר'אריבה חאגה ר'אריבה סאמע בתראני

אינתה סמעהה,אייווה סמעהה בתראני מע פארחת חובי

וואל מוגה להנאק די בתראוס

אייוה שייפהה די בתראוס עלדאת אלבי

אינתה שאייף אינתה סאמע אינתה חאסס

אחסאס ראריב אבלנהרדה מאגראבתוש

וושעור גאמיל עומרי פחאייאתי מאערפתוש

איה אלגראלנה אחנה בנחלאם ולבנחלאם כאלמני אול

לאוו כאן דה חילם יארתו יטוואל עלאשאן נפדל נחלאם קידה עלאטול

וולדונייה תיפדאל הרבאנה ווייאנה בליל כולו סאעאדה

ליהה פארחה חלווה פענייה ווחאלאוותהה

סוכרהה זייאדה,אינתה עארף לה

אייווה עארף ליה

עאלאשן אחנה מאע בעדינה

וולאוול מארה לווחדינה

וואלה חאדש בייבוס עלינה

ר'ייר פארחת אלבינה ווענינה ,חאגה ראריבה

תרגום:

דבר מוזר דבר מוזר

לעולם יש טעם חדש

דבר מוזר דבר מוזר

אני מרגיש שזה יום חג

ואני מרגישה שהעולם בורח עימנו בליל שכולו אושר

,יש שמחה יפה בעיני ומתיקותה הסוכר מרובה בה

,אתה יודע למה ,אמרי את למה

בגלל שאנו ביחד ופעם ראשונה אנחנו ביחד

ואף אחד לא רואה אותנו לבד משמחת ליבנו ועיננו

דבר מוזר דבר מוזר,ליל זה כולו היה אמש

מלא קושי וסבל,למה השתנה למה השתנה

אפילו חשכת הליל נראת נעימה בעיני,

ואת הכוכב הזה אני מכירה

,ותמיד אני מבלה ליילות איתו

אבל הליילה הוא מאיר יותר

והוא קורא לי ואני שומעת אותו

הנה הוא מצביע מצביע הנה הוא מתקרב מתקרב

אני עכשו הולכת איתו דבר מוזר דבר מוזר

,גם אותך אני רואה הולך איתו

את יודעת למה,אמור לי אתה למה

בגלל שאנחנו ביחד ופעם ראשונה ביחד

ואף אחד לא מסתכל עלינו חוץ מליבנו ועיננו

,דבר מוזר דבר מוזר

את יודעת סוהר,לפני שאראה אותך לא הרגשתי את טעם העולם

אבל עכשו כל דבר יש לו טעם ומשמעות

,נכון אברהים,אני מרגישה שהעולם נברא עבורנו לך ולי

סוהר אני רוצה לאמר לך משהו

,איזה משהו אברהים,לא יכול להיות,

מה לא יכול להיות אני אוהב אותך

דבר מוזר דבר מוזר,שומעת שיר האם אתה שומע

אכן אני שומע היא שרה עם שמחת ליבי

והכוכב ששם רוקד,אני רואה הוא רוקד לפי קצב פעימות ליבי

אתה רואה אתה שומע אתה מרגיש

רגש מוזר לפני כן לא התנסתי בו

ומשהו יפה מעולם לא הכרתי אותו

מה קרה לנו אנו חולמים או חולמים

הרגע אותי אמור,אם זה חלום הלוואי שימשיך

כדי שנוכל לחלום כל הזמן

והעולם יברח עימנו בליל שכולו אושר

ומתיקותו מלא סוכר,אתה יודע למה אמרי את למה,

בגלל שאנחנו ביחד ופעם ראשונה ביחד

ואף אחד לא רואה אותנו מלבד ליבנו ועיננו

,דבר מוזר דבר מוזר,,,,,,אתי

——————————————————————————–

ברהום חאכיני – נג'אח סלאם

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=gzP0gnavxtM&feature=related

ברהום חאכיני ,זאעלאנה סאליני

בארהום חאכיני זעלאנה סאליני-ברהום דבר איתי עצובה אני עודד אותי,

מין פרגתאק יאבה,מאגרוח דאוויני

,מין פורגתאק יאבה מגרוח דאוויני-בגלל פרידתך,פצועה רפא אותי

בארהום בארהום בארהום חאכיני

בארהום חכיהה זאעלאנה סאליעהה

מן פורגתאק יאבה מגרוחה סאליהה

בארהום בארהום בארהום חכיהה-,ברהום דבר אתה היא עצובה תעודד אותה בגלל פרידתך היא כואבת רפא אותה

ברהום בארהום בארהום דבר איתה

בארהום יאר'אלי יסלוותי וומאלי-בארהום אתה יקר אתה כל מה שיש לי וכל הוני

יכולי אמאלי חכיך חכיני-כל תקוותי אדבר איתך תדבר איתי

מנפורגתאק יאבה מגרוח דאוויני

בארהום בארהום בארהום חכיני

בארהום חכיה

,בארהום אנה מחתאר עאשק ווגאלבי נאר-בארהום אני חסרת אונים מאוהבת וליבי אש

וואלה להווא ר'אדאר,בינארו קאוויני-באמת האהבה צבועה באש כוותה אותה

,מין פורגתאק יאבה מאגרוח דאוויני

,בארהום בארהום בארהום חאכיני

,בארהום חאכיהה

אוף אוף אוף אוף,באראני בילהווא עאנאק וועאני בראני פל הווא-אני שרה לך ולי

ענאק וועכאני וועלבועדק

,עאן עיני בדל עיני יאראבי

,תאעאלה וושיל הלאחבין עאני

ר'ייראק יא בארהום ר'ייראק בידני יא בארהום ריראק בידיני

,יא בארהום מאלי חאדה -בוא ותיקח את המחזרים ממני,מלבדך בארהום רוצים אותי,אבל מלבדך אין לי אף אחד

,י-באיה יאבאייה יאבאייה,יאבאייה יבארהום,,,,חאכיני

,בארהום חכיהה זאעלאנה סאליהה,,,,,,,אתי

——————————————————————————–

חאיירת אלבי מאעאק – אום כלתום

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=4WPAH7LsmYM

השיר מוקדש לקובי ולכל מי שאוהב את אום קלסום

חאיירת אלבי מאעאק-שיגעת את ליבי איתך

חאיירת אלבי מאעאק וואנא באדארי וואכאבי-שיגעת את ליבי איתך ואני מסתירה ומחביאה

אול אעמל איה וואיאק וואלה אעמל איה וואייה אלבי-אמור מה אעשה איתך,או מה אעשה עם ליבי

בידי אשקי לאק מין נאר חובי-אני רוצה לרטון לך מ-אש ליבי

בידי אחכי לאק עלה פאלבי-אני רוצה לספר לך את מה שבליבי

וואולאק עלסהרני וואולאק עלבכאני -ולומר לך על מה שהשאיר אותי ערה,ולהגיד לך על מה שגרם לי לבכות

ווסוואר לק דאנה רוחי וועיזת נפשי מנעאני וועזת נפשי מנעאני-ולתאר לך את מצב נפשי וכבודי העצמי מונע בעדי

יאסי בוס פענייה וושוף אה אינכתאב פיהה-י-אכזר הסתכל בעייני וראה מה ניכתב בם

די נאזרת שוא ווחנייה די נאזרת שוא ווחנייה-זה מבט של תשוקה ווכניעה

וודי דמעה בדריהה-וזאת דימעה שאני מסתירה

וודה כאייאל בין אל אגפאן פידל מאעייה אל ליל כולו-וזה דמיון בין העפעפיים נשאר עימי ער כל הליל

סהרני מין פקר וואשגאן וופאת לי גווא לעין דילו-להשאר ערה מרוב מחשבות ודמיונות והותיר לי בתוך העין את צילו

ובין שואי ווחרמאני ווחרתי וואייה כתמאני-ובין הגעגוע ותסכולי בזמן שאני שותקת

בידי אשכי לאק מין נאר חובי,בידי אחכי לאק עלפאלבי-מתחשק לי להתלונן באוזנך על אש אהבתי,מתחשק לי לספר לך על מה שבליבי

וואולאק עלסהרני,וואולאק עלבכאני -ולספר לך מה גרם לי להיות סהרורית ולספר לך מה גרם לי לבכות

ווסוואר לאק דאנה רוחי וועזת נפשי מנעאני וועזת נפשי מנעאני-ולתאר לך את מה שבנפשי ,אך כבודי העצמי מונע בעדי,גאוותי מונעת בעדי

יאסי בוס פענייה וושוף אה אנכתאב פיהה

יאמה ליילי אנה ווכאייאלי אפדאל אסבאר רוחי בכלמה יום אולתהאלי-כמה ליילות אני ודמיוני,אני מרגיעה את עצמי במילה שיום אמרת

וובאת אפאקאר פלגראלאק וולגארה לי -וחשבתי על מה שקרה לך ומה שקרה לי

וואול משפש אל חירה עלייה לאמה בסאלם-ואמרתי הוא לא ראה את מה שעובר עלי כשאני אומרת לו שלום

וואלשפש יום אשוא פענייה רח יתכאלם-ולא ראה את התשוקה בעיני מדברת

ווארגאע אסמחק תאני וחן לק וולאני-ואחזור ואסלח לך שוב ואחוס עליך ומוצאת את עצמי

,,,,בידי אשכי לאק מין נאר חובי בידי אחכי לאק עלפאלבי,רוצה לספר לך על אש אהבתי רוצה לספר לך על מה שבליבי

חאיירת אלבי מאעאק – אום כלתום

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=4WPAH7LsmYM

השיר מוקדש לקובי ולכל מי שאוהב את אום קלסום

חאיירת אלבי מאעאק-שיגעת את ליבי איתך

חאיירת אלבי מאעאק וואנא באדארי וואכאבי-שיגעת את ליבי איתך ואני מסתירה ומחביאה

אול אעמל איה וואיאק וואלה אעמל איה וואייה אלבי-אמור מה אעשה איתך,או מה אעשה עם ליבי

בידי אשקי לאק מין נאר חובי-אני רוצה לרטון לך מ-אש ליבי

בידי אחכי לאק עלה פאלבי-אני רוצה לספר לך את מה שבליבי

וואולאק עלסהרני וואולאק עלבכאני -ולומר לך על מה שהשאיר אותי ערה,ולהגיד לך על מה שגרם לי לבכות

ווסוואר לק דאנה רוחי וועיזת נפשי מנעאני וועזת נפשי מנעאני-ולתאר לך את מצב נפשי וכבודי העצמי מונע בעדי

יאסי בוס פענייה וושוף אה אינכתאב פיהה-י-אכזר הסתכל בעייני וראה מה ניכתב בם

די נאזרת שוא ווחנייה די נאזרת שוא ווחנייה-זה מבט של תשוקה ווכניעה

וודי דמעה בדריהה-וזאת דימעה שאני מסתירה

וודה כאייאל בין אל אגפאן פידל מאעייה אל ליל כולו-וזה דמיון בין העפעפיים נשאר עימי ער כל הליל

סהרני מין פקר וואשגאן וופאת לי גווא לעין דילו-להשאר ערה מרוב מחשבות ודמיונות והותיר לי בתוך העין את צילו

ובין שואי ווחרמאני ווחרתי וואייה כתמאני-ובין הגעגוע ותסכולי בזמן שאני שותקת

בידי אשכי לאק מין נאר חובי,בידי אחכי לאק עלפאלבי-מתחשק לי להתלונן באוזנך על אש אהבתי,מתחשק לי לספר לך על מה שבליבי

וואולאק עלסהרני,וואולאק עלבכאני -ולספר לך מה גרם לי להיות סהרורית ולספר לך מה גרם לי לבכות

ווסוואר לאק דאנה רוחי וועזת נפשי מנעאני וועזת נפשי מנעאני-ולתאר לך את מה שבנפשי ,אך כבודי העצמי מונע בעדי,גאוותי מונעת בעדי

יאסי בוס פענייה וושוף אה אנכתאב פיהה

יאמה ליילי אנה ווכאייאלי אפדאל אסבאר רוחי בכלמה יום אולתהאלי-כמה ליילות אני ודמיוני,אני מרגיעה את עצמי במילה שיום אמרת

וובאת אפאקאר פלגראלאק וולגארה לי -וחשבתי על מה שקרה לך ומה שקרה לי

וואול משפש אל חירה עלייה לאמה בסאלם-ואמרתי הוא לא ראה את מה שעובר עלי כשאני אומרת לו שלום

וואלשפש יום אשוא פענייה רח יתכאלם-ולא ראה את התשוקה בעיני מדברת

ווארגאע אסמחק תאני וחן לק וולאני-ואחזור ואסלח לך שוב ואחוס עליך ומוצאת את עצמי

,,,,בידי אשכי לאק מין נאר חובי בידי אחכי לאק עלפאלבי,רוצה לספר לך על אש אהבתי רוצה לספר לך על מה שבליבי

וואולאק עלסהרני וואולאק עלבכאני ווסוואר לאק דאנה רוחי וועזת נפשי מנעאני וועזת נפשי מנעאני

כ'אצמתאק ביני ובין רוחי-כעסתי עליך ביני ובין רוחי

ווסלחתאק ווכסמתאק תאני-והשלמתי איתך ושוב כעסתי

וואול אבעד יסעאב עלה רוחי תתוועני לייזיד חרמאני-וחשבתי להתרחק אך המצפון שלי לא נתן לי תפנה אלי ואז

חפדאל אחבאק מן רר מאולאק אה אלחאייאר אפקארי-אמשיך לאהוב אותך מבלי לספר לך מה הטריד את מחשבתי

לחדאלבאק מיום ידלאק על הוואיה אל מדארי-עד אשר לבך יספר לך על אהבתי המוסתרת

וולאמא ירחמני אלבאק וויבאן לעני הוואק הווק הוואק-וכשירחם עלי ליבך ותתגלה לעיני אהבתך

ותנאדי עלנשראל באק ורוחי תסמע נידאק נידאק נידאק – ותקרא לזה שנשבה בקסמך,ונפשי תשמע את קריאתך

ארדא אשכי לאק מין נאר חובי וואבאה אחכי לאק על פאלבי-אסכים לספר לך על אש אהבתי ואז אספר לך על מה שבליבי

ואולאק עלסהרני וואולאק עלבכאני וואול יאלבי לה תבכי וולה ינפשי מנעאני וולה ינפשי מנעאני-ואומר לך מה גרם לי להיות ערה ואומר לך מה גרם לי לבכות ,ואומר ליבי למה אתה בוכה ולמה נפשי מונעת בעדי ולמה נפשי מונעת בעדי

סירת אל חוב – אום כלתום

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=4FusV28xVr4

טול עומרי באכ'אף מין אל חוב – כל חיי פוחדת מהאהבה

ווסרת אל חוב ווזולמי אל חוב אילכול אצחבו – ומסוד האהבה ומהצרות שהאהבה גורמת לכל חבריה

וואעראף חכאיאת מאליאנה אההת וודמוע עשאין-ואני מכירה סיפורים מלאי אנחות ודמעות של אוהבים

וול עשאין דאבו מאתאבו דאבו מאתאבו-והמאוהבים נמסו ולא הבריאו נמסו ולא הבריאו

טול עומרי באול לאנה אדי אשוא ווליאלי אשוא – כל חיי אומרת אני שהאהבה לא בשבילי ולילות האהבה לא בשבילי

וואלה אלבי אדי עזאבו עזאבו-וליבי לא עומד

וואלא אלבי אד עזאבו עזאבו- וליבי לא עומד בסבל בסבל

וואבלתאק אינתה לאיתאק בתר'אייאר כולי חאייאתי -ופגשתי אותך ומצאתי שאתה משנה את כל חיי

מאערפש איזי חבתאק מאעראפש איזי יחאייאתי- אינני יודעת איך התאהבתי בך אינני יודעת חיי

מן האמסת חובי לאיתני באחיב-מלחישת אהבה מצאתי את עצמי מאוהבת

לאיתני באחיב וובאדוב פיל חוב-מאוהבת ונמסה מאהבה

וואדוב פיל חוב ווצובח ווליל וולייל עלא באבו – נמסה מאהבה ובקר וערב לפיתחה

פאת מין עומרי סנין ווסנין, שופתי כת'יר כית'יר ואליל עשאין-עברו מחיי שנים ראיתי הרבה וקצת מאוהבים

אלי בישקי חאלו לחאלו, וואלי בייבכי עלה מוואלו-זה שמתלונן בינו לבינו,וזה שבוכה על מצבו

אהלי אל חוב צחיח מסכין צאחיח מסכין-אנשי האהבה אכן מסכנים באמת מסכנים

יאמה לחובי נאדה עלא אלבי מאראדש אלבי גאוואב-לא פעם האהבה קראה לליבי אך ליבי לא השיב

יאמה אשוא חאוויל יחאיילני וואול לו רוח יא עאזאב-כמה התשוקה ניסתה לפתות אותי ואמרתי לכי ,את יסורים

יאמה עיון שאר'לוני לאכן וואלה שאר'אלוני-כמה עיניים ניסו להתעסק איתי אבל לא הצליחו לכבוש אותי

אלה עויונאק אינתה, דול באס אלי כ'אדוני כ'אדוני ופחובאק אמארוני-לבד מעיניך אתה הן רק לקחו אותי לקחו,ובאהבתך ציוו אותי

אמארוני אחבי לאיתני בחיב, לאיתני באחב וובאדוב פל חוב-פקדו עלי לאהוב ומצאתי את עצמי מאוהבת מאוהבת ונמסה מאהבה

ואדוב פיל חוב ווצובח ולייל ולייל עלא באבו- נמסה מאהבה והשכם והערב בפיתחה

יאלי זאלאמתו לחוב וואולתו וועבתו עלה אולתו עליה מוש ערף איה-אתם שהאשמתם את האהבה ואמרתם בה סרה ואמרתם עוד דברים לא יודעת מה

אל עייב פיקום יא בחבייבקום -הפגם אצלכם או אצל האהובים שלכם

אמה לחוב אמה לחוב יא רוחי עליה יא רוחי עליה-הרי האהבה הרי האהבה אין כמוה אין כמוה

פיל דונייה מאפיש אבאדאן אבדאן אחלה מנילחוב-בעולם אין משהו יפה יותר מהאהבה

נתעב,נכדאב,נשתיקי מינו לאכן בנחיב-נטרח,נכעס,נתלונן,אך עדיין נאהב

יא סאלאם על אלב וותאנהידו בווצאל וופורא-אין כמו אנחות הלב כשנפגשים וכשנפרדים

וושמוע אשוא לאמה יאידו ביליל מושתא-ונרות התשוקה כשיבערו בליל געגוע

יאסאלאם עלדונייה ווחלוותהה פיעין אל עושא-מה יפה העולם בעיני המאוהבים

יא סלאם יא סלאם עלה חלוותהה יא סלאם יא סלאם – מה יפה העולם

וואנה אכ'דני אלחוב לאיתני באחיב – ואותי סחפה האהבה ומצאתי את עצמי מאוהבת

לאיתני באחיב וובאדוב פיל חוב – מאוהבת ונמסה מאהבה

באדוב פיל חוב ווצובח וליל וליל עלא באבו-נמסה מאהבה ובקר וערב על דלתו

יאלי מאלת בילחוב חאייאתי אהדי חייאתי אלייק – אתה שמילאת באהבה את חיי נותנת את חיי לך

רוחי אלבי עאאלי חובי כולי מילק אידיק-רוחי ליבי שכלי אהבתי כולי שלך

צוטאק, נאזראתאק, האמאסאתאק,-קולך,מבטך,לחישותיך

שא מוש מעאול-משהו שלא יאומן

שא כאלא אל דוניה-משהו שהפך את העולם

זוהור עלאטול וושמוע עלאטול זוהור עאלאטול ושמוע עלאטול-תמיד עם פרחים ותמיד עם נרות

אלה יחביבי עלאחובאק ווהנאייה מאעאק-אוי אהובי מאהבתך ומהנאתי איתך

אללה יחביבי יחביבי אללה אללה,אוי אהובי אהובי

וולא דאמעת עין גאראחת אלבי וואלה אולת אה-שום דמעה לא פצעה את ליבי ולא אמירת אה

מבאולש בחובאק ראר אללה אללה אללה-אינני אומרת באהבתך כלום מלבד היאח

אללה יחביבי עלחובאק ווהנייה מאעאק

מבאולש פחובאק רר אלה אללה אללה

מין כותר אל חוב לאתני באחב לאתני באחב וובאדוב פל חוב וואדוב פל חוב ווסובח וליל ווליל עלבאבו

——————————————————————————–

——————————————————————————–

——————————————————————————–

——————————————————————————–

בעידה ענאק חייתי עזאב – אום כלתום

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=Kl0g6dXIsqQ

נסיית אל נום וואחלאמו – שכחתי את השינה וחלומותיה

נסיית ליאלי ואיאמו-,שכחתי את ליילותיה ואת ימיה

בעידה ענאק חיאתי עזאב מתבעדניש בעידה עאנאק-רחוק ממך חיי סבל אל תרחיק אותי ממך

מאליש ר'ייר אל דומוע אחבאב,מאעהה חאעיש בעידה עאנאק-אין לי לבד מהדמעות,איתן אחיה רחוק ממך

ר'אלבני אשוא ור'אלבני, ר'אלבני ר'אלבני ולייל אל בועד דאוובני-הכניעה אותי התשוקה,ושיגעה אותי,וליל הריחוק,המיס אותי

דוואבני דוואבני, ומהמלבועד, חיארני,-המיס אותי,וכמה שהריחוק,תיסכל אותי,

ומהמלסוהד,סהרני,לא טול בועדאק יראיירני,וואלה לאיים בתבעדני בעיד בעידה ענאק-וכמה שנדודי השינה השאירו אותי ערה,לא ריחוקך,ישנה אותי,ולא הימים,ירחיקו אותי רחוק ממך

לא נום וואלה דאמע פי עינייה מאכאלאש אל פורא פייה, מכלאש אל פורא פייה-לא שינה ולא דמעות השאיר בי הריחוק

ניסית אל נום וואחלאמו, נסית ליאלי וואיימו-שכחתי את השינה וחלומותיה,שכחתי את ליילותיה וימיה,

ובין אל ליל וואלאמו, ובין אל כ'וף וואווהאמו-ןבין הלילה ומכאוביו, ובין הפחד ודמיונותיו

בכאף עלייק, ובכאף תנסאני, וושוא אלייק עלה טול צחאני,צחאני צחאני,-פוחדת עליך ופוחדת שתשכחני,והתשוקה אליך מייד העירה אותי

ר'אלאבני אשוא ור'אלבני,ר'אלבני,ר'אלבני,ולייל אל בועד,דוואבני,דאוובני דוואבני

וומהמלבועד,חייארני,וומהמה אל סוהד,סהרני

לא טול בועדאק יר'יירני וואלה לאיים בתבעדני בעיד בעיד בעידה עאנאק

אפתקר לי לאחזה חלווה עישנה ביהה ליל הווא-תזכיר לי שניה יפה שחיינו בה לאהבה

ואפתקר לי מרה ר'ינווה יום סמענהה סאווא-ותזכיר לי שיר שפעם שמענו יחדיו

כ'וד מין עומרי עומרי כולו אלא לסוואני אשופאק ביהה-קח את כח חיי,מלבד את השניות שרואה אני אותך בהן

אשוא אה מלשוא אה מלשוא אה וועאמיילו-התשוקה אך התשוקה ומה שהיא מעוללת

יאמה יאמה בדאריהה יאמה יאמה יאמה בחכיהה יאמה יאמה-כמה כמה אני מסתירה,וכמה אני מספרת

בכ'אף עלייק ובכאף תנסאני,ושוא אליק עלטול צאחאני,צחאני,צחאני,

ר'אלאבני אשוא ור'לבני ר'אלבני ר'אלבני

ווליל אל בועד ,דאוובני דאוובני דאוובני

ומהמה אל בועד חיארני, ומהמה אל סוהד חיארני,

לא טול בועדאק יר'יארני

ואלא אל איים בתבעדני בעיד, בעידה עאנאק,,,,

קונת בשתא לאק וואנה וואנתה הנה -הייתי מתגעגעת אליך כשאני ואתה פה,

ביני ובינק כאטוותיין,כ'אטוותן,כאתוותיין-ביני ןבינך,שני צעדים,

שוף באנה איזאי אנה פיין יא חביבי וואנתה פיין אנתה פיין אנתה פיין-ראה לאיזה מצב הגענו,איפה אני ואיפה אתה

וואל עאמאל איה אל עמאל, מתאולי אעמל איה -ומה עושים מה עושים,אמור לי מה אעשה

וואל אמאל אינתה אל אמאל תחרמני מינק ליה,-והתקווה אתה התקווה,מדוע תמנע אותך ממני

עויון כאנת בתחסידני עלה חובי וודלוואתי בתבכי עלייה מין רולבי-העיניים היו עושות עין הרע על אהבתי,ועכשיו הן בוכות על מר גורלי

ופיין אינתה יא נור עיני ירוח אלבי פיין-ואיפה אתה אור עיני,נשמת לבבי איפה

פיין אשקי לאק פיין, ענדי כלאם ווכלאם ווחגאת- אים אתלונן לך יש לי עדיין מילים ודברים

פיין דאמעק יען ביריאחני בוכאייה סאעאת ביריאחני בוכייה סאעאת-איפה דמעתך עיני ,עיתים הבכי מרגיע אותי

בכאף עלייק ובכאף תנסאני וושוא אליק עלה טול צאחאני צחאני צחאני

ר'לאבני אשוא ור'אלבני ר'אלבני ר'לבני

ולייל אל בועד דאוובני,דוובני דאוובני

ומהמה לבועד חאיירני ומהמה אל סוהד סהרני

לטול בועדאק יר'יירני וואלה אל אייאם בתבעדני בעיד בעידה עאנאק

אמאל חייתי- תקוות חיי אום כלתום

תורגם ונכתב ע"י אסתר ישורון

להלן הלינקים של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=HTxX92ZNBXQ&playnext=1&list=PL791E2840BB7F78E5

http://www.youtube.com/watch?v=ratuVfrs7YU&playnext=1&list=PL791E2840BB7F78E5

http://www.youtube.com/watch?v=_1ICuPlpxpI&playnext=1&list=PL791E2840BB7F78E5

אמאל חייאתי יאחובי ר'אלי מאיינתהיש-תקוות חיי אהבה יקרה שלא תיגמר

יא אחלה ר'ינווה ר'ינווה סמעהה אלבי וואלה תתנסיש-יופי של שיר ששמע ליבי הוא לא ישכח

כ'וד עומרי כולו באס אל נהארדה כ'אליני אעיש-קח את כל חיי רק את היום הזה תן לי לחיות

כ'אליני גאמבאק כ'אליני פי חודני אלבאק כ'אליני-השאר אותי ליידך השאר אותי בזרועות לבך השאר אותי

ווסיבני אחלאם סיבני ווסיבני אחלאם סיבני – והנח לי לחלום הנח לי

יאריית זמאן יאריית זמאני יאריית זמאני מייצחיניש מייצחיניש מאייצאחיניש יארת יארת מייצחיניש-הלוואי שזמני לא יעיר אותי הלוואי שהזמן לא יעיר אותי הלוואי הלוואי שלא יעיר אותי

אמאלי חייאתי עינייה יאר'לה מני יאר'לה מיני עלייה-תקוותי חיי עיניי יקר ממני יקר לי יותר מעצמי

יחביב אמבארח ווחביב דלוואתי-אהוב של אתמול ואהוב של עכשו

יחביבי לבוקרה וולאכר וואתי-אהוב מחר ,ועד סוף חיי

איחכי לי אולי אה מל אמאני נאסני תאני וואנה בין אידייק-ספר לי אמור לי מה מכל מאוויי חסר לי,כשאני בזרועותיך

עומרי מדואת חנאן פי חיאתי זאי חננאק -מעולם לא הרגשתי חמלה בחיי כמו שלך

וואלה חביית יחביבי חיאתי אלא עשאנאק-ולא אהבתי את חיי אלא רק בשבילך

וואבלת אמאני וואבלת אלדונייה וואבלת אל חוב-ופגשתי תקוות ופגשתי את העולם ופגשתי את האהבה

אוול מאבלתאק וואדתאק אלבי יחוואת אל אלב-מייד שפגשתי אותך ונתתי לך את ליבי,אתה חיי הלב

אכתאר מל פרחדה מחלמש אכתר מלאנא פי מתלובש-יותר משמחה כזאת לא אחלום,יותר ממה שאני נמצאת בו לא אבקש

בעדה הנייה מעאק יחביבי יחביבי יחביבי-אחרי שנהנתי איתך אהובי או אהובי

לאו רח עומרי לאו ראח עומרי אנה אנה אנה אנה מאנדאם-אם יחלפו חיי אם אם יסתיימו חיי אני לא אצטער,אתחרט

אמאלי חייתי עינייה יאר'לה מיני יאר'לה מיני עלייה

ווכפייה אצחה עלה בתיסמתאק בתאול יעני-מספיק להתעורר למראה חיוכך שאומר היאח

אסמעהה ר'נווה אסמעהה ר'נווה בתאול לחובי מיינתהיש-שומעת זאת כמו שיר שאומר לאהבתי לא להיגמר

כ'אליני גאמבאק כ'אליני פחודני אלבאק כ'אליני-השאר אותי לידך השאר אותי ,בין זרועות ליבך השאר אותי

ווסיבני אחלאם סיבני ווסיבני אחלאם סיבני-והנח לי לחלום,ותן לי לחלום

יאריית זמאני יאריית זמאני יאריית זמאני מייצחיניש מייצחיניש מייצחיניש יאריית יאריית מייצחיניש-הלוואי שהזמן לא יעיר אותי,,,,

יאלה חובאק כ'אלה כל אל דונייה חוב-אתה שאהבתך גרמה לעולם אהבה

יאלה אורבאק צאחה עומר ווצחה אלב-אתה שקרבתך העירה חיים והעירה לב

וואנתה מאעייה יצעאב עלייה ראמשת עינייה וואלה חאתה ת'אנייה-כשאתה איתי חבל לי לעצום את עיניי אפילו לשנייה

יצעאב עלייה לאיריב גאמאלאק לייריב גמאלאק וייריב דלאלאק דלאלאק וולאו שוואייה-קשה לי אם יופייך יחסר או יתעכב ,אם יחסר פינוקך אפילו מעט

אדי כידה מושתא אליך אדי כידה מלהוף עלייק-עד כדי כך מתגעגעת אליך עד כדי כך מתלהבת ממך

אדי כידה מושתא אלייק, אדי כידה מלהוף עלייק מלהוף עלייק עלייק,וואנתה וואנתה-עד כדי כך מתגעגעת עד כדי כך מתלהבת ממך ממך כשאתה כשאתה

נפשי אנדהלאק בכילמה בכילמה מתאלתש לחאד תאני-מתחשק לי לקרוא לך במילה שלא נאמרה לאף אחד

כילמה אדהוואק דא כולו,כילמה אד הוואק דה כולו-מילה בגודל כל אהבתך

אדאשוואי ווחנאני,כילמה זאייאק,כילמה זאייאק וולזאייאק פיין-כמו כל געגועי וחיבתי,מילה כמוך מילה כמוך,אך כמוך איפה יש

דאינתה זאייאק דאינתה זאייאק מתכלאש תניין-הרי כמוך לא נבראו שניים,,,,

וכפייה אצחה עלא בתיסמתאק בתאול יא עיין,

אסמעהה ר'אנווה אסמעהה ר'אנווה בתאול לחובי מא ינתהיש מא ינתהיש

,כ'אליני גאמבאק כ'אליני פי חודני אלבאק כ'אליני

כ'אליני גאמבאק כ'אליני פי חודני אלבאק כ'אליני

ווסיבני אחלאם סיבני ווסיבני אחלם סיבני

יאריית זמאן יאריית זמאני מייצחיניש מייצחיניש מייצחיניש יאריית יאריית מייצחיניש

יחביבי מאהמה טאל עומרי מעאק בארדו אייאמו אלילה-אהובי כמה שיאריכו חיי איתך בכל זאת הימים האלה מועטים

אל סאעאדה וואל חנאן מן הוואק מייאדינאש אייאם טאוילה-האושר והרוך מאהבתך לא נחשבים לימים ארוכים

חובאק יא חביבי מאלה אלבי וופיכרי-אהבתך אהובי מילאה את ליבי ואת מחשבתי

בינוואר ליילי וויטאוול עומרי-מאירה את ליילי ומאריכה את חיי

בייזיד בייזיד בראלאוותו דאיימאן בייזיד-גוברת ומתווספת ביוקרתה תמיד גוברת

וותמאלי גדיד בחאלאוותו ותמאלי גדיד וותמאלי גדיד תמאלי גדיד-ותמיד מתחדשת ביופייה תמיד חדשה תמיד חדשה

יא חביבי מהמה טאל עומרי מעאק ברדו איימו אלילה

אינתה כ'אלתני אעיש אל חוב וואיאק אלף חוב-אתה גרמת לי לחיות את האהבה איתך כמו אלף אהבות

כולי נאד'רה אלייק בחבאק בחבאק בחבאק מן גדיד מן גדיד וואפדאל אחבאק וואפדאל אחב-כל מבט אליך ,אוהבת אותך מחדש ואשאר לאהוב אותך מחדש ואמשיך

אינתה כ'אלתני אעיש אל חוב ווייאק אלף חוב

אנה חבית פי עיינק אל דונייה כל אל דונייה-אני אהבתי בעיניך את העולם את כל העולם

חאתה עוואזלי אוו חוסאדי-אפילו את כל המקנאים בי ועינם צרה בי

כל אל נאס חלוין בענייה חלווין-כל האנשים יפים בעניי הם יפים

טול מאענייה שייפה אל דונייה וואנתה אוסאדי-כל זמן שעיניי רואות את העולם כשאתה מולי

וואנאם וואצחה עלא בתיסאמתאק בתאול יא עיין

אסמעהה ר'ינווה אסמעהה ר'ינווה בתאול לחובי מיינתהיש מיינתהיש

כ'אליני גאמבאק כ'אליני פי חודני אלבאק כ'אליני

ווסיבני אחלאם סיבני,ווסיבני אחלאם סיבני

יאריית זמאני יאריית זמאני יאריית זמאני מייצחיניש מייצחינש מייצחיניש יאריית יאריית מייצחיניש

תוצבח עלא כ'ייר – נאזם אל ר'זאלי

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=sJCFhUEFksw&feature=related

תוצבח עלא כ'ייר

תידווי איאמאק פאמאן אלה אתהנה באחלאמאק

תוצבח עלא כ'ייר תוצבח עלא כ'ייר

תוצבח עלא כ'ייר

תודווי איאמאק פאמאן אלה אתהנה באחלאמאק

תוצבח עלא כ'ייר

גלבי בידעי לאק חביבי תיסחה ומן תינאם

אסעד אל אייאם ואהנה וואגמאל אל אחלאם

דאבלה ווסקרה גופונאק וואל קארה כחל עויונאק

פיאמאן אלה אתהנה באחלאמאק

תוצבח עלא כ'ייר

תוצבח עלא כ'ייר

תידווי איימאק פיאמאן אלה אתהנה באחלאמאק

תוצבח עלא כ'ייר

תוצבח בכ'ייר וואמאני וואתייאב אל אווקאת

סורתלאק אחלה לאראני וואעדאב אל נארמאת

האד'י שהדי מבכיאלי לאתהה באסמאק

יאראלי וובאמאן אלה אתהנה באחלאמאק

תוצבח עלא כ'ייר

אל פאגר באיין עליינה וואשרף אל נורה

וואל פאראשאת אל גאמילה

נאגי יזורה פתחתהה

בל באראעו תידחק בל מסאיים באמאן אילה אתהאנה באחלאמאק

תוצבח עלא כ'ייר

תוצבח עלא כ'ייר

תידווי איימאק באמאן אילה איתהנה באחלאמאק

תוצבח עלא כ'ייר

תרגום:

שתתעורר לטוב, שייטבו ימיך ,בביטחון בשם תהנה מחלומותיך,שיהיה לך בקר טוב, שתתעורר לטוב,,, ליבי מתפלל למענך אהובי, שתתעורר וגם כשתישן,,,שיהיו לך ימים מאושרים ומהנים,וחלומות הכי יפים,,,עפעפיך דבולים וסגורים, ונדודי השינה הכחילו את עיניך, בביטחון בשם תהנה מחלומותיך, שתתעורר לטוב שתתעורר לברכה,,,תתעורר לטוב ולביטחון ולזמנים הכי טובים, תיארתי לך את מיטב השירים ואת מיטב המנגינות, זה מה שיש בדמיוני מצאתי בשמך יקר, ובביטחון בשם תיהנה מחלומותיך, שיהיה לך בקר טוב בקר טוב,,,השחר הפציע במיטב אורו, והמראות היפים שדורשים ביקור, הכל נפרש לנגד עיננו, כדי שתחייך, ובביטחון בשם תהנה מחלומותיך שיהיה לך בקר טוב בקר טוב,,,,,,אתי

ווחיאת עינק וופדאהה עינייה – שדיה

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=CrQpa4dFJs4&feature=related

וואחייאת עינק וופדאהה עינייה

אנה באחבאק אד ענייה,

לא אד רוחי לא לא שוואייה

תאב אד עומרי בארדו שוואייה

חאיירתני תאווהתני,ראלבתני ווייאק קידה ליה,נאסתני קונת חאולאק איה,,,איה

ווחייאת עינק וופדהה עינייה

אנה באחבאק אד עינייה

,וואלה חאד אבלאק פאת עלאלבי

וואלה חאד בעדאק ימלא עינייה יענייה

קונת בכ'אף מין חובאק

מן זולמאק לחבאייבאק

לאכן ר'אצבן עאני אלבי עמלהה ווחבאק

,מאדארשי מחבאקשי ווחיאתאק מאדארשי

פאדק אווה תהד גבאל

פאדק אווה וועליק סאבר

ווטולט באל ווענק חלווה,

מאדרשי מחבקשי ווחייתאק מאדרשי

, מאדארשי מחבאקשי ווחייאתאק מאדרשי

עאייז תכ'צמני כ'אצמני

באס אוועה תבעד עאני עאייז תסאלחני

תאעאלה אבל שוא מאייגאנני

,עארפה אינאק טאייב

,חאתגיני אוראייב

וואלה חתנדה לי וואולאק טאייב יענייה,,אתי

מביסאלשי עלייה אבדאן- מחמד עבד אל מוטלב

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=ENldk7OuudM

מאבייסאלשי עאלייה אבדאן וואלה בתשופו עינייה אבדאן-הוא אף פעם לא שואל עליי,ועיניי לא רואות אותו בכלל

יאמה נאדתו ואתרגתו יאמה נאדתו וואתרגתו-כמה קראתי לו והפצרתי בו

אינו יירא שוואייה אבדאן-שירגע קצת אבל בשום אופן

מאבייסאלשי מאבייסאלשי מאבייסאלשי עלייה אבדאן-הוא לא שואל הוא לא שואל הוא לא שואל עליי בכלל

מביסאלשי עלייה אבדאן וואלה בתשופו עינייה אבדאן

יאמה נדתו ותרגתו אינו ירא שוויה אבדאן

מבייסאלשי מבייסאלשי מבייסאלשי עלייה אבדאן

אוויל מה עינה באסולי פאתאנו לי עליה וואלולי-מיד כשעינו הביטו בי הלשינו עליו ואמרו לי

וואזי באעד מאפארחני ביפאראח פייה עאזולי-וכיצד אחרי ששימח אותי ,שימח לאידי את שונאי

לא אאדאר עלבועדו אבאדאן וואלה אחבש באעדו אבדאן-לא אוכל לסבול את ריחוקו,ולא אצליח להתאהב שוב לעולם

יאמה נאדתו וואתרגתו אינה ירא שווייה אבדאו

מבייסאלשי מבייסאלשי מבייסאלשי עלייה אבדאן

מבייסאלשי עלייה אבדאן וואלה בתשופו עינייה אבדאן

יאמה נדתו ואתרגתו אינו ירא שוויה אבדאן

מבייסאלשי מבייסאלשי מבייסאלשי עלייה אבדאן

כאן בינה כאלאם ווחדיס,וורראם וואלה פל חאוודיס-היה ביננו דיבור וסיפור,ואהבה שאינה אפילו ברומנים

יתאראב אלבו עלייה,וואנסה לאו אלבו ניסי-יתקרב ליבו אלי,ואשכח אותו אם ליבי ישכח

עומרי מאחיירתו אבדאן וואלה אחבש בעדו אבדאן-אף פעם לא פגעתי בו ולא אוכל להתאהב באחר לעולם

יאמה נדתו וואתרגתו איני יירא שוויה אבדאן

מבייסאלשי מבייסאלשי מבייסאלשי עלייה אבדאן

מבייסאלשי עלייה אבדאן וואלה בתשופו עינייה אבדאן,,,,,,,,,,,

כ ל שי ראח ראח וואנאדה-נגאת אל זארירה לחן עבדלווהאב

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=R-iOPJIfR9s&feature=related

כל שי ראח ראח וואנאדה – הכל חלף ונעלם

וואלי בינה כ'אלאץ מאד'ה כ'אלאץ מאד'ה-,ומה שביננו הפך לעבר

כל שי ראח ראח וונאדה – כל דבר הלך הלך ונמוג

וולבינה כאלאס מאדה כאלאס מאדה-,ומה שביננו הפך לנחלת העבר

באס ווחיאת אליפאת ווליאצבאח זכראיאת – אך בחיי העבר שהפך רק לזכרונות

עומרי מאחאביית וואלה תמאניית ר'ייראק אינתה ר'ייראק אינתה יחביבי יחביבי-מעולם לא אהבתי ולא רציתי אחר מלבדך אהובי

אייווה ווחיאת אליכאן בינה ווראח – כן בחיי מה שהיה ביננו ואבד

וולימוש אדרה אסדא אינו ראח – שאינני יכולה להאמין שהוא אבד

עומרי מנשאר'אלת ענאק חאתה לאמה זעלת מינאק- מעולם לא הסטתי את מחשבתי ממך גם כשכעסתי עליך

ראצבעאני אלבי פאתני ווראח מסמחאק – בעל כורחי ליבי עזב אותי והלך להשלים איתך

בס ווחייאת אנתהריראק אינתה יחביבי יחביבי

אייווה ווחיאת אליכאן בינה ווד'אע,כן בחיי מה שהיה ביננו ואבד

וולימאעראף כאן לואה וואלה וודאע – ואינני יודעת אם היה מציאות או

אלבי כאן ווייאק פיבועדאק – ליבי היה איתך כשהיית רחוק

זאי מאכאן לאק פיאורבאק – כמו שהיה בשבילך בהיותך קרוב

בוקרה תינדאם לא יראבי פי יום מתנדאם חב וואפראח – מחר תתחרט,אך ביום שתתחרט אהוב ושמח

באס אוועה תאני תיגראח – אך תיזהר שוב שלא לפצוע

באס ווחייאת אליפאת וואליאצבאח זכראייאת – אך בחיי העבר שהפך לזכרון

עומרי מאחאביית וואלה תמאניית ר'ייראק אינתה – מעולם לא אהבתי ולא קיוויתי לאף אחד חוץ ממך חוץ ממך אהובי

ר'ייראק אינתה יחביבי יחביבי-,,,

ינאכלתן פל עלאלי – וורדה אל גזיאיריה

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=cdEw8Vxd-gg&feature=related

יא נאכלתיין פיל עלאלי יבלחהום דאווה – שני עצי תמר, בגבהים, תמרותיהם תרופה

יאנ נאכלתיין פיל עלאלי יבלחהום דאווה – שני עצי תמר גבוהים תמרותיהם תרופה

יא נכלתיין על נכלתיין טאבו ליילי להווא – שני עצי תמר, ריפאו את לילות האהבה

יא אום אל ערוצה זרלאתי יא אום אל עריץ – אם הכלה הלהלי, אם החתן

אום אל ערוצה זרלאתי יאום אל עריץ

אולו מעאייה פרחתי למה אל הווא יגי סאווה – אמרו איתי שמחתי, כשהאהבה תתאחד

יא נכלתיין על נכלתיין טאבו ליילי להווא

טולי עללא אחבב טולי ילייאה פיל טרחה טולי- הביטי על האהובים הביטי את שמתאים לך הינומה מבד טול

יא האלה ביל פרחה – שתבורכי בשמחה תמיד

זאי אל אמאר על נאבי צאלי – את יפה כמו הלבנה,התפללי

טולי עלאל אחבב טולי, ילייאה ביל טרחה טולי

יהלה בל פרחה תמאלי

זאי אל אמאר עלא נביא צאלי

ילייאה ביל טרחה יהלה בל פרחה פרחה

ינכלתן פיל עלאלי יבלאחהום דאווה

פאת אל הווא על חיינה פאת – עברה האהבה לשכונתנו

אולנאלו אדי לעיינה – אמרנו לו זו החלק שיש לנו או זה מה שיש לנו להציע

אולנאלו אדי לעיינה ,פאת פאת פאת

מין אדנה מין,מין זאיינה מין – מי כמונו מי, מי כמונו מי

דלבאדר שאפנה וואתלאווה – הירח ראה אותנו והתכופף

יא נכלתיין פיל עלאלי יבאלאחהום דאווה,,,,,

איה הווא – נג'את אל צע'ירה

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=O26-Frys8nM&feature=related

איה הווא דה אשמענה דה ארתחתלו וופתחתלו לאמה נאדה-מה זה למה דווקא לזה קיבלת אותו ונפתחת אליו כשהוא קרא

איה הווא דה אשמענה דה סהרתלו וכתרתלו אוואם אוואם קידה-מה זה צריך להיות דווקא בשבילו נשארת ער בלילה וכיבדת אותו מהר ובקלות כל כך

אקון בחבו מוש מעאול אל חוב מאייגיש קידה עלה טול-אולי התאהבתי בו,לא יכול להיות האהבה לא באה בכזאת קלות

אומאל דה אה אלמדוובני ומכ'אלי ראחת באלי תסיבני-אז מה זה שממיס אותי,וגורם לשלוות נפשי לעזוב אותי

ווסהרת וול אייאם וואיאיה פיכול כאטווה משיהה מאעאייה-ונותרת עם הימים בכל צעד שפסע איתי

הינה וואפנה הינה משינה הנה חאוודנה וסהינה-פה עמדנו פה הלכנו פה הסתובבנו

וואולנה כתיר וועדנה כתיר,וואולנה כתיר וועדנה כתיר-ודיברנו הרבה וחזרנו ודיברנו

וולאונאש לבעדנה על כלמה אלתחיינה-ולא אמרנו אחד לשני את המילה שתחייה אותנו

אנה עאייזה אחכי לו ווכ'אייפה כ'אייפה מן איה מוש עארפה-אני רוצה לספר לו ןפוחדת ממה פוחדת לא יודעת

רולובת וואחתאר רולבי אה אל חכאייה יאלבי-נותרתי מתוסכלת,מה הסיפור ליבי

תיקונש בתחב איווה אנתה בתחב-אולי אתה מאוהב כן אתה מאוהב

בתחב דה וותדוב פידה וואשמענה דה ארתחתלו וופתחתלו לאמה נאדה-אתה אוהב אותו ונמס ולמה דווקא אליו הרגשת מנוחה ונפתחת כשהוא קרא

איה הווא דה אשמענה דה סהרתלו אוואם אוואם קידה

כ'אדתני חניית אלבו ווכאדני סותו ווכלאמו-לקחו אותי רוך ליבו קולו ודיבורו

ניסית אלאמי וואנה גאמבו וועשת וואייה פיאלאמו-שכחתי את מכאובי כשאני לידו וחייתי איתו בכאביו

חאסת וופאקארת ווסהרת וואחתארת-הרגשתי וחשבתי ונשארתי ערה ומבולבלת

וושרבת יאלבי מלשוא ווכתארת-ושתתי ליבי מהתשוקה והגזמתי

חאסת שא חלו גדיד שא חלו וובאס-הרגשתי משהו חדש משהו יפה וזהו

שא זאי ליילי אל עיד בל רוח יתחאס-משהו כמו ליל חג שמורגש בנשמה

אנה עאייזה אחכי לו ווכאייפה כאייפה מן אה מוש ערפה-אני רוצה לספר לו ופוחדת ממה פוחדת לא יודעת

כולובת וואחתאר רולבי איה אל חכאייה

ייאלבי תיכונש בתחב אייווה אינתה

בתחב בתחב דה וותדוב פדה

וואשמענה דה ארתחתלו וופתחתלו לאמה נאדה

איה הווא דה אשמענה דה סהרתלו וואכתרת לו אוואם אוואם קידה,,,,

חמאל אל אסייה – פאיזה אחמד

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר:

http://www.youtube.com/watch?v=L-0YzueYCSo&feature=related

חמאל אל אסייה – מקום שסופג סבל

זאלמינאק יאלבי ובתנסה אל אסייה – פוגעים בך ליבי,ואתה שוכח את הכאב

טול עומראק יאלבי – כל חייך ליבי

חאמאל אל אסייה – אתה ספוג סבל ליבי

יאלבי חמאל אל אסייה – אתה נושא את הסבל

בינסוק אל חאבאייב וולאוו טאל אל ר'ייאב – שוכחים אותך האהובים אפילו אם ארכה הפרידה

תירוח תיסאל עליהום וואלה ירודוש גוואב – אתה הולך ושואל עליהם והם בכלל לא עונים

וונאפס אל חוב דאה עאריפהה כלבאב -ואותה האהבה נקישה שמכיר אותה כל דלת

תסאמח אל ינסה וותעזור אל ר'אב – תסלח לזה ששוכח ותצדיק את זה שאחר

וורלובת אשתיקיהום וותאול דול חבייבי – ונמאס לי להתלונן עליהם ואתה אומר אלה אהובים שלי

חאמאל אל אסייה יאלבי חאמאל אל אסייה

אאולאק דול פאתונה פאתונה תיאולי דה כאלאם – אני אומרת לך אלה הזניחו אותנו עזבו אותנו,אתה אומר לי אלו מילים

וואולאק יאלה נהגור תיאולי לא לא לא חאראם – אני אומרת לך בוא נצא מזה אתה אומר לי לא לא אסור

באה מוש חראם עליהום עזבאק פיל ר'ראם-מה הם לא רואים מה שעובר עליך באהבה הזאת

וואחנה אלחראם עלינה לאו ניתלוב יום כ'יצאם – ורק לנו אסור לבקש יום לכעוס

יכ'אצמוק וותצלחהום וותאול דול חבייבי – הם ברוגז איתך ואתה סולח ומשלים איתם ואומר אלה האהובים שלי

חאמאל אל אסייה יאלבי חאמאל אל אסייה

חמאל אל אסייה זאלמינאק יאלבי,,,,,,,,,אתי

יאמה אל אמאר על באב – פאיזה אחמד

תרגמה וכתבה – אסתר ישורון

ערך: חיים סלמן

להלן הלינק של השיר::

http://www.youtube.com/watch?v=yW1w2n_iLKw&feature=related

יאמה אל אמאר על באב-נאוואר אנדילו – אמא הירח בפתח האיר את אורו

,יאמה ארוד אל באב וואלה אנאדילו אנאדילו יאמה אמא – אמא אטרוק את הדלת או שאקרא לו ,אקרא לא אמא,אמא

יאמה לאמאר סאהראן – אמא הירח ער

מאסכין באלו זמאן – מסכן הוא שם כבר מזמן

עינו עלבתנה באיין עליה עתשאן – עינו על ביתנו,נראה שהוא צמא

ווחאד מל גיראן ווסאף לו אולתנה – ואחד מהשכנים תיאר לו את מקור המים שלנו

אסאי ינובנה סאוואב וואלה ארוד אל באב יאמה אמה – האם להשקות אותו ונרויח מצווה או שאסגור את הדלת אמא אמא

יאמה אל אמאר על באב

באבוץ מלשיבאק לאמחתו גאי הינאק – אביט מבעד לחלון ואקלוט אותו בא לשם

פטלעיתו אל חלווה נוואר עלייה וואל – ביציאתו היפה האיר עלי ואמר

פענייה כאן מאוואל יאלללל – בעיני היה שיר ילל

וואכאד כאם ר'ינווה – ולקח כמה שירים

יאמה ארוד גאוואב וואלה ארוד אל באב יאמה אמה – אמא אענה תשובה או שאטרוק את הדלת אמא אמא

יאמה אל אמאר על באב

יאמה לאמאר על באב כאבאת וואל יאחבאב – אמא הירח בפתח הדלת דפק ואמר אהובים

רודו על אל כותאב – ענו לאלה שדופקים בדלת

מאעתש פיהה כסוף – אין בזה בושה

יאמה אעמילי מאערוף – אמא תעשי טובה

אומי אפתאחי לו לבאב – קומי פתחי לו את הדלת

אומי אפתאחי לו לבאב וואלה אנאדי לו אנאדי לו יאמה אמא – קומי פתחי לו את הדלת או שאני אקרא לו אקרא לו אמא אמא

יאמה לאמאר על באב נוואר אנדילו יאמה

ארוד אל באב וואלה אנדילו אנדילו יאמה אמא

באמר אל חוב – עבד אל חלים חאפז
נכתב ותורגם ע"י הגולשת אתי
להלן הלינק של השיר:
באמריל חוב באמריל חוב-בפקודת האהבה
איפתח לילהווא וסאלים
באמריל לחוב איפתחה אלבאק איתכלאם
 בלאש נהראב, בלאש נתעאב- לא צריך לברוח,לא צריך לטרוח,,,
 בלאש נהראב בלאש ניתעב
תעלה נחיבי ונסאלם באמריל חוב-,,בוא נאהב ונשלים בפקודת האהבה,,,
 באמריל חוב ,איסמע יא חייאת אלבי נידה אלבי,,
באמריל לחוב איסמע יא חיאת אלבי נידא אלבי
 גאוויבני בוציני אראב כמאן,,-ענה לי הבט בי התקרב עוד ,,
 אראב הינה גאמבי-,,,התקרב כאן ליידי
והאת שואך עלא שואי-,,והבא את תשוקתך על תשוקתי,,,
 והאת חובך עלא חובי-,, והבא את אהבתך על אהבתי,,,
 ואנה ועיונאך אל חלווה-,,,ואני ועיניך היפות,,,
נעיש איצית ר'ראם חילווה-,נחיה סיפור אהבה יפה ,,,
 חראם ניסכות עלא לובנה—אסור להשתיק את ליבותנו,,,
 חראם אישוא ידוויבנה-,,,אסור שהתשוקה תמיס אותנו,,
 בלאש נהראב בלאש ניתעב –,לא צריך לברוח לא צריך לסבול ,,
 תעלה נחיבי ונסאלם באמריל חוב-,,,בוא נאהב ונשלים בצו האהבה
חייאתי דונייאתי עומרי -,,,חיי עולמי חיי
באמריל חובי מוש אמרי-,,בפקודת האהבה לא בפקודתי,,,
 בחיבק חוב מחדיש אבלינה עירפו ואלא צדפו-,,,אוהב אותך אהבה שאף אחד לפנינו לא הכיר אותה ולא פגש בה,,
 בחיבק חוב ומוש אדר עלווצפו ואנה שייפו-,,,אוהב אותך אהבה ולא יכול לתאר אותה ואני רואה אותה,,
בינזרת שוא בתנהידה , בידונייה כולהה גדידה-,,במבט משתוקק באנחה בעולם שכולו חדש,,
וניגמה מסכתהה בידי וכאנת פיל פאד'ה בעידה-,,וכוכב שאחזתי בידי כשהיה בחלל הרחוק,,
 ושא פיל ליל מיתווהני-,,ומשהו בליילה מסחרר אותי,,,
ושא פי עינייך ביינדה לי-,,,ומשהו בעיניך קורא לי,,,,
 חראם ניסכות עלא לובנה חראם אישוא ידוובנה,,,
 בלאש ניהרב בלאש ניתעאב
 תעלה נחיבי ונסאלם באמר אל חוב

   

חיכאית ר'ראמי – פריד אל אטרש
תורגם ע"י אתי
להלן הלינק של השיר:
חקאיית רראמי חקייה טאוילה- סיפור חיי סיפור ארוך,,,,
 בדייתהה זכרה אל ליילי אל גמילה-,,,-תחילתו זכרונות של לילות יפים,,,
וחרמני מינהה מבין יום ולילה-,,,וניתוקי ממנו בין יום ולילה,,,
 מאלעש יד פיהה מליש פיהה חילה-,,אין לי יד בזאת ואין לי שום סיכוי,,,
כתבהה זמאני עלייה בדמי ובדמוע עינייה-,,,זמני כתב את הסיפור בדמי ובדמעות עיני,,
חיכאיית ר'ראמי חיכאיית ר'ראמי חיכאייה טאוילה-,,,סיפור אהבתי הוא סיפור ארוך,,,
 מרית בינה אל אייאם תגרי-,,עברו הימים במהרה,,,
 נשראב מין אל חוב ונסאי-,,,נשתה מין האהבה ונשקה,,,
 אביע למין באי עומרי-,,,למי אמכור את שארית חיי,
וירגע אל חוב וליילי-,, ותחזור האהבה ולילותיה,,,
עישנה פי פרחה ואמאן כאן אמלנה נעיש כמאן-,,חיינו בשימחה ואמונה קיוינו לחיות עוד
 בס מרדיש אל זמאן-,,,אך הזמן לא רצה,,,,
 אלבי חאבו זאי אלבו לנהייה-,,ליבי אהב אותו כמו ליבו עד הסוף,,,
 ונחרמנה ואנזלמנה מן אל בדאייה-,,,ומנעו בעדנו ופגעו בנו מהתחלה,,,
כתבהה זמני עלייה בדמי ובדמוע ענייה-,,זמני כתב זאת עלי בדמי ובדמעות עיני
חיכאיית ר'ראמי חיכאיית ר'ראמי חיכאייה טאוילה–סיפור אהבתי הוא סיפור ארוך,,,
יחביבי אלבי ביידעי לאך-,,,אהוב ליבי מתפללת בשבילך,,
 תסלאם לי ויסלאם לי שבבאך-,, תבורך ויבורך נעוריך,,,
 לאך ווחדך אבכי ואר'אני לאך-,, לך לבדך אבכה ואשיר לך,,,
יחביבי פי האנך ועזבאך-,,,אהובי בהנאתך ןסיבלך,,,
ואשוף גמאלך פי לדאנה-,,,ואראה את יופייך בדמיוני,,,
ואול ירייתני כונת אנה-,,,ואומר הלוואי וזה הייתי אני,
 מאליש חביב ר'ייראק לי ווחדאך-,,אין לי אהוב מלבדך,,,
 ומליש חייה אבדאן בעדאך-,,,ואין לי חיים בלעדיך,,,
חביבי סלמתאך סלמתני אבתיסמתאך-,,אהובי שלומות לך, ברך אותי לשלום חיוכך,,,
 תנוואר חיאתי ותיטפי אההתי- ,, תאיר את חיי ותכבה מכאובי
חביבי סלמתך סלמתני אבתסמתק, תנוואר חיאתי ותטפי אההתי,,
 אהה אההההתי אהההתי,,,
 יחביבי מהמה אסית אל ווייל -,,אהובי כמה שעברת סבל,,,
 כ'וסרה פיל דוניה דמעה-,,,חבל בעולם הזה דימעה,,,
אנה בל אמאל נווארת אל ליל-,,,אני בתקווה הארתי את הלילה,,,
 לאמה אנטפה שמעי ושמעאך-,,כשנרי ונרך כבו,,,
 אנה ואנתה כונה אובל דיבלת שפייפה-,,אני ואתה היינו פרחים שעלי הכותרת נבלו מהם,,,
 יא דונייה ענדי אמאל נרגע ונואטופהה-,,יש לי תקווה שנחזור לקטוף אותם,,
 מתפראיש פי אולוב בתחב-,,,אל תפרידו בין לבבות אוהבים,,,
 ולה תחרמיש חביבן מל חוב-,,,ואל תמנעו מהאוהבים את האהבה,,
 יא תסבריני עלה לחרמאן,יתרגעיני ליילי זמאן-,,או שתתנו לי סבלנות לשאת את האובדן,,, או שתחזירו אותי לליילות של העבר,,,
 ליילי גמילה,ולאכן אלילה-,,לילות יפים אך מועטים,,,
 חיכאיית ר'ראמי חיכאייה טאוילה,,
 ואוו איזה קשה לתרגם את השיר הזה אך עשיתי כמיטב יכולתי ,, אתי

סת אל חבייב פאיזה אחמד (נכתב ע"י אתי)

 להלן הלינק של השיר:

בביצוע מוחמד עבד אל ווהאב:
  סית אל חבייב יחביבה,,- אם כל האהבות אהובה,,,
 יא אר'לה מין רוחי ודמי,,,-יקרה יותר מרוחי ומדמי,,,
 יחניינה וכולך טייבה,,-רחמנית וכולך טוב,,,
 יראב יכליקי יאומי,,,-ישמור אותך השם אימי,,,
 יא ראב יכליקי יא אומי ,,,הלואי שישמור אותך השם אימי
,,, יא סית אל חבייב יחביבה,,-גברת כל האהובים אהובה,,,
 זמאן,זמאן סהרתי ותעבתי ושלתי,,-מזמן היית ערה וטרחת והרמתי,,,
 מין עומרי ליילי,,-מחיי ליילות,,,
 וליסה ברדו דלוואתי בתחמלי,,,-ועדיין עכשו את נושאת,,,
 אל האם בדאלי,,- את הנטל במקומי,,,,
 אנאם ותסהרי ותבאתי תפכארי,,,-אני ישנה ואת ערה ואת יושבת לחשוב,,,,
 ותצחי מין מנאם ותגי תשארי,,-ואת מתעוררת משנתך ובאה לבדוק,,,
יא ראב יכליקי יא אומי יסית אל חבייב יחביבה וחביבה,,,
 תעישי לאייה יחביבתי יאומי,,,-הלוואי שתחיי בשבילי אמא אהובתי,,,
 וייתם רד'אכי- ויתגשמו משאלותייך
 דאנה רוחי מין רוחך אנתי ועיישה,,,-רוחי מרוחך את ואני חייה,,,
 מין סר דועאכי–,,מסוד תפילותייך,
 בתחסי בפרחתי אבלל האנה בסאנה,,-את מרגישה בשמחתי שנה לפני ההנאה
ותחסי בשקוותי מין אבל מחס אנה,,-ואת מרגישה במצוקתי לפני שאני מרגישה ,,
יא ראב יכליקי יאומי יא סית אל חבייב יחביבה וחביבה
 לאוו עישת טול עומרי ,,-אפילו אם כל חיי,,,
 אוואדי גמייליך אל ר'אלייה עלייה,,,-אנסה להשיב לך כגמולך ומעשייך היקרים לי,,,
 אגיב מנין עומר יכאפי,,-מאין אביא חיים שיספיקו,,,
 ולאי פאן אחלה הדייה,,,-ואיפה אמצא מתנה כזאת יפה,,
 נור עיני ומוהגתי וחייתי ודונייתי,,-את אור עיני וחיי ועולמי,,
 לאו תרדי תאבליהום,,-אם תסכימי לקבל אותם,,,
 דול הומה הדייתי,,,-הם הם מתנתי,,,
 יא ראב יכליקי יא אומי יא סית אל חבייב יחביבה יחביבה וחביבה
סית אל חבייב יחביבה
 יא אר'לה מין רוחי ודמי
 יחניינה וכולך טייבה
 יא ראב יכליכי יא אומי יראב יכליכי יא אומי
 יא סית אל חבייב יא חביבה יא חביבה וחביבה,
אנא לאך עלה טול – עבד אל חלים חאפז
(נכתב ותורגם ע"י אתי)
אנא לאך עלה טול כ'ליך לייה- אני שלך לנצח הישאר בשבילי
 כ'וד עין מיני וטול עלייה-קח עין ממני אך התייחס אלי
וכ'וד אל אלתניין וסאל פייה-קח את שתיהן (שתי העיניים) והתעניין בי
 מין אויל יום ראח מיני אלנום- מהיום הראשון השינה ברחה לי
 אבעת לי סאלם אול איי כלאם מן אלבך אוו מן וארה אלבך-תשלח לי ד"ש אמור אלו מילים מתוך לבך
 או מוש יבאה חראם אסהר ותנם- האם זה לא עוול שאני אהיה ער ואתה תישן
 ותפותני אאסי נאר חובק אאסי נאר חובק-אתה משאיר אותי לסבול את אש אהבתך
 אנא לאך עלה טול כליך לייה-אני שלך לנצח הייה בשבילי
 כ'וד עין מני וטול עלייה- קח עין ממני רק התייחס אלי
וכוד אלתניין וסאל פייה -וקח את שתי עיני רק ותשאל עלי
 מן אויל יום ראח מיני אלנום – מהיום הראשון ברחה לי השינה
 אל שוא וליל ואל ניל ויל מיל- הגעגוע והליל והנילוס
 בעתו לי וגאת אסאל ענאך-שלחו לי ובאתי לשאול עליך
 אשתא אליך וחשתני עינייך-התגעגעתי אליך לראות את עיניך
 מוש ערף אהרב פיין מינך-אינני יודע לאן אברח ממך
אנא לאך עלה טול כ'ליך לייה -אני שלך לנצח הישאר בשבילי
מין אויל יום ראח מיני אל נום-מהיום הראשון הלכה לי השינה
לאו כונת יום אנסאק – עבד אל חלים חאפז
(נכתב ותורגם ע"י הגולשת אתי) 
לאו כונת יום אנסאק איה אפתקר תאני-אילו יום אחד אשכח אותך מה ישאר לי לזכור?
 באלי וכ'יאלי מעאך וכולי ווגדני- המחשבה והדמיון שלי איתך וכל ישותי
 לאו כונת יום אנסאך איה איה אפתקר תאני-אילו אשכח אותך יום אחד, מה ישאר לי לזכור?
 אל חוב אלי פי אלבי ואל דמע אלי פיעייני-האהבה שבליבי והדמעות שבעיני
 ול נאר אלפי גמבי ושוא אלכוויני-והאש שבצידי והגעגוע ששורף אותי
 מן בועדק ולה מארה פתוני לאו אנסאך איזאי ינסוני-מאז שהתרחקת אפילו פעם אחת לא עזבו אותי אם אשכח אותך כיצד ישכחו אותי?
 לאו כונת יום אנסאך איה איה איה איה אפתקר תאני- אם יום אחד אשכח אותך מה ישאר לי לזכור?
 יא פאייתני והאן חובי – הותרת אותי ולא התייחסת לאהבתי
 עלא אלבק יחביבי- על ליבך אהובי
בדעי לק מן אלבי מתשופיש תעזיבי-אני מאחלת לך מכל ליבי שלא תראה את מכאובי
ללי אסתו כאן עלא באלי-ואלה אוהמו גת פכ'יאלי-לא תארתי שאעבור איתך סבל כזה ולא דמיינתי את הקשיים
 לאו כונת יום אנסאך איה איה איה אפתקר תאני-אם יום אחד אשכח אותך מה נותר לי לזכור?

עָלָא אַדִּי שוֹא

(נכתב ותורגם ע"י אתי)

עָלָא אַדִּי שוֹא אִלִּי פִי עְיוּנִי יָגָּמִיל סַלִם סַלִם

 אָנָה יָאמָה עְיוּנִי עָלֵייךְּ סָאָלוּנִי וְיָאמָה בִּתְּאַלִם
עלא אדי שוא….
 ובכאף לתסדא יום לנאס ואחתר
 ווסף לנאס אל גאנה וואנה פל נאר
 ר'אלי עלייה וד'איי עיניה ארחם עזבי מעאך
עלי אדי שוא…
אל ליל סהרתו ונום ירייתו כחל ענייה
 ולי דרייתו אואם לאתו באיין עלייה באיין עלייה
שבבי אל ראלי דייעתו
 אנא גי פל הווא אסמאך
ואמלי לאמה תצוורתו פאגמאל סורה כאן ראסמך
 ר'אלי עלייה וודאי עיניה ארחם עזאבי מעאק
 עלי אדי שוא…..
 צאבר וועומרי איימו תגרי ונאסי רוחי
 אל לום רדיתו ואלי גנייתו סוהדי ווגורוחי
 שבבי אל ר'אלי ד'ייעתו
 אנא גי פיל הווא אסמאך
 וואמלי למה צוורתו
 פאגמאל סורה כאן רסמאך
ר'אלי עלייה ווד'אי עיניה ארחם עזאבי מעאך
 על אד אל שוא אלי פעיוני יגמיל סאלם
אנה יאמה עיוני עליק סאלוני וויאמה בתאלם
 עלה אד אל שוא אלי פעיוני יגמיל סאלם
דמעי שוהודי גראח כ'ודודי בליל סוהדי בליל סוהדי
 אכ'תאם ווכ'אבי ואכלס פחובי צאיין וודאדי צאיין וודאדי
 שבבי אל ר'אלי ד'ייעתו
אנגי פל הווא אסמך
 ואמלי לאמה סווארתו
פאגמל צורה כאן ראסמך
 ר'אלי עלייה וודאי ענייה ארחם עזבי מעאך
על אדי אל שוא אלפעיוני יגמיל סאלם
 אנה יאמה עיוני עליק סאלוני וויאמה בתאלם
 על אדי אל שוא אל פעיוני יגמיל סאלם
 שם הסרט שבו שר עבדל חלים את השיר הזה הוא לחן אל וופה גם הזמרת שדיה מופיעה איתו יש לי את הסרט בקלטת .
 

 

כוצארה

(נכתב ע"י הגולשת אתי)

כוצארה כוצארה פוראק יא גארה- חבל חבל פרדתך שכנה
 כוצארה כוצארה פוראק יא גרה- חבל חבל על פרדתך שכנה
 עינייה בתבכי עלכי במררה- עני בוכות עליך במרירות
כוצארה כוצארה פוראק יא גרה כוצארה- חבל חבל על פרידתך שכנה
יומתי ליילתי בדואר עלייכי- ימי ליילותי מחפש אותך
 אתרי חייתי בשופה פענייכי- מסתבר שאת חיי אני רואה בעינייך
 עיוני סהרה דומועי חיארה- עיני ללא שינה דמעותי ללא מנוח
עיניא בתבכי עלייכי במררה- עיני בוכות עליך במרירות
כוצארה כוצארה פוראק יא גרה- חבל חבל על עזיבתך שכנה
אל אלב אלפהמק מגרוח פן יהרב מין חובק ויירוח- הלב שמבין אותך פצוע לאן הוא יברח מאהבתך וילך
על נאר אל שוא יתאלם ולא אדר יום יתכלם- על אש האהבה הוא סובל ולא יכול לספר
 רדית בבתיסאמה ונזרה ואישארה-הסכמתי לחיוך למבט וסימן
 עינייה בתבכי עלייכי במררה – עיני בוכות עלייך במרירות
 כוצארה כוצארה פוראק יא גרה כוצארה-חבל חבל שאת עוזבת שכנה
יסמע נדיה חבייבי פתוני- אתה ששומע את קריאתי
 חבייבי פתוני להמי ואסייה וחרת עיוני-אהוביי זנחו אותי לסבלי ועיני המתוסכלות
 מבין סוהד טארה ובין דמוע תארה
– ענייה בתיבכי עלייכי במררה- עיניי בוכות עלייך בכי מר
 כוצארה כוצארה פוראק יא גרה כוצארה-חבל חבל על לכתך שכנה
 

"בתלומוני ליה" של עבד אל חלים חאפז מתוך הסרט קצאת חוב – סיפור אהבה

 בתלומוני ליה בתלומוני ליה–מדוע אתם באים אלי בטענות?
 בתלומוני ליה בתלומוני ליה -מדוע אתם באים אלי בטענות?
 לאו שופתום עיניה חילוין אדי איה- אילו ראיתם את עיניו כמה הן יפות
 לאו שופתום עיניה חילוין אדי איה- אילו ראיתם את עיניו כמה שהן יפות
חתאולו אינשיר'אלי וסוהד אל ליילי-אתם תאמרו שתשומת ליבי והלילות ללא שינה
 מוש כתיר עליה ליה בתלומוני-לא הרבה בשבילו למה אתם באים אלי בטענות?
 אסירי אל חבייב- אסיר האוהבים
 יא אלבי ידייב– ליבי שנמס
 פמוגת עביר ולשער אל חריר- ניחוח הגל בשיער המשי
על כ'ודוד יהפהף-על הלחיים מתבדר ברוח
 וירגע יטיר יטיר יטיר- וחוזר ועף ועף ועף
 ואל נאס בילומוני ואעמל איה יא אלבי- והאנשים מעירים לי מה אעשה לבי
 עייזין יחרמוני מינו ליה יא אלבי-רוצים להחרים אותו ממני מה אעשה לבי
בתלומוני ליה בתלומוני ליה בתלומוני ליה בתלומוני ליה
 לאו שופתום עיניה חילווין אדי איה
 חתאולו אינשיר'אלי וסוהד אל ליילי
 מוש כתיר עליה ליה בתלומוני
מן יום חובו מאלמאס אלבי מלמס אלבי- מיום שאהבתו נגעה בליבי נגעה בליבי
 פתח אל באב לישוא ילעב בי לישוא ילעב בי-פתח את הדלת לתשוקה שתשחק בי
והווא חביבי והווא נציבי-והוא אהובי והוא גורלי
 והווא אל נור לעינייה ואלבי-והוא האור לעיני וליבי
 והווא שבבי והווא צחבי-והוא נעורי והוא חברי
 והווא ארייבי וכל חבייבי-והוא קרובי וכל אהובי
 ואל נאס בילומוני ואעמל איה יא אלבי-והאנשים מתלוננים מה אעשה ליבי
 עייזין יחרמוני מינו ליה יאלבי-רוצים להפריד ביננו מה אעשה ליבי
בתלומוני ליה בתלומוני ליה לאו שופתום עיניה חילוין אדי איה
 חתאולו אינשיר'אלי וסוהד אל ליאלי מוש כתיר עליה ליה בתלומוני
 
 
  אולולו- תגידו לו מתוך הסרט שרע אל חוב רחוב האהבה עם סבח
 
 אולולו אולולו אולולו אולולו אל חאיאה-אימרו לו אימרו לו את האמת
אולולו בחיבו בחיבו מן אויל דאיאה-אימרו לו שאני אוהב אותו מהדקה הראשונה
 אולולו בחיבו ומתווהנה חובו-אימרו לו שאני אוהב אותו ואהבתו מבלבלת אותי
 בבחורו אל רריאה אבו עיון גריאה אבו עיון גריאה-בים הטובעני בעל העייניים הנועזות
 כאן מאלי מקונת בחאלי-מה זה נגע לי הייתי בשקט לבדי
 מתהני באלבי אל כ'אלי-נהנה בלי אהבה
 פת רמשו אל גריא ונדהני- עבר ריסו החצוף וקרא לי
ופאגמל עיון תווהני-ובעיינים הכי יפות סיחרר אותי
אולולו נדהני לה -אימרו לו למה הוא קרא לי
 חיירני ושר'לני עליה-נתן לי לחשוב עליו
 בל חוב אלזיד ושוא אל אייד-באהבה גוברת ותשוקה בוערת
 לעיונו אל גריאה אבו עיון גריאה-לעיניו הנועזות בעל העיינים הנועזות
 פת גמבי ועיונו חבייבי-עבר לידי ועיניו אהובי
נסוני אל עיישין גמבי עיישין גמבי-השכיחו אותי מהסובבים אותי
 בצתלו אוואם חבתו ובפרחת ענייה נדתו-הבטתי בו ומייד התאהבתי
בוובשמחת עיניי קראתי לו
אולולו יאול לעיניה-אימרו לו להגיד לעיניו
 אה אכרת דה כולו איה- מה הסוף של כל זה
 ייצחי לי אלבו יינסיני חובו-או שיעורר את ליבו או שישכיח לי את אהבתו
 לעיונו אל גריאה אבו עיון גריאה-לעיניו הנועזות בעל העיינים הנועזות
 טל שואי וטאל תעזיבי-ארך געגועי וארך סבלי
 ולאמתה חדרי להיבי להיבי-ועד מתי אסתיר את התלהבותי
 חווצף לו גרמי דה כולו-אסביר לו את כל אהבתי
ופאוול מואבלה חאול לו-ובמפגש הראשון אומר לו
 ואחלף לו בליילי אל שוא-אשבע לו בליילות הגעגועים
 ונגום אל סאמה אל פוא-ובכוכבי השמיים ממעל
 אזי אלבי חאבו ואל באל אינשר'ל בו-כיצד ליבי התאהב בו ותשומת הלב הופנתה אליו
 מין אויל דאיאה אבו עיון גריאה- מהדקה הראשונה בעל העיינים הנועזות
 
 

מג'רור גאוותן מתוך הסרט אל חטייא עם השחקנית נדיה לוטפי

 מג'רור מג'רור מג'רור חביבי כתיר עייז אכלימו- גאוותן אהובי הרבה יש לי מה לומר לו
 עייז אאולו כלאם יהדי ויפהמו- אני רוצה לומר לו מילים שירגיעו אותו ולהסביר לו
 מג'רור חביבי  כתיר עייז אכלימו עייז אאולו כלאם יהדי ויפהמו
 מרדיש יסמעני מג'רור – הוא לא הסכים לשמוע אותי הגאוותן
 מרדיש יפהמני מג'רור – הוא לא רצה להבין אותי הגאוותן
מרדיש יסמעני חסיבו ללאיאם והייה תעלמו-הזמן כבר ילמד אותו
 סיבו יאלבי יכצמך סיבו-עזוב אותו ליבי שלא ידבר איתך אם הוא לא רוצה
בוקרה אלשוא ינדי ויגיבו-מחר הגעגוע יקרא לו ויביא אותו
 בתתרגה מין והווא מוש סמע כלאמך-למי אתה מתחנן הרי הוא לא שומע אותך
 ותאול למין והווא מוש דארי בגרמך- ולמי תגיד והוא בכלל לא מרגיש שאתה אוהב אותו
 מסירו ירגע לזכרייתו-עם הזמן הוא יחזור לזכרונותיו
 ובוקרה ינדם עללפתו-ומחר הוא יתחרט על מה שהוא עשה
 ארבת אאול מלתו מלתו-כמעט ואמרתי נואש נמאס לי
 מין כותרי מאתרגתו- מרוב שהתחננתי אליו
ומרדיש מרדיש יסמעני מג'רור-הוא לא הסכים לשמוע אותי הגאוותן
חסיבו ללאיים והייה תעלמו-אשאיר אותו לזמן והוא כבר ילמד אותו
 מג'רור ופקר אל חובי לעבה פאידו-מחזיק מעצמו וחושב שהאהבה משחק בידו
 דלחוב אדר אדר ןאלובנה תבאה עבידו-האהבה חזקה יותר והלב הופך לה לעבד
 אנא מוש חפרח בי למה אישוא ינדי-אני לא אלעג לו כשהגעגוע יקרא לו
 אנא בס חפקרו פיום מאולתלו-אני רק אזכיר לו את היום שאמרתי לו
 כלאם מין כלי אלבי יהדי ויפהמו-מילים מתוך ליבי שירגיעו ויתנו לו להבין
 ומרדיש מרדיש יסמעני -הוא לא הסכים לשמוע אותי
מרדיש יפהמני חסיבו ללאיים והיה תעלמו-לא הסכים להבין אותי אשאיר אותו לזמן והוא ילמד אותו
אולי חאגה – אמור לי משהו מתוך הסרט אל חטייא עם נדיה לוטפי
 אולי חאגה איי חאגה-אמור לי משהו לא חשוב מה
 אולי חאגה איי חאגה -אמור לי משהו לא חשוב מה
 אול בחבק אול כרהתך אול אול-אמור אוהב אותך אמור שנאתי אותך אמור אמור
 אול ומייהמקש חאגה אול לי עייזק אולי בעתק-אמור ואל תדאג, אמור לי רוצה אותך אמור לי שולח אותך
 בס אולי איי חאגה איי חאגה יחביבי-אבל אמור לי משהו אהובי
 עומרי עומרי מתעוודת -מעולם לא התרגלתי
 תבאה מעייה ותפקר לווחדך עומרי-שתהיי איתי ותחשוב לבד מעולם
 דחנה אל אתננן אלב וואחד-אנו שנינו לב אחד
 דאתו ענדי וענדך עומרי-פעימות הלב אצלי ואצלך
 ואנתה יא אלבי ואנתה יא אמלי-ואתה ליבי ואתה תקוותי
 אולי מאלק סאקת ליה-אמור לי מה לך מדוע הינך שותק
 אול יא אלבי אול יא אמלי -אמור לי ליבי אמור לי תקוותי
 אול מכבי עלייה איה-אמור מה אתה מסתיר ממני
 אולי חאגה אייה חאגה
 אול בחבק אול כרהתך
 אול אול בס אולי אייה חאגה אייה חאגה יחביבי
 אול ומייהמקש חאגה אולי עייזק אולי בעתק
 בס אולי איי חאגה אייה חאגה יחביבי
 לאוו פאלבק שקווה מני-אם בליבך יש טענה כלפיי
אשקי מני לום עלייה-תאמר אותה תעיר לי
 ואן לאית אל חא ענדי -ואם אמצא שאני אשם
אדיהו לך מין ענייה-אודה בזה מהעיינים שלי
 ואנתה יאלבי ואנתה יאמלי-ואתה ליבי ותקוותי
אולי מאלך סאכת ליה-אמור לי מדוע אתה שותק
 ואנתה יאלבי ואנתה יאמלי
 אול מכבי עלייה איה-אמור מה אתה מסתיר ממני
אה אה אה אה – מה מה מה
אולי חאגה אייה חאגה אולי חאגה אייה חאגה
 אול בחבק אול כרהתך
 אול אול אול ומייהמקש חאגה
 אולי עייזק אולי בעתק
 בס אולי איי חאגה איי חאגה יחביבי
כל כילמה כל המסה רוחי דיימן שילהלך-כל מילה כל לחישה רוחי תמיד שומרת בשבילך
 כל דמעה כל פרחה כל דמעה כל פרחה-כל דמעה כל שמחה
 אגרי דיימו וחכיהא לך-תמיד אני רץ ומספר לך
 ואנתה יאלבי ואנתה יאמלי-ואתה ליבי ואתה תקוותי
אולי מאלק סאכת ליה-אמור לי למה אתה שותק
 אול יאלבי אול יאמלי-אמור לי ליבי אמור לי תקוותי
 אול מכבי עלייה איה -אמור מה אתה מסתיר ממני
 אול יאלבי אול יאמלי
 אול מכבי עלייה איה
אול חאגה אייה חאגה אולי חאגה אייה חאגה
 אול בחבך אול כרהתך
 אול אול אול ומייהמקש חאגה
 אול עייזק אולי בעתק
 בס אולי אייה חאגה אייה חאגה יחביבי
אל חלווה-היפה מתוך הסרט אל חטייא(החטאים)עם השחקנית נדיה לוטפי
 אל חלווה אל חלווה אל חלווה -היפה היפה
 ברמושהה ברמושהה אל סודה אל חלווה-עם ריסיה עם ריסיה השחורים היפים
 שר'לתני נדתני כדתני-העסיקה אותי קראה לי לקחה אותי
 ודתני בעיד וגבתני-לקחה אותי רחוק והחזירה אותי
ושוא אל שוא ר'לבני-והתשוקה התשוקה שיגעה אותי
 ושוא כאן חי דובני-והתשוקה כמעט המיסה אותי
 לולה דחקתהה אל חלווה-לולי צחוקה היפה
 וועדתני בחגת חלווה-הבטיחה לי דברים יפים
 אל חלווה אל חלווה עיניך יחביבי יחביבי-היפות היפות הם עיניך אהובי
 פעיונק סהרת ליליה-בעיניך נשארתי ער
 לייליה ותלת איימי תלת איימי-וארכו ימי ארכו ימי
ופדל רמושך ושפייפך ופדל רמושך ושפייפך-ובצל ריסיך ושפתיך
 ר'נית אחלמי רנית אחלמי-שרתי את חלומותי שרתי את חלומותי
 ועשנך צחיית אפרחי וראסת אודמי-ובשבילך התעוררו שמחותי ורקדו לפני
 ושבבי ושבבי לאתו פי שבבך ולאית רוחי-נעורי ראיתי בנעוריך וראיתי את רוחי
 סהרנה בתראוס עלה באבך יחיית רוחי-כל הליילה רוקדת ליד דלתך אהוב ליבי
ושוא אל שוא ר'לבני -והתשוקה התשוקה שיגעה אותי
 ושוא כאן חידובני-והתשוקה כמעט המיסה אותי
לולה דחקתה אל חלווה וועדתני בחגת חלווה-לולי צחוקה היפה שהבטיח לי דברים יפים
 אל חלווה אל חלווה עיניך יחביבי יחביבי-עיניך עיניך היפות אהובי אהובי
 בל יום ואל סעה ואל ת'ניה אנה פאכר-יום שעה ושניה אני זוכר
 פקר יחביבי-זוכר אהובי
אויל מארה אבלתך פיהה-בפעם הראשונה שנפגשתי איתך
 אויל כילמה נדתלך ביה-המילה הראשונה שקראתי לך
 אויל מארה אאול יחביבי יחביבי וחסס מעניה-פעם ראשונה אומר אהובי ומרגיש את המשמעות של המילה
 בעניך חסית בלחוב וערפת בייגי מנן-בעניך הרגשתי אהבה והבנתי מאיפה זה בא
 ואזי בידפי אל אלב ואזי ביצחי אל עין-ואיך הוא מחמם את הלב ומעיר את העין
ושבבי לאתו פי שבבך ולאית רוחי-ואת נעורי ראיתי בנעוריך ומצאתי את עצמי ער מסתובב ליד דלת ביתך אהוב ליבי
 ושוא אשוא ר'לבני אשוא כאן חיידובני
 לולה דחקתה אל חלווה
ועדתני בחגת חלווה
אל חלווה אל חלווה עיניך יחביבי יחביבי
בחלם ביק- חולם עליך-מתוך הסרט קצת חוב עם השחקנית מרים פכר אל דין
 בחלם ביך אנה בחלם ביך-חולם עליך אני חולם עליך
 ובאשוואי מסתניך-ובגעגועי מחכה לך
ואן מסאלתש פיה-ואם אתה לא מתייחס אלי
 יבאה כפיה עליה-מספיק לי
 עשת ליילי הנייה אחלם ביך אנה בחלם ביך-חייתי לילות מהנים כשאני חולם אותך אני חולם אותך
 בחלם ביך יחביבי אנא -אני חולם עליך אהובי
ילימלת איימי האנה-אתה שמילאת את ימי בהנאה
 בחלם ביך יחביבי אנה-חולם עליך אהוב שלי
ילימלאת איימי האנה-אתה שמילאת את ימי בהנאה
בחלם ביך ערף מן אמתה מן אויל מערפת אלחוב-חולם עליך אתה יודע ממתי מאז שלמדתי לאהוב
 בחלם ביך ובחיבך ואנתה אויל חוב ואכר חוב-חולם עליך ואוהב אותך אתה אהבה ראשונה ואחרונה
ואנתה חייתי ואבתסמתי-ואתה חיי וחיוכי
ואנתה אל נור ללעין ולאלב-ואתה האור לעין וללב
 ואן מסאלתש פייה יבאה כפייה עליה-ואם לא תתיחס אליי מספיק לי
 עשתו ליילי הנייה אחלם ביך אנה בחלם ביך-חייתי לילות הנאה כשאני חולם עליך חולם עליך
 אדי מעומרי יטול יחביבי אדי מעומרי יטול-כמה שחיי יאריכו אהובי
 חסתנך עלה טול יחביבי חסתנך עלה טול-אחכה לך לנצח
 אדי מעומרי יטול יחביבי אדי מעומרי יטול-כמה שיאריכו ימי
 חסתנך עלה טול יחביבי חסתנך עלה טול-אחכה לך תמיד אחכה לך לנצח
 לילי נהרי באול יחביבי לילי נהרי באול-לילה ויום אני אומר אהובי
 ילמחדש אלך עלשוא אלאנה פיא-אתה שאף אחד לא אמר לך על האהבה והתשוקה שנמצאת בי
 בוכרה אל שוא יווצלך ותגרב ליילי-מחר הגעגוע יגיע אליך ותתנסה בלילותיו
ואין מסאלתש בייה יבאה כפיה עלייה-ואם לא תשאל עלי מספיק לי
 עישת ליילי הנייה אחלם ביך אנא בחלם ביך-חייתי לילות הנאה כשאני חולם עליך חולם עליך
בחלם ביל גאנה אלי כ'יאלי אבללחוב מקנש יטולה -אני חולם על גן עדן שדמיוני לפני האהבה לא יכל להשיג
בחלם ביך ובייתהייא לי אינך גמבי ליילי בטולהה-חולם עליך ומדמיין שאתה ליידי ליילות שלמים
 ואפדל אחבך ואחכי לך יחביב אלבי-ואני אוהב אותך ומספר לך אהוב ליבי
 ובאגמל אסם אנדי לך יחביב אלבי-ובשם הכי יפה אקרא לך אהוב ליבי
ואין מסאלתש פייה יבאה כפייה עלייה-ואם לא תתייחס אלי מספיק לי
 עישת ליילי הנייה אחלם ביך אנה בחלם ביך -חייתי ליילות של הנאה כשאני חולם עליך חולם עליך

 

 
עואבלק יום מילדק-מאחל לך ביום הולדתך-מתוך הסרט בנת אל יום הבנות של היום עם מגדה
 עואבלך יום מילדך למה תמון אלשר'ל בלך-מאחל לך שביום הולדתך תזכה בזה שכבש את ליבך
 יאלבי יאלבי עואבלק יאלבי-ליבי ליבי אני מאחל לך ליבי
 עואבל חובק למה ירני ואנה מרתח אל בל מתהני-מאחל לך שאהבתך תשיר ואני אהיה רגוע ונהנה
 ודמוע עיני תראוץ מיני-ודמעות עיני ירקדו ממני
 למה תשוף אל נאס גיילך-כשתראה את האנשים באים אליך
 עואבלך יום מילדך למה תמון אלשר'ל בלך
 יאלבי יאלבי עואבלק יאלבי
 עומרי חייתי עומרי הוויה -כל חיי כל הוויתי
וסנין חובי היה הנייה-ושנות אהבתי הם הנאתי
 נזרה וכלמה אתאבלו מעייה -מבט ומילה ניפגשו איתי
 נזרה וכלמה אתאבלו מעייה
 כתבו אויל יום פמילדך – כתבו את היום הראשון להולדתך
 ימפראין אל שומוע אלבי נציבו פיין-אתם שמחלקים את הנרות ליבי היכן מזלו
 אל חוב עומרו סאנה ואל הגר עומרו תנין-זמן האהבה הוא שנה וזמן כאב האהבה הוא שנתיים
ימפראין אל שומוע אלבי נסיבו נסיבו פן
 ואל אלב עש מית סאנה -והלב חי מאה שנה
 ואל פרח לו סעתן סעתן-והשמחה היא רק בת שעתיים
 
 
תוכונו -תבגדו בו-עבד אל חלים חאפז
תרגמה וכתבה – אסתר ישורון
להלן הלינק של השיר:
תוכ'ונו ועומרו מכ'נכום ולה שתכה מינכום-אתם בוגדים בו ומעולם הוא לא בגד בכם ולא התלונן עליכם
 תביעו ועומרו מבעכום ולה אינשר'ל ענכום-אתם מוכרים אותו ומעולם לא מכר אותכם ולא הסיח את דעתו מכם
אלבי אלבי ליה תוכ'ונו – ליבי ליבי למה אתם בוגדים בו
אלבי ליפתני ועש מעאכום ואל חבייבי-ליבי שעזב אותי וחי אתכם ואמר אתם האהובים
 עייש מעכום עלה הוואכום ויל אסם אלבי-חיי איתכם לפי מצב הרוח שלכם בשם ליבי
 יכצמני למה תכצמוני יצלחני למה תצלחוני אלבי אלבי ליה תוכונו-כועס עלי כשאתם כועסים סולח לי כשאתם סולחים ליבי ליבי למה אתם בוגדים בו
 אלבי אלי רח מינו שבבו בין שוא וחנין-ליבי שכל נעוריו עברו בין געגוע ותחינה
 בע פי הואכום אחבבו בעהום סנין-הזניח בגלל אהבתכם את אהוביו כבר שנים
 ודחה בדונייה עשנקום-וויתר על כל העולם למענכם
 בע גניתי ואשתרה נרכום אלבי אלבי ליה תוכונו-מכר את גן העדן שלי והעדיף את הגיהנום שלכם ליבי ליבי למה אתם בוגדים בו
תוכ'ונו ועומרו מכ'נכום ולה שתכה מינכום
 תבעו ועומרו מבעכום ולה אינשר'ל ענכום אלבי אלבי ליה תוכונו
 אלבי אלימהמה ישוף מינכום עייש ביכום-ליבי למרות כל מה שהוא עובר איתכם הוא חי
 ויבעידו אל נס ענכום וברדו שריכום-והאנשים מרחיקים אותו מכם ובכל זאת הוא אוהב אתכם
 מלוש ר'ייר אנתום אחבאבו אינתו האנה ואנתו עזבו אלבי אלבי ליה תוכונו-אין לו אף אהוב חוץ מיכם אתם הנאתו ואתם סיבלו ליבי ליבי למה תבגדו בו
 תוכ'ונו ועומרו מכ'נכום ולה אשתכה מנכום
 תביעו ועומרו מבעכום ולה אינשר'ל ענכום אלבי אלבי ליה תוכ'ונו

המכתב אל גוואב

 חביבי אל ראלי -אהובי היקר
 מין בעד אל אשווא- לאחר געגועים
 בהדיק כולי סלמי-אני מוסר לך כל שלומי
וחניני וג'ראמי-רוך ליבי ואהבתי
נור עיני רוח אלבי חביבי חייתי-אור עיני נשמת ליבי אהובי חיי
מושתא לעינך מושתא לאך מושתא ואנה ליסה מאבלך-מתגעגע לעינייך מתגעגע אליך מתגעגע ועוד רק נפגשתי איתך
 ופעז אל שוא יחביבי ופעז אל ליל בכתב לאך בכתב לאך-ובשיא הגעגוע אהובי ובאמצע הלילה אני כותב לך
 לא לא אלבי אלי יכתב לאך הווא אלי ביבעת לאך-לא לא ליבי כותב לך הוא ששולח לך
אלבי אלי בייכתב לאך הווא אלי בייבעת לאךק-ליבי שכותב לך הוא ששולח לך
 וליל צחה ושוא כ'לה כ'לה יכתב לאך-והליל העיר אותו והגעגוע גרם לו לכתוב לך
 יכתב לק עלי באלו כתיר כתיר מידרי מידרי-כותב לך על מה שזמן רב הוא מסתיר מסתיר
 יווצף לאך חובו וסוהדו וטול ליילי ליילי-יתאר לך את אהבתו וכמיהתו וליילותיו הארוכים
 מוש אדר עלה בועדך ת'ניה אבדן אבדן יחביבי-אינני יכול לשאת את המרחק אפילו לשנייה בשום אופן
 ואלה ערף אה טעם אל דונייה אבדן אבדן יחביבי-ואני לא מכיר את טעם העולם בכלל בכלל אהובי
 אנא עייזך עייזך עלה טול יא חביבי-אני רוצה אותך לתמיד אהובי
 מוש עייז אשוואנה תטול יחביבי-אינני רוצה שהגעגועים ימשכו אהובי
 אנא עייזך אנה עייזך גמבי – אני רוצה אותך רוצה אותך לידי
 תסאיני ותשרב מן חובי- תשקני  ותשתה מאהבתי
 אנא עייזך אנא עייזך גמבי תסאיני ותשרב מן חובי
 ואלה נערף בוכרה מן מברח -ולא נבדיל בין מחר לאתמול
ואלה דאת אלבך מן אלבי-ולא נבדיל בין פעימות לבך לפעימות לבי
וכתמאן לאך אלפי סאלם-ואני חותם ומסיים באלפי שלומות
 ומחבה ואשווא וג'ראם-וחיבה ותשוקות ואהבה
מן אלב לא יהדה ואלה ינאם -מלב שלא נירגע ולא ישן
 אלבי חביבך – לב אהובך… אתי

חובק נאר מתוך הסרט קצת חוב עם מרים פכר אדין

 

נאר נאר חובך נאר-אש אש אהבתך היא אש
 בועדך נאר אורבך נאר ואכתאר מן נאר -כשאתה רחוק זה אש קירבתך אש ויותר מאש
 נאר יחביבי נאר נאר יחביבי נאר -אש אהובי אש אש אהובי אש
חובך נאר נאר יחביבי-אש אש אש אהובי
 חובך נאר חובך נאר מוש עייז אטפיהה-אהבתך אש אני לא רוצה לכבות אותה
ואלא אכליה דאיאה תפותני מחסש ביה -ולא אתן לה שתעבור דקה מבלי שארגיש בה
 נאר יחביבי נאר, נאר צחיתני נאר כ'אלתני אחב אל דונייה ואעיש לייליה-אש אהובי אש, אש שהעירה אותי אש שגרמה לי לאהוב את העולם ולחיות את הלילות
 נאר יחביבי נאר-אש אהובי אש
ימדוובני באחלה עזאב-אתה שממיס אותי בסבל מהנה
 בבעת לאך בעינייה גוואב-שולח לך בעיני מכתב
 מוש לום יחביבי ואלה עתאב-בלי טענות ומענות
 מוש אכתר מן כלמת אה יחביבי בחבך אה – יותר מהמילה כן אהובי אוהב אותך כן
 אה לאו תערף בלאנא פי-לו ידעת את מצבי
 ושוא אל רלובת אדרי-והתשוקה שניסיתי להסתיר כאן
 אלבך יסהר ליילי-ליבך היה ער בלילות
 מע אלבי וייאולו אה יחביבי בחבק אה-עם ליבי והיה אומר כן אהובי אוהב אותך כן
נאר יחביבי נאר-אש אהובי אש
בועדך נאר אורבך נאר ואכתר מין נאר-ריחוקך אש קירבתך אש ויותר מאש
 נאר יחביבי נאר נאר יחביבי נאר
 נאר יחביבי נאר נאר יחביבי נאר
 חובק נאר נאר נאר נאר יחביבי-אש אש אהבתך אש אהובי
תרגום לשיר צפיני מארה
 צפיני מארה וגפיני מארה-התפייס איתי פעם וכעס עלי או התלונן בפני פעם
 צפיני מארה וגפיני מארה ואלה תנסניש כידה בל מארה-אבל אל תשכח אותי כך לגמרי
ספיני מארה וגפיני מארה-פעם תהיה נחמד איתי ופעם תכעס
 כונה סאווה אלביין אל חוב גמע שמלינה-היינו יחד שני לבבות האהבה אחדה ביננו
 ואל עין תאול ליל עין אחנה אתכלאנה לבעדנה-והעין אומרת לעין נולדנו לה לזה
 ובאה גמבך ואלניש ערף איה איה אה מכבי-ואני לידך ואינני יודע מה אתה מסתיר
 ואל אלב יבאה פרחן וכ'ייף-והלב שמח ופוחד
 לירוח לירוח חובי-שמא תעלם האהבה
 ותרוח אל פיכרה ותגי אל פיכרה-והמחשבה הולכת ובאה ונתה נסיני כידה בל מארה-ואתה שכחת אותי לגמרי
צפיני מארה וגפיני מארה
 אסאל נגום אל ליל -תשאל את כוכבי הלילה
תשהד עלה חאלי יום מתריב-יעידו על מצבי ביום שאתה מאחר
 ואייה אל אמר יאמה סהר ליילי -עם הירח כמה נשארתי ער
 מין ר'ייר חביב-בלי אהוב
 מין ר'ייר חביב-בלי אהוב
 אשקי לווחדי יסהר יסליני-אתלונן לבדי הוא נשאר ער להיות עימי
וכל ווגדי יפדל יווסיני-ובכל ישותי הוא מעודד אותי
ואול חשופק מצירי בוכרה-אני אומר בטוח אראה אותך מחר
 ואנתה נסיני כידה בל מארה-ואתה שוכח אותי לגמרי
 צפיני מארה וגפיני מארה- למה תכון נאווי תגפיני-כשאתה מתכונן לכעוס עלי
אולי ואין כאן ואין כאן עליך אל לום-תודיע לי ואני ארצה אותך
 דה רידך ירוחי ירוחי על עיני-רצוני הוא לרצות אותך
 ואנה בווגדי בווגדי אכון מאזלום-אפילו שלמעשה אני בכלל לא אשם
 ואין עזבתך אבאה אלווני ואין גוובתך אבאה אהווני-אם גרמתי לך סבל תתלונן ואם עניתי לך אהוב אותי
 בס אפתקרני ואלאו בנזרה-אבל תזכור אותי אפילו רק במבט
יאלי נסיני כידה בל מארה-אתה ששכחת אותי לגמרי
 צפיני מארה וגפיני בל מארה-פעם תהיה נחמד ופעם לא
פי יום פשהר פי סאנה מהסרט: קצת חוב עבד אל חלים חאפז עם מרים פכר אל דין
 פי יום פי שהר פי סאנה-ביום או בחודש או בשנה
 תהדה אל גיראח ותנם-הפצעים נרגעים ונרדמים
 ועומרי גרחי אנה-וזמן הכאב שלי
אטוואל מן אל איאם-ארוך מן החיים
 אל וודע ידוניה אל האנה-שלום לעולם ההנאות
 וודע יחובי יא אחלם-שלום לאהבתי ולחלומות
 דה עומר גרחי אנה אנה-הכאב שלי אורכו
אטוואל מן אל איאם-גדול מהחיים
 פי יום פי יום פי יום פי יום
 חביבי שייפך וינתה בעיד בעיד-אהובי אני רואה אותך רחוק רחוק
 ואנא פטריא אל סוהד ווחיד-ואני בדרך הנדודים בודד
 כלי כ'טווה פי בועדך ליל ליל-כל צעד רחוק ממך הוא חושך לילה
 ושוא וזכרה וגרח גדיד-געגוע וזכרון וכאב חדש
חביבי שייפך באלבי שייפך-אהובי אני רואה אותך בליבי רואה אותך ברוחי
שייפך בחובי שייפך-ברוחי רואה אותך באהבתי רואה אותך
 שאייף סלאמאך אידך כלאמך דחקת שפייפך-רואה את השלום שלך ידיך דיבורך צחוק שפתותיך
 יחביבי שייפך וליל אל פורא אל פורא-אהובי רואה אותך וליל הפרידה
 על בועדי פרד גנחו-למרחק פורש כנפיים
 עלה גריח מושתא מושתא יערף נהיית גרחו-על כאב שמתגעגע מתגעגע ויודע מה אחריתו
 פי יום פי שהר פי סנא תהדה אל גיראח ותנם
 ועומרי גרחי אנה אטוול מן אל איים
פי יום פי יום
 כונת אתמנה יטול אל עומר ואעיש חוולייך-הייתי רוצה שהחיים יתארכו ואחיה מסביבך
 ואלה אשוף עומרי דמעה חזינה תמלא עינייך-ולא אראה דמעה עצובה מציפה את עיניך
כונת אתמנה בס אל עומר שוויה עלייך-אבל החיים מועטים בשבילך
 לאו כאן באידי כונת אפדל גמבך-אילו זה היה בידי הייתי נשאר לידך
 ואגיב לעומרי אלף עומר ואחבך-והייתי מוסיף לחיי אלף שנה לאהוב אותך
 יא פרחה כאנית מלייה עינייה-שמחה שמילאה את עיני-
 וסתקתרתה אל דונייה עלייה-והעולם מצא שזה יותר מידי בשבילי
 יא חביבי ראח אלי ראח אלי ראח ופראיתנה אל ליאלי-אהובי הלך מה שהלך והלילות הפרידו ביננו
 ומהמה דרי אל גירח אל גירח-וכמה שהכאב יסתיר
חתערף אל גארה לי-אתה תדע מה שקרה לי
 פי יום פי שהר פי סאנה
 תהדה אל גיראח ותנם
 ועומרי גרחי אנה אטוול מן אל איאם
 פי יום פי יום פי יום פי יום
כפייה נוראק עלייה – עבד אל חלים חאפז
מלים ע"י אתי.
להלן הלינק של השיר:
כפייה נוראק עלייה-,,,מספיק לי האור שלך
 נוואר לי רוחי ואלבי-,,,שהאיר את רוחי וליבי,,,
 כ'לאני שופת בענייה -,,,נתן לי לראות במו עיניי,,,
 אלנכתאב לי פחובי-,,מה שניכתב באהבתי,,
, ארית עלה דייך כלאם גמיל זייאך-,,קראתי על מצחך מילים יפות כמוך,,,
, ארית עלדייך כלאם גמיל זייאך,,
, כפייה נוראק עלייה-,,,מספיק לי האור שלך,,,
, איזיי אבלתך ואיזיי ערפתאך ופיין ואיימתה-,,,איך פגשתי אותך ואיך הכרתי אותך ואיפה ומתי
 נסית זמאני ונסית מכאני ופכראך אנתה-,,שכחתי את זמני ושכחתי את מקומי וזוכר אותך,,,
 נסייתני האמי נסייתני אסמי-,,,השכחת ממני את פחדי השכחת ממני את שמי,,,
 עמלת איה אנתה פייה -,,,ראה מה עשית לי,,,
 כפייה נוראך עלייה
 נואר לי רוחי ואלבי
 כ'לני שופת בענייה אלנכתב לי פחובי,,
ארית על דייאך כלאם גמיל זיאך-,,קראתי על מצחך מילים יפות כמוך
 כפייה נוראק – אורך מספיק לי,,,,
 אין כאן דה חלם דה יבאה גמיל-,,אם זה חלום אז הוא מאוד יפה,,,
 כ'ליני אחלאם בי עלטול-,,תן לי לחלום אותו לנצח ,,,
 בלאש תצחיני ותצחי אווהאמי-,,אל תעיר אותי ואל תעיר את פחדיי,,,
 סיבני נור עיני עייש באחלמי-הנח לי מאור עיני לחיות בתוך חלומותיי
ואל עומר ליילה חלווה וגמילה-,,והחיים הם ליילה מתוק ויפה,,,
 לאתהה פל ליל הנייה-,,,מצאתי בלילה הנאה,,,
כפייה נוארק עלייה -אורך מספיק לי,,
, נואר לי רוחי ואלבי-,,האיר את רוחי וליבי,,,
 כ'לאני שופת בענייה-,,גרם לי לראות בעיניי,,
 אלי נכתאב לי פי חובי-,,מה שנכתב באהבתי,,,
 ארית עלה דייאך כלאם גמיל זיאך-,,קראתי על מצחך מילים יפות כמוך,,,
כפייה נוראק עלייה- אורך מספיק לי
כתבה: אתי
לא מוש אנא לאבכי – מוחמד עבד אל והאב
נכתב ותורגם ע"י אתי שלנו
להלן הלינק של השיר:
לָאְ מוּש אָנָא לָאבְּכִּי וַלָּאָנָה אַלַּאשְכִּי-,,,לא אני אבכה ולא אני אתלונן,,,
 לַאו גָּאר עָלַיָּיה הָוָואךְּ-,,,אם עלי אהבתך,,,,
וּמוּש אָנָא אִלַּאגְּרִי וָאוּל עָשָאן כַ'טְרִי-,,,ולא אני ארוץ ואתחנן,,,
 וָלָה לִיָּיה חָאִין מְעָאךְּ-,,,ואין לי חשבונות איתך,,,
לָאְ מוּש אָנָא לָאבְּכִּי וַלָּאָנָה אַלַּאשְכִּי-,,,לא אני אבכה ולא אני אתלונן,,,
 לַאו גָּאר עָלַיָּיה הָוָואךְּ-,,,אם עלי אהבתך,,,,
וּמוּש אָנָא אִלַּאגְּרִי וָאוּל עָשָאן כַ'טְרִי-,,,ולא אני ארוץ ואתחנן,,,
 וָלָה לִיָּיה חָאִין מְעָאךְּ-,,,ואין לי חשבונות איתך,,,
תִבְּאָה אִנְתָּהָ גִּירְנִי וִינְתָּה אִלִּי זָאלִימְנִי-,,אתה מזניח אותי ואתה מאשים אותי,,,
 וּפָכִּירְנִי חַתְּרָגָּאךְּ-,,,ואתה חושב שאני אתחנן אליך,,,
 אָנָא אוּלְתָּהָה כִּילְמָה ווּכּוּלִי שִי אִיסְמָה-,,,אני אמרתי מילה וכל דבר הוא גורל
אוּל אִיסְמִיתִּי וַויַּאךְּ—אמור גורלי איתך,,,
 
וּכְּפָאיָיה אַלְבִּי אִינְשָרָ'אל-,,,ומספיק שליבי ניפגע,,,
עָלָה אַלְבִּי כָ'אן אֶל אָמָאל-,,,מלב שבגד בתקווה,,,
וּכְּפָאיָיה אַלְבִּי אִינְשָרָ'אל-,,,ומספיק שליבי ניפגע,,,
עָלָה אַלְבִּי כָ'אן אֶל אָמָאל-,,,מלב שבגד בתקווה,,,
וָעִיזְנִי אַרְגַע תַּאנִי לָא -,,,ואתה רוצה שאחזור שוב לא,,
 אַרְגַע לַאךְּ תַּאנִי לָא -,,,אחזור אליך שוב לא,,,,
לָא לָא לָא-,,,לא לא לא,,,
 
מִין כָּאם סָנָה לָמָּה-,,,לפני שנים כאשר,,,
 דַאר אֶל הָוָוא בִּינָּה-,,,שכנה האהבה ביננו,,,
פַאכִּיר אִחְנָה אוּלְנָה אֵיהּ-,,,אתה זוכר מה אמרנו,,,
מוּש דִי רַאחַתּ אַלְבִּי -,,,זה לי מה שירגיע את ליבי,,,
 וָאלָא דָה אָמָאל חוּבִּי -,,,וזה לא תקוות ליבי,,,
אִלִּי תָּפַאְנָה עָלֵיהֹ-,,,מה שהסכמנו ביננו,,,
מִין כָּאם סָנָה לָמָּה-,,,לפני שנים כאשר,,,
 דַאר אֶל הָוָוא בִּינָּה-,,,שכנה האהבה ביננו,,,
פַאכִּיר אִחְנָה אוּלְנָה אֵיהּ-,,,אתה זוכר מה אמרנו,,,
מוּש דִי רַאחַתּ אַלְבִּי -,,,זה לי מה שירגיע את ליבי,,,
 וָאלָא דָה אָמָאל חוּבִּי -,,,וזה לא תקוות ליבי,,,
אִלִּי תָּפַאְנָה עָלֵיהּ-,,,מה שהסכמנו ביננו,,,
 אִשְמִעְנָה דָא עַהְדָאךְּ סוּלְתּ וְורַאעַת וִוידַּאךְּ-,,,למה אני שמרתי אמונים,,
 וּול עוּמְרִי דָאבּ חָוָואלֵךְּ-,,,והחיים נמסו מסביבך,,,
 לַאכִּנִיל לִבּיְחִבַּךְּ מָלוּש תָמָאן עַנְדָאךְּ-,,,אבל זה שאוהב אותך אין לו מחיר אצלך
 ווּל רַ'אלִי יִרְכָ'אץ לֵיה-,,,ולמה היקר הופך לזול,,,
 אָנָא רַאח זָמָאנִי הָדָאר-זמני חלף חינם,,,
 וָלָה כַּנְש עַאנְדָאךְּ כָ'בָּאר-,,,ואתה אפילו לא ידעת,,,
 אָנָא רַאח זָמָאנִי הָדָאר-זמני חלף חינם,,,
 וָלָה כַּנְש עַאנְדָאךְּ כָ'בָּאר-,,,ואתה אפילו לא ידעת,,,
  

וָעִיזְנִי אַרְגַע תַּאנִי לָא -,,,ואתה רוצה שאחזור שוב לא,,
 אַרְגַע לַאךְּ תַּאנִי לָא -,,,אחזור אליך שוב לא,,,,
לָא לָא לָא-,,,לא לא לא,,,

  

אָנָא מוּש בַעַתְּבָּאךְּ בִּלְוַואְתִּי אָנָא -,,,אני לא מתווכח איתך עכשו אני,,,
 בִּידִּי אָאוּל לֵיה לֵיה דָה יִחְצָאל-,,,אני רוצה לומר למה זה קורה,,,
עָלָא שָן נִהַיְיתָּאךְּ וּנְהַיְיתִּי כָּאן יִגְרָה אֵיהּ אֵיהּ -,,,בגלל אחריתך ואחריתי מה היה קורה
 לָאו כַּאנַת אַטְוָואל-,,מה היה קורה אילו זה היה ארוך יותר,,,
אָנָא מוּש בַעַתְּבָּאךְּ בִּלְוַואְתִּי אָנָא -,,,אני לא מתווכח איתך עכשו אני,,,
 בִּידִּי אָאוּל לֵיה לֵיה דָה יִחְצָאל-,,,אני רוצה לומר למה זה קורה,,,
עָלָא שָן נִהַיְיתָּאךְּ וּנְהַיְיתִּי כָּאן יִגְרָה אֵיהּ אֵיהּ -,,,בגלל אחריתך ואחריתי מה היה קורה
 לָאו כַּאנַת אַטְוָואל-,,מה היה קורה אילו זה היה ארוך יותר,,,
אָנָא מוּש בַעַתְּבָּאךְּ בִּלְוַואְתִּי אָנָא -,,,אני לא מתווכח איתך עכשו אני,,,
 בִּידִּי אָאוּל לֵיה לֵיה דָה יִחְצָאל-,,,אני רוצה לומר למה זה קורה,,,
עָלָא שָן נִהַיְיתָּאךְּ וּנְהַיְיתִּי כָּאן יִגְרָה אֵיהּ אֵיהּ -,,,בגלל אחריתך ואחריתי מה היה קורה
 לָאו כַּאנַת אַטְוָואל-,,מה היה קורה אילו זה היה ארוך יותר,,,
 רַ'יָּארוּךְּ עַלִּימוּךְּ תִנְסָה וּתְּבִּיע אִלִּי פַאת-,,,שינו אותך לימדו אותך לשכוח ולמכור את העבר,,,
 בִּיעְתּוּ לֵיהּ תִּנְסָה לֵיהּ פֵן חָבִּיבִּי בְּתָאע זָמָאן-,,,למה מכרת למה -שכחת היכן אהובי שהיה בעבר
רַ'יָּארוּךְּ עַלִּימוּךְּ תִנְסָה וּתְּבִּיע אִלִּי פַאת-,,,שינו אותך לימדו אותך לשכוח ולמכור את העבר,,,

 בִּיעְתּוּ לֵיהּ תִּנְסָה לֵיהּ פֵן חָבִּיבִּי בְּתָאע זָמָאן-,,,למה מכרת למה -שכחת היכן אהובי שהיה בעבר
 
פֵן אַלְבַּאךְּ מִין חוּבִּי לֵיה לֵיה -,,,איפה ליבך למה למה,,,
 לֵיה מַסְכִּינְש גַּמְבִּי ,-,,למה לא דר איתי,,,
כָּאן מִשָרִיכְּנִי פִי עוּמְרִי וֵנִסִי יְשַארִךְּ אַלְבִּי-,,,היה שותף לחיי ושכח לשתף את ליבי,,,
פֵן אַלְבַּאךְּ מִין חוּבִּי לֵיה לֵיה -,,,איפה ליבך למה למה,,,
 לֵיה מַסְכִּינְש גַּמְבִּי ,-,,למה לא דר איתי,,,
כָּאן מִשָרִיכְּנִי פִי עוּמְרִי וֵנִסִי יְשַארִךְּ אַלְבִּי-,,,היה שותף לחיי ושכח לשתף את ליבי,,,
פֵן אַלְבַּאךְּ מִין חוּבִּי לֵיה לֵיה -,,,איפה ליבך למה למה,,,
 לֵיה מַסְכִּינְש גַּמְבִּי ,-,,למה לא דר איתי,,,
כָּאן מִשָרִיכְּנִי פִי עוּמְרִי וֵנִסִי יְשַארִךְּ אַלְבִּי-,,,היה שותף לחיי ושכח לשתף את ליבי,,,
 
מַאְדִירְש יַעְרִפְנִי מַעְרִיפְש יִפְהַמְנִי-,,,לא יכל להכיר אותי לא יכל להבין אותי,,
 וָעָשָאן אֵיה מַעְרִיפְשִי דָה זַמְבַּאךְּ מוּש זַמְבִּי-,,,ולמה הוא לא ידע זו אשמתך לא אשמתי,,,
מַאְדִירְש יַעְרִפְנִי מַעְרִיפְש יִפְהַמְנִי-,,,לא יכל להכיר אותי לא יכל להבין אותי,,
 וָעָשָאן אֵיה מַעְרִיפְשִי דָה זַמְבַּאךְּ מוּש זַמְבִּי-,,,ולמה הוא לא ידע זו אשמתך לא אשמתי,,,
דָה זַמְבַּאךְּ דָה זַמְבַּאךְּ מוּש זַאמְבִּי-,,,זו אשמתך זו אשמתך לא אשמתי
 
תִּבְּאָה אַנְתָּה הָגִּרְנִי וִנְתָּה לִי זָאלִמְנִי וּפָכִּרְנִי חַתְּרַגָּאךְּ,,,,
 אָנָא אוּלְתָהָה כִּילְמָה וּכּוּלִּי שִי אִיסְמָה אוּל אִסְמִיתִּי וָוָיאךְּ,,,
 
וּכְּפָאיָיה אַלְבִּי אִינְשָרָ'אל-,,,ומספיק שליבי ניפגע,,,
עָלָה אַלְבִּי כָ'אן אֶל אָמָאל-,,,מלב שבגד בתקווה,,,
וָעִיזְנִי אַרְגַע תַּאנִי לָא -,,,ואתה רוצה שאחזור שוב לא,,
 אַרְגַע לַאךְּ תַּאנִי לָא -,,,אחזור אליך שוב לא,,,,
לָא לָא לָא-,,,לא לא לא,,,

 

  
שאר'אלוני – עבד אל חלים חאפז
כתבה ותרגמה אתי שלנו
להלן הלינק של השיר:
שאר'אלוני ושראלו אל נום עאן עיני ליילי-,,,העסיקו אותי והדירו שינה מעיני ליילות,,,,
 סעה אבכי וסעה יבכי עלאייה חאלי-,,,שעה אבכה ושעה מצבי יבכה עליי,,,
 שר'אלוני ושאר'אלו אל נום עאן עיני ליילי,
סעה אבכי וסעה יבכי עלאייה חאלי,,
 ליאלי ליאלי ליאלי -,,,לילות לילות לילות ,,,
עאהדי ור'אלי מהמה גארה לי-,,הבטחה יקרה מה שלא יקרה לי,,,
 כאן אל גמאל ענדי-,, היופי היה בשבילי-,,,
זאהרה ובתעאדי מבין כייאל אל עין-,,,כמו פרח שחלף בדמיון העין,,,
 אעשא גמאלה יום ויפות עלייה אל נום-,,,אתאהב ביופיה יום ואישן עם זה בלילה,,
 ואנסהה בעד יויימן-,,ואשכח אותה אחרי יומיים,,,
 איה אל כ'אלה אל פכר ירוח -,,,מה גרם למחשבתי ללכת,,,
ויאבלו מין ר'ייר מיאולי-,,ולהיפגש איתו מבלי שיאמר לי,,,
איה אלכ'אלה אל פכר ירוח ויאבלו מין ר'ייר מיאולי -מה גרם למחשבתי ללכת להיפגש איתו בלי להיוועץ בי,,,
 מין אלאל לעיון אל רוח- מי אמר לעיניי הנשמה ,,,
 תעשא הווא ותשופו אבלי-,,,להתאהב בו ולראותו לפני,,,
שר'אלוני ושאר'אלו אל נום עאן עיני ליילי ,,,
סעה אבכי וסעה יבכי עלייה חאלי ,,
 ליאלי ליאלי ליאלי
עהדי אל ר'אלי מהמה גארא לי,,,
יאלי הוואך ר'אלי-,,,אתה שאהבתך יקרה,,,
 ומאכאן עלה באלי מכתוב לי אה וויאך-,,,והיא לא עלתה במחשבתי ,מה כתוב לי איתך מה גורלי ,,,
 כ'אייף יהון חובי ויהון עלייך אלבי-,,פוחד שלא תתיחס לאהבתי ולא תתיחס לליבי,,,
 ואלאה אל דומוע תהוואך-,,ואמצא את הדמעות אוהבות אותך,,,
 עאהדני תשר'אל אלבי עלייק ותנשראל אכתאר מני-,,תבטיח לי שתחשוב עלי ותתייחס יותר ממני,,
אוועדני לאמה אשתא לעינייך-,,תבטיח שכאשר אתגעגע לעיניך,,,
מאתגיש פי יום ותר'יב עאני-,,,שלא יקרה שיום אחד תאחר לי,,,
שר'אלוני ושר'אלו אל נום עאן עיני ליילי,,,
סעה אבכי וסעה יבכי עלייה חאלי ,
ליאלי ליאלי ליאלי עאהד אל ר'אלי מהמה גארה לי,,, אתי
לחיים ומזל האזנתי לשירים של הזמר בדף הבית בשם דלל סאלם אינני מכירה את הזמר הזה אך השירים מצאו חן בעיני מאוד וגם יש לו קול יפה,,, אז החלטתי לנסות ולכתוב את השיר,,,
 יחמאם ראני ראני לי-,,,הו יונה שירי לי שירי לי,,,
 ופאקרי אל אחבאב עאני-,,,והזכירי לאהובים אותי,,,,
 יחאמאם ר'אני ר'אני לי-,,הו יונה שירי לי שירי לי,,,
 ופאקרי אל אחבאב עאני-,,,והזכירי לאהובים אותי,,,,
 טאבה ואת אל אונס ר'אני-,,, טאבה ואת אל אונס ראני-,,,,
 יחאמם ר'אני ר'אני,,,
 אה יחמאם ר'אני ר'אני,,,
 י חאמאם אכבאר חביבי-,,יונה ספרי לאהובי,,,
יחאמאם אשולון טאלי,,, אלולא פעזאב אחוואלי-,,,ספרי לה מצבי הסאבל,,,
אהו וואנפי ועלייה ראלי,,, אהו וואנפי ועלייה ראלי,,,
 אה יחאמם אש לון טאלי,
 אהו וואנפי ועלייה ר'אלי
 יחאמאם ר'אני ר'אני,,,הו יונה שירי שירי,,,
אה יחאמאם ר'אני ר'אני,
,ופאקרי אל אחבאב עאני,,,הו יונה שירי והזכירי לאהובים אותי,,
טאבה ואקת אל אונס ר'אני,,,
יחאמאם ר'אני ר'אני
אה יחמאם ראני ראני,,,
להלן המלים בערבית כפי שנתקבלו מיוסי שלנו:

شغلونيשג'לוני – עבד אלחלים

شغلوني وشغلوا عني ليلي

ساعة ابكي وساعة يبكي على حالي

ليالي ليالي ليالي عهد وغالي

مهمة جرالي

كان الجمال عندي نظرة ومتعدي

كان الخيال والعين

عشق الجمال غالي

وماليش ابد بعده

واشوفوه بعد يومين

جميل وخلى الفكر ينشغل

ويروح من غير ما يقول لي

يا الي هواك جاني

وما كان على بالي

مكتوب لي ايه وياك

خايف تهون حبي

ويهون عليك قلبي

العين والدموع تهواك

شغلوني وشغلوا عن عيني ليلي

ساعة ابكي وساعة يبكي على حالي

 

סמרה – עבד אל חלים חאפז
תורגם ונכתב ע"י אתי שלנו
להלן הלינק של השיר:
סַמְרָה ,,סַמְרָה,,,סַמְרה,,,סַמְרָה ,,,-,,,שחרחורת ,שחרחורת,,,
סַמְרָה ,,סַמְרָה,,,סַמְרָה,,,סַמְרָה,,,-,,,שחרחורת ,שחרחורת,,,
 
סַמְרָה אוּ יָא חוּלְמָה אִטּוּפוּלָה-,,,שחרחורת את חלום הילדות,,,
יָמוּנְיָתָאן נַפְסִי אֶל עָלִילָה-שחרחורת את חלום הילדות
 סַמְרָה אוּ יָא חוּלְמָה אִטּוּפוּלָה-,,את כמיהתה של נפש מעונה
יָמוּנְיָתָאן נַפְסִי אֶל עָלִילָה-שחרחורת את חלום הילדות
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
סַמְרָה אוּ יָא חוּלְמָה אִטּוּפוּלָה-,,,שחרחורת את חלום הילדות,,,
יָמוּנְיָתָאן נַפְסִי אֶל עָלִילָה-שחרחורת את חלום הילדות
 סַמְרָה אוּ יָא חוּלְמָה אִטּוּפוּלָה-,,את כמיהתה של נפש מעונה
יָמוּנְיָתָאן נַפְסִי אֶל עָלִילָה-שחרחורת את חלום הילדות
 
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
 סמרה סמרה,,,
 
וָאסִילָאתִּי קַלְבּוּן בִּיהִי מַסְוָואכִּי אִין עַזָּאתּ וָאסִילָה,,,
 וָאסִילָאתִּי קַלְבּוּן בִּיהִי מַסְוָואכִּי אִין עַזָּאתּ וָאסִילָה,,,
וָאסִילָאתִּי קַלְבּוּן בִּיהִי מַסְוָואכִּי אִין עַזָּאתּ וָאסִילָה,,,
 וָאסִילָאתִּי קַלְבּוּן בִּיהִי מַסְוָואכִּי אִין עַזָּאתּ וָאסִילָה,,,
וָאסִילָאתִּי קַלְבּוּן בִּיהִי מַסְוָואכִּי אִין עַזָּאתּ וָאסִילָה,,,
 פַאל תַּרְחָמִי כָ'פָקָלָהוּ לָאכּי וָאסְמָעִי תַּרְתִּילָה,,,
פַאל תַּרְחָמִי כָ'פָקָלָהוּ לָאכּי וָאסְמָעִי תַּרְתִּילָה,,,
 
סמרה,,,סמרה,,,
 
סַמְרָה אוּ יָא חוּלְמָה אִטּוּפוּלָה-,,,שחרחורת את חלום הילדות,,,
יָמוּנְיָתָאן נַפְסִי אֶל עָלִילָה-שחרחורת את חלום הילדות
 סַמְרָה אוּ יָא חוּלְמָה אִטּוּפוּלָה-,,את כמיהתה של נפש מעונה
יָמוּנְיָתָאן נַפְסִי אֶל עָלִילָה-שחרחורת את חלום הילדות
 
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
 
סמרה ,,,סמרה,,,
 
קַאלְבּוּן רַאכִּי וָמַרְתָּאדָ'ה פִיחוּבִּיהִי אָבָּדָאן, אָבָּדָאן בָדִילָה-,,לב שראה אותך ולא רצה תחליף לאהבתו,,,
קַאלְבּוּן רַאכִּי וָמַרְתָּאדָ'ה פִיחוּבִּיהִי אָבָּדָאן, אָבָּדָאן בָדִילָה-,,לב שראה אותך ולא רצה תחליף לאהבתו,,,
קַאלְבּוּן רַאכִּי וָמַרְתָּאדָ'ה פִיחוּבִּיהִי אָבָּדָאן, אָבָּדָאן בָדִילָה-,,לב שראה אותך ולא רצה תחליף לאהבתו,,,
קַאלְבּוּן רַאכִּי וָמַרְתָּאדָ'ה פִיחוּבִּיהִי אָבָּדָאן, אָבָּדָאן בָדִילָה-,,לב שראה אותך ולא רצה תחליף לאהבתו,,,
 
אַסְעַדְתִּיהִי זָאמָנָאן וָרַוָּוא וַצְלוּכִּי אֶשַּאפִי רָ'אלִילָה,,,
אַסְעַדְתִּיהִי זָאמָנָאן וָרַוָּוא וַצְלוּכִּי אֶשַּאפִי רָ'אלִילָה,,,
אַסְעַדְתִּיהִי זָאמָנָאן וָרַוָּוא וַצְלוּכִּי אֶשַּאפִי רָ'אלִילָה,,,
אַסְעַדְתִּיהִי זָאמָנָאן וָרַוָּוא וַצְלוּכִּי אֶשַּאפִי רָ'אלִילָה,,,
 
פִי לַיְילָתִּין נָסָגָה אֶל רָ'רַאמוּ טוּיוּפָהָה בִּיָאדִין נָחִילָה,,,
פִי לַיְילָתִּין נָסָגָה אֶל רָ'רַאמוּ טוּיוּפָהָה בִּיָאדִין נָחִילָה,,,
'פָקָלָהוּ לָאכּי וָאסְמָעִי תַּרְתִּילָה,,,
פַאל תַּרְחָמִי כָ'פָקָלָהוּ לָאכִּי וָאסְמָעִי תַּרְתִּילָה,,,
פַאל תַּרְחָמִי כָ'פָקָלָהוּ לָאכִּי וָאסְמָעִי תַּרְתִּילָה,,,
פַאל תַּרְחָמִי כָ'פָקָלָהוּ לָאכִּי וָאסְמָעִי תַּרְתִּילָה,,,
 
סַמְרָא וּיָא אָמָאלָה לְפוּאָדִי וָחוּלְמָהוּ,
סַמְרָא וּיָא אָמָאלָה לְפוּאָדִי וָחוּלְמָהוּ,
 מוּנְדוּ לְטוּפוּלָה,-,שחרחורת תקוותי וחלומי מאז הילדות,,,
 
סַמְרָה אוּ יָא חוּלְמָה אִטּוּפוּלָה-,,,שחרחורת את חלום הילדות,,,
יָמוּנְיָתָאן נַפְסִי אֶל עָלִילָה-שחרחורת את חלום הילדות
 סַמְרָה אוּ יָא חוּלְמָה אִטּוּפוּלָה-,,את כמיהתה של נפש מעונה
יָמוּנְיָתָאן נַפְסִי אֶל עָלִילָה-שחרחורת את חלום הילדות
 
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
 
סמרה,,,סמרה,,,-,,שחרחורת שחרחורת,,
קַאלְבּוּן רַאכִּי וָמַרְתָּאדָ'ה פִיחוּבִּיהִי אָבָּדָאן, אָבָּדָאן בָדִילָה-,,לב שראה אותך ולא רצה תחליף לאהבתו,,,
קַאלְבּוּן רַאכִּי וָמַרְתָּאדָ'ה פִיחוּבִּיהִי אָבָּדָאן, אָבָּדָאן בָדִילָה-,,לב שראה אותך ולא רצה תחליף לאהבתו,,,
קַאלְבּוּן רַאכִּי וָמַרְתָּאדָ'ה פִיחוּבִּיהִי אָבָּדָאן, אָבָּדָאן בָדִילָה-,,לב שראה אותך ולא רצה תחליף לאהבתו,,,
קַאלְבּוּן רַאכִּי וָמַרְתָּאדָ'ה פִיחוּבִּיהִי אָבָּדָאן, אָבָּדָאן בָדִילָה-,,לב שראה אותך ולא רצה תחליף לאהבתו,,,

  

אַסְעַדְתִּיהִי זָאמָנָאן וָרַוָּוא וַצְלוּכִּי אֶשַּאפִי רָ'אלִילָה,,,
אַסְעַדְתִּיהִי זָאמָנָאן וָרַוָּוא וַצְלוּכִּי אֶשַּאפִי רָ'אלִילָה,,,
אַסְעַדְתִּיהִי זָאמָנָאן וָרַוָּוא וַצְלוּכִּי אֶשַּאפִי רָ'אלִילָה,,,
אַסְעַדְתִּיהִי זָאמָנָאן וָרַוָּוא וַצְלוּכִּי אֶשַּאפִי רָ'אלִילָה,,,
 
פִי לַיְילָתִּין נָסָגָה אֶל רָ'רַאמוּ טוּיוּפָהָה בִּיָאדִין נָחִילָה,,,
פִי לַיְילָתִּין נָסָגָה אֶל רָ'רַאמוּ טוּיוּפָהָה בִּיָאדִין נָחִילָה,,,
פַאל תַּרְחָמִי כָ'פָקָלָהוּ לָאכִּי וָאסְמָעִי תַּרְתִּילָה,,,
פַאל תַּרְחָמִי כָ'פָקָלָהוּ לָאכִּי וָאסְמָעִי תַּרְתִּילָה,,,
פַאל תַּרְחָמִי כָ'פָקָלָהוּ לָאכִּי וָאסְמָעִי תַּרְתִּילָה,,,
 
סַמְרָא וּיָא אָמָאלָה לְפוּאָדִי וָחוּלְמָהוּ,
סַמְרָא וּיָא אָמָאלָה לְפוּאָדִי וָחוּלְמָהוּ,
 מוּנְדוּ לְטוּפוּלָה,-,שחרחורת תקוותי וחלומי מאז הילדות,,,
 
 

סַמְרָה אוּ יָא חוּלְמָה אִטּוּפוּלָה-,,,שחרחורת את חלום הילדות,,,
יָמוּנְיָתָאן נַפְסִי אֶל עָלִילָה-שחרחורת את חלום הילדות
 סַמְרָה אוּ יָא חוּלְמָה אִטּוּפוּלָה-,,את כמיהתה של נפש מעונה
יָמוּנְיָתָאן נַפְסִי אֶל עָלִילָה-שחרחורת את חלום הילדות
 
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
כַּיְיפָה אֶל ווּצוּלוּ אִילָה חִימַאכִּי-,,,כיצד אגיע אלייך,,,
וָלַאיְסָא לִי פִיל אַמְרִי חִילָה-,,,והדרך אלייך לא אפשרית,,,
 
סמרה,,,סמרה,,,-,,שחרחורת שחרחורת,,
סמרה,,,סמרה,,,-,,שחרחורת שחרחורת,,
להלן המלים בערבית כפי שהועברו אלינו ע"י יוסי נמרודי שלנו:

سمراء    —סמרא

עבד אל חלים חאפז:

 

سمراء يا حلم الطفولة

يا منية النفس العليلة

كيف الوصول ألي حماك

وليس لي في ألأمر حيلة

سمراء—سمراء—سمراء

وسيلتي قلب به نشواكي

ان عزت وسيلة

فلترحمي خفقانه لكي

واسمعي ترتيلة

قلب رعاكي وما ارتظى

في حبه  ابدا ابدا بديلة

اسعدتني زمنا وروه

وارتظى الشاكي دليلة

في ليلة تسب الغرام

طيوفها بيد نحيلة

سمراء يا امل الفؤاد

منذ الطفولة

כאיו בינת אל דירה-,,,

תורגם ונכתב ע"י אתי שלנו

להלן הלינק של השיר:

 כאיו ערקייה זרירה-,,, ערקית קטנה,,,,
 כאיו בינת אל דירה-,,,, כאיו ערקייה זרירה-,,כאיו ערקית קטנה,,,
כאיו קשקושה זרירה- כאיו אפרוחית קטנה
מין משייתהה אעריפה והיה בטירה-,,,מהליכתה אני מזהה אותה ,,,
 כאיו ידחקתהה, כאיו ווארד וגירי כאיו-,,,הוי צחוקה כאיו פררחים ,,,
 כאיו ירגביתהה יריגביתהה כאיו צאי פל פירי-,,,הו צווארה הו צווארה ,,,,
כאיו בינת אל דירה
,כאיו חלווה זרירה,
כאיו בינת אל דירה
כאיו חלווה זרירה
כאיו ימשייתהה ימשייתהה
 כאיו מיטל אל טירה-,,,הו הליכתה הו הליכתה כמו ציפור,,,
 כאיו בינת אל דירה,
כאיו ימשייתה ימשייתה
חאיו מיטל אל טירה,,,,
כאיו עדרה כדוד-,,,
כאיו יש לה לחיים,,, כאיו צאל וורוד-,,
כאיו—-ופרחים,,,
כאיו וורדה בידה ורדה חמרה-,,כאיו פרח לבן פרח אדום,,,
כאיו כמרה ותדויד,,,
כאיו ערקייה זרירה
 חאיו בינת אל דירה,,,
כאיו ימשייתה מין משייתהה
כאיו אתי אל חלווה,,,
,לחיים אנא השלם את החסר ותקן את הטעויות,,, בברכה אתי
 
פכרוני – אום כלתום
תורגם ונכתב ע"י אתי שלנו
להלן הלינק של השיר:
כלמוני תאני ענאך,פכרוני פכרוני-,,,דיברו איתי שוב עליך הזכירו לי הזכירו לי ,,,,
סחו נאר אשוא אשוא פאלבי ופעויוני-,,,הציתו את אש הגעגוע בליבי ובעיני,,,
 רגעוני למאד'י בנעימו ו'רלאוותו ובחלוותו ובעזאבו ובאסוואתו-,,, החזירו אותי לעבר ביוקרתו ביופיו בסיבלו ובקשייו,,,
ופתכארת פרחת וויאך אדאה-,,,ונזכרתי כמה שמחתי איתך,,,
ופתכארת כמאן ירוחי בעידנה ליה-,,,,ונזכרתי גם אהובי למה התרחקנו,,,
בעידנה ליה בעידנה ליה-,,,למה התרחקנו,,,
 בעד מסדאת אינה אדרת אנסה-,,,אחרי שהאמנתי שאני יכולה לשכוח,,,
 בעד מה אלבי אדר יסלאך ויאסה-,,,אחרי שליבי הצליח לדחות אותך ולהתחזק,,,
 גום בהאמסה ור'איירוני גאנו ליה-,,,באו בלחישה ושינו אותי למה באו,,,
ליה ליה ליה ביפכרוני ביפכרוני-,,,,למה למה הם מזכירים לי,,,,
 בעד מאתעוודת בועדאך ר'אצ בין עאני ר'אצ בין עאני-,,,אחרי שהתרגלתי שאתה רחוק בעל כורחי,,,
 בעד מנסית אל אמני ואל תמאני ותמני-,,,אחרי ששכחתי את התקוות ואת הכמיהות,,,
 כלמתיין אתאלו אתאלו שאלו אל צבר מיני-,,שתי מילים שנאמרו עשו אותי חסרת סבלנות,,,
 צאחו פי ענייה חנינהום אל אבתסאמה-,,העירו בעיני את הרוך והחיוך,,,
 צחו סמעי יווד כילמה מין כלאמאך-,,,העירו את שמיעתי להקשיב למילה ממילותיך ,,,
צאחו חאתה אל ר'ירה-,,,העירו אפילו את הקינאה,,, צחוני זונוני-,,,העירו אותי העסיקו אותי,,,
ואבתאדה אלבי ידוובני ידוובני באהתו באהתו-,,והחל ליבי להמיס אותי באנחותיו,,,
 ואבתאדה אל ליל אל ליל אל ליל יבאה אטוואל מין סעתו-,,והחל הלילה להתארך מעל -הזמן ,,,
ואסהר אסמע נרד אלבי בינאדיך בינאדיך-,,ואני ערה ושומעת את פעימות ליבי קוראות לך,,,
 רוחי פיך מהמה גרה אנא רוחי פיך-,,,נשמתי איתך מה שלא יהיה נשמתי איתך ,,,
תסווה אה אל דונייה ואנתה מוש מעאייה-,,,מה העולם שווה כשאתה לא איתי,,,
הייה תבאה אדוניה דונייה אל ביך-,,,העולם יהיה עולם רק איתך,,,
 אלפאת וואייאך יא רוחי בעוד אילה-,,מה שעבר איתך אהובי אני חוזרת לשם,,,
 ואל עשתו מעאך, רגע לי אעיש עליה-,,,ומה שחייתי איתך חזר אלי ואחייה בו,,,
בעד מצדאת איני אידרת אנסה-,,עד שכבר חשבתי שהצלחתי לשכוח,,,
בעד מה אלבי אידר יסלאך וייאסה-,,,עד שכבר ליבי הצליח להתקשח,,,
 גום פי המסה וראיירוני גאנו ליה ליה ליה ליה ביפכרוני ביפכרוני-באו בשניה והחזירו אותי למה באו אליי למה למה הם מזכירים לי,,,
 כלמוני תאני תאני ענאך-,,,דיברו איתי שוב עליך,,,
 בעד טול חרמאני חרמאני חרמאני מינאך-,,,אחרי זמן שהייתי בלעדיך,,,
 גראחו אל גארח אלאראב יבאה זכרה-,,,פצעו את הפצע שכמעט הפך להיות זיכרון,,,
 סהרוני אעיש לבוכרה ובעד בוכרה-,,,הדירו שינה מעיני מבוקר לבוקר,,,
אעיש פי בוכרה ובעד בוכרה-,,,אחייה מחר ואחרי מחר,,,
 יא חאייתי אנא כולי חירה ונאר ור'ירה-,,,אהובי אני כולי מלאה אש וקינאה-,,,
 ושוא אלייך-,,,וגעגוע אליך,,,
 נפסי אהראב מין עזאבי-,,,מתחשק לי לברוח מסיבלי,,,
 נפסי ארתאח בין אידך-,,,מתחשק לי לנוח בזרועותיך,,,
 נפסי ארתאח בין אידייך ארתאח בין אידייך,,,מתחשק לי לנוח בזרועותיך בזרועותיך,,,
אל כיצאם ואל ר'אדר ,,—הכעס והקשיחות,,
 ואל ליאלי לאסייה-,,,ןלילות הסבל,,
 כל דול דול מייהוונוש חובאך עלייה-,,,כל אלו לא ישנו את אהבתך אצלי,,,
ואל גוואה אל אלב כאן פיל אלב גוואה-,,,ומה שבתוך הלב היה בתוך הלב,,,
רוחנה ואראיירנה אחנה אלא הווא-,,,הלכנו והשתנינו אנחנו אך לא הוא,,,
 הווא נפס אל חוב ואכתאר-,,זו אותה האהבה ויותר,,,
 הווא נפס אל חוב ואכתאר,, הווא הווא הווא -,,,זו אותה אהבה ויותר זוהי זוהי זוהי,,,
אה אהההה אה יחביבי-,,,אך אהובי,,,,,
 חייאתי מן בעדאך מוסתחילה-,,,חיי בלעדיך לא אפשריים,,,
 אההה אההה יחביבי אל חאייה איאם אלילה-,,הו אהובי החיים ימיהם מועטים,,,
ליה נד'ייע עומרנה האגר וכיצאם-,,,למה לבזבז את חיינו בכעס ורוגז,,,
 ואיחנה נאדר נכלי אל דונייה ליגמילה-,,ואנו יכולים לברוא עולם יפה,,,
פיל ווידאד ואל אורב-,,בחיבה וקירבה,,,
 תתגדד חייתנה פיל חנאן ואל חוב-,,,יתחדשו חיינו ברוך ואהבה,,,
 תתבדל אהתנה ואל גאי נעישו אחלה מליפתנה -,,ישתנו אנחותנו ונחייה את הבאות טוב מן העבר,,
 אל אמאר מין פרחנה מין פרחנה -,,,הירח מרוב שמחתנו-,,,
 חא ינואר אכתאר-,,,הוא יאיר יותר,,,
 ואל נוגום חא תבאן לינה חא תבאן לינה אגמאל ואכבאר-,,והכוכבים יראו יפים וגדולים יותר,,,
ןאשגאר אבל אל רביע-,,,ןהעצים לפני האביב לפני האביב,,,
אבל אל רביע חא נשופו אכדאר-,,,ונראה אותם ירוקים ,,,
 ואלי פאת נינסה, נינסה כל אההה-,,,ומה שעבר נישכח נישכח את כל מכאוביו,,,
יאלה נילחא מל זמאן אייאם צפא-,,,בוא נספיק לקחת מין הזמן ימים ,,,
די אל חאייה מין ר'ייר לואנה מוש חאייה -,,החיים בלעדינו,,אינם חיים
 ואחנה מוש חא נעיש יא רוחי מריתן-,,ואנו לא נחייה אהובי פעמיים
 פכרוני איזי הווא אנה נסיתאך-,,,כיצד הזכירו לי האם שכחתי אותך בכלל,,,
 אנתה אאראב מיני לייה -,,,אתה קרוב אלי יותר ממני,,,
 יא הנאייה – אתה הנאתי,,,
 חאתה ואנתה בעיד עלאייה אוו מעאייה-,,,גם כשאתה רחוק ממני או איתי,,,
תנתהי אל אייאם-,,,יגמרו הימים,,,
תנתהי אל איים-,,,יגמרו הימים,,
 ותתוי אל עומר מינה-,,, והחיים מאיתנו,,,
 ואינתה חובאך אינתה אינתה ליל אבאד -,,,ואתה אהבתך לנצח-,,,
 מלוש נהייה מלוש נהייה -,,,אין לו סוף אין לו סוף,,,
חובאך אנתה מלוש נהייה מלוש נהייה-,,,לאהבתך אין סוף אין סוף,,,
חבינה אהבי אותנו פריד אל אטרש,,,

 

תורגם ונכתב ע"י אתי שלנו:

 

להלן הלינק של השיר:

 

 

 

 חבינה חבינה חביינכי חבינה-,,,אהבי אותנו אהבי אותנו,אהבנו אותך אהבי אותנו,,,,

 

 לאו מחבנה עיונך לאו מחבנה עיונך-,,לולא אהבנו את עינייך,,,,

 

 מתעזבנה ואלה גינה-,,,לא היינו סובלים ולא היינו מגיעים,,,

 

 ואענה בל חוב ואענה-,,,נפלנו באהבה נפלנו,,,

 

 ועדרב אל הווא בענה-,,,ועל דרך האהבה מכר אותנו,,,

 

 ויאמה יאמה אתלווענה-,,,וכמה פעמים שיחקו בנו,,,

 

ויאמה ווראכי משינה-,,,וכמה אחרייך הלכנו,,,

 

 חבינה חבינה חבינכי

 

חיבינה לאו מחביינה עיונך לתעזבנה ואלה גינה,,,

 

ןחייתך מנדחרוח בחייךמ( ),,,

 

 מוש מומכן ביסיר אנבוח-,,,לא יתכן שיהיה( ),,

 

 מטרח מבדק בנרוח-,,,לאן שתירצי נלך,,

 

ואן מבדק וודינה-,,,לאן שתירצי תקחי אותנו,,,

 

חבינה חבינה חביינכי חבינה ,,,

 

 יליל ר'אני לחוב בעדו באוולו-,,,לייל תשיר לאהבה

 

( ) כל אל חבייב יטאלו ויתדללו-,,כל האהובים מתפנקים,,,

 

 ויחלוות אל חלווין חבי ואסהרי-,,,ויפת הייפים אהבי והשארי ערה,,,

 

 דה אל חוב ביין אל נאס-,,,זו האהבה בין האנשים,,,

 

 דה אל חוב ביין אל נאס

 

 אלה אלה מחללו יהליל-השם מתיר אותה ,,,,

 

 חביינכי מין זמאן-,,,אהבנוך מזמן,,,

 

יזהרה על דוסן אל באל-,,,

 

יפרח על ( ) חאני על אלב אל וולהאן-,,,רחמי על הלב הבוער,,,

 

 ויחלו תווסי פינה -( ) וחיית אל טר אשדי,,,בחיי הציפור ה( )

 

אל רוח באסמך בתנאדי-,,הנשמה בשמך קוראת,,,

 

 וגוואה אלבך כ'בינה,,,ובתוך ליבך הסתירי אותנו,,,

 

חבינה חבינה חביינכי

 

 חבינה לאו מחבינה עיונך מתעזבה ואלה גינה

 

נגום אל לייל – פריד אל אטראש
תורגם ונכתב ע"י אתי שלנו
 
להלן הלינק של השיר:

נגום אל לייל -,,,כוכבי הלילה
 דומוע תבכי עלה חובי ואמאלי-,,דמעות בוכות על אהבתי ותקוותי,,,
 סוואד אל לייל-,,חשכת הלייל,,,
 סותור תחכי עזאבי ואינשר'אל באלי-,,,החשכה מספרת סבלי ומה שמטריד אותי,,,
 זאלם ובחיבו מין רוחי-,,,אכזר ואני אוהבת אותו בכל נפשי,,,
 אסי ופחיבו טאל רוחי-,,,אכזר ובאהבתו נמשכה נפשי,,,
 ליה אל זולמי ליה -למה העושק למה,,,
 ליה אל אסווה ליה-,,,,למה האכזריות למה,,,
ליה יא ראבי ליה ליה ליההה–,,למה אלוקי למה,,,
דרית אל דמעה ויל שקווה-,,,הסתרתי את הדמעות והכאב,,,
ען אל דונייה אלי מה תסווה-,,,על העולם שלא שווה,,,
ומין אל איל חאייה חילווה-,,,ומי אמר שהחיים יפים,,,
 ופיהה זולם ואל אסווה-,,ויש בהם אכזריות ורוע,,,
למין אשקי וייסמעני-,,,למי אתלונן ויקשיב לי,,,
 למין אבכי וירחמני-,,,למי אבכה וירחם עלי,,,
 ליה אל זולמי ליה ,,ליה אל אסווה ליה ליה יא ראבי ליה, לללללה,,
אל עומר אדתו חזין מזלום-,,חיי עברו כשאני עצוב ומקופח,,,
אכלאס מין אל האם ואלאי הומום-,,יוצא מצרה ,נכנס לצרות,,,
 עלא דמעי אנאם ,עלא דמעי אאום-,,אישן עם דמעות ואקום עם דמעות,,,
 ואול דה נציב ואדר מאסום-,,,ואומר שזה גורל וגזרה,,,
 יראבי איה אל עמאל פי חכמתאך,,,-אלוקי מה גזרת עליי,,
 יאיס ומאלי אמאל ר'ייר רחמתאך,,,סובל ואין לי תקווה רק ברחמיך,,,
 ליה אל זולמי ליה, ליה אל אסווה ליה, ליה יא ראבי ליה ליה להלה,,,
אנא כונת פאכראך מלאך – פריד אל אטראש
תורגם ונכתב ע"י אתי שלנו.
להלן הלינק של השיר:
אנא כונת פקראך מלאך מלאך-,,,אני חשבתי שאתה מלאך,,,
 אטארי חובאך הלאך הלאך-,,,מסתבר שאהבתך היא מתישה,,,
זלאמת אלבי פי הוואך-,,,פגעה בליבי אהבתך,,,
 זלאמת אלבי פי הוואך-,,,פגעה בליבי אהבתך,,,
 איה באס זמבי זמבי מעאך-,,, מה היא אשמתי איתך,,,
איה באס זמבי זמבי מעאך,,,
 אנא כונת פכראך פכראך מלאך-,,,ואני חשבתיך חשבתיך למלאך,,,
חראמת אסדא עינך-,,,הפסקתי להאמין לעיניך,,,
 כאן פיהום אל חוב ביאן-,,,האהבה ניבטה מהן,,,
 וכונת ר'אלי עלייך –,,,והייתי יקר לך,,,
 עמלת איה פיך יכאיין-,,,מה עשיתי לך יבוגד,,,
 מן אבתיסמתאק בוכאייה-,,,מחיוכך בכיי,,,
ומין חלוותאך שאייה -,,ומיופייך הקושי שלי,,,
שאייה–
אנה כונת פכראך מלאך מלאך
 אטרי חובאך הלאך
 אנה כונת פכראך מלאך מלאך
 אטרי חובאך הלאך הלאך,,,
זלמת אלבי פי הוואך זלמת אלבי פי הוואך
 איה בס זמבי זמבי מעאך
 איה באס זמבי זמבי מעאך
 אנא כונת פכראך פכראך מלאך,,,,
 יאמה בנינה אל אמני -,,,כמה בנינו תקוות,,,
 וסבנה ביהה אל סינין-,,ונתנו להם שנים,,,
הדתהה לה פי סוואני -,,,הרסת את זאת בשניות,,,
 אומל בנינה למין-,,,הרי בנינו למי,,,
 יאמה כ'דעני כלאמאך,,, כמה שדיבורך רימה אותי,,,
 ובין עתאב ואבתסמה-,,,בין ויכוחים וחיוכים,,,
יאמה כ'דעני כלאמאך ובין עתאב ואבתסמה אבתסמה,,,
 אנא כונת פכראך מלאך מלאך אתארי חובאך הלאך הלאך,,,
אנא כונת פכראך מלאך מלאך,,
אתארי חובאך הלאך הלאך,,,
זלמת אלבי פי הוואך,
זלמת אלבי פי הוואך
 איה בס זמבי זמבי מעאך
איה בס זמבי זמבי מעאך
 דאנה כונת פכראך פכראך מלאך-,,,הרי חשבתי שאתה מלאך,,,אתי
לחן אל כ'לוד-בנאדי עלייך – פריד אל אטראש
נכתב ותורגם ע"י אתי שלנו
להלן הלינק של השיר:
בנאדי עלייך בנאדי עלייך-,,,אני קורא לך אני קורא לך,,,
 בתסמע נדייה מעייה מין אבל מנדהלאק-,,,אתה שומע את קריאתי לפני שאקרא לך,,
 ואחן אלייך-,,,ואתרכך אליך,,,
 וכל לחזה תפות מין עומרי תשתא לאך-,,וכל שניה שעוברת מחיי מתגעגעת אליך,,,
בנאדי עלייך בנאדי עלייך בנאדי עליק בנאדי עליק בנאדי עליק-,,אני קורא לך,,,
 אה אה אהההה אההההא אההה אה אה אה,
 נסית חייתי אל אבלאך-,,,שכחתי את חיי לפניך,,,
 וזכרייתי אלפיהה-,,,וזכרונותי שבתוכם,,,
רוחי תתמנה דילאך-,,,רוחי כמהה לצילך,,,
 נמשי ויכדור עליהה-,,נלך ונחשוב עליה,,,
וחוב אלבי לאלבאך—,ואהבת לבי לליבך–,,
 חוב אל רביע לל זוהור-,,,אהבת האביב לפרחים,,,
 ועשא רוחי לחוסנך —,,,ואהבת רוחי לחוסנך,,,
 עשא אל נשיד ללטיור-,,,אהבת השירה לציפורים,,
 ובאבתסמי ואלאמי בנדי עלייך-,,,ובחיוכי ובכאבי אני קורא לך
 ופסוהדי ומנאמי בנאדי עלייך-,,,כשאני ער ובשנתי אני קורא לך,,,
 ופסוקותי וכלאמי בנאדי עלייך-,,,ובשתיקתי ובדיבורי אני קורא לך,,,
 אההה אהה אההההה אההה אההה אהההה אההההההההה
 רוחי ורוחאק סאווה-,, רוחי ורוחך יחד-,,,
היימין פדונייה אל כ'יאל-,,,מרחפים בעולם הדמיון,,,
ר'ננה לחן אל הווא-,,,שרנו את לחן האהבה,,,
 ואל שדוו בינה ווסאל-,,,והקירבה ביננו הסכם,,,
 ואל נזרה בינה אובל-,,,והמבט ביננו קבלה ,,,
 וסכות והאמס וכלאם—,,,שתיקה לחש ודיבור,,,
 ואל חוב מין ר'ייר אמאל,,,והאהבה ללא תקווה,,,
 אסמה מעאנה אל ר'ראם-,,,— משמעות האהבה,,,,
 ובכל מיידוא אלבי בנאדי עלייך-,,,ובכל פעימה של לבי אני קורא לך,,,
 ובכל שואי וחובי בנאדי עלייך-,,,ובכל געגועי ואהבתי אני קורא לך,,,
 וחאתה לאו כונת גמבי בנאדי עלייך—-ואפילו אם היית ליידי אני קורא לך,,,
אההה אה אה אההההה אההה אהה אהההההההה אההההההההההה ,
 ימוג אל באחר אנראמאך-,,,גלי הים מנגינתך ,,,
 שכאת ללשאט על חאלי— התלונן לחוף על מצבי,,,,
וכאן חובי באחדאנאך-,,,ואהבתי הייתה בזרועותיך,,,
 ואלבי מנל הווא כאלי-,,,וליבי ריק נאהבה,,,
 נדית אלבי באנר'אמאך ר'אנה אל ווגוד-,,,קראת לליבי בשיריך שיר היקום,,,
 ואנה ר'אניית באלהאמאך לחן אל כ'ולוד -,,,ואני שרתי בהשראתך את שיר הנצח,,,
 בהאמסת עינייה בנאדי עלייך-,,,בריפרןף עיניי אני קורא לך
 בלאמסת אידייה בנאדי עלייך-,,,בנגיעת ידי אני קורא לך,,,
תנאדי עלייה ואנדי ואנאדי עלייך-,,,תקרא לי ואקרא ואקרא לך אהההההההה אתי
כייף מרה אחיב – עבד אל חלים חאפז
תורגם ונכתב ע"י אתי שלנו
להלן הלינק של השיר:
כ'ייף מארה אחיב וערף ליה אנה אלבי כ'ייף-,,פוחד פעם לאהוב ויודע למה ליבי פוחד,,,
שופת אל חוב בייבכי וידחאך מלו עיון שפייף -,,ראיתי את האהבה צוחקת ובוכה,,,מלוא העיניים והשפתיים
באס לאו אלאי אל אחבו-,,,אבל אם אמצא את זה שאתאהב בו ,,,
ואלי אלבי ירוח לאלבו-,,,ואת זה שליבי יילך לליבו
 בס לאו אלאי אלאחבו ואלאלבי ירוח לאלבו,,
, ואלי תרתח רוחי גמבו -,,,וזה שרוחי תירגע לידו ,,
, יומהה עומרי מאבאה כ'ייף-,,,באותו היום לעולם לא אפחד יותר,,,
 כייף איני אחב – אני פוחד להתאהב,,,
וכ'ייף ינסה אל חוב יום יאבלני-,,,ופוחד שמא תשכח האהבה ויום אחד תפגוש אותי,,,
כ'ייף אגראב כייף אאראב-,,,-פוחד לנסות פוחד להתקרב,,
 כ'ייף אאראב יבעד עאני-,,,פוחד להתקרב והאהבה תברח ממני,,
 נאס פל חוב שפו אסייה ונאס אתהנו-,,יש אנשים שראו סבל באהבה ויש שנהנו,,,
 כ'ייף יאסה אל חוב עלייה כייף מנו-,,פוחד שהאהבה תקשה עליי פוחד ממנה ,,,
 ואנדם לאו חביית ואסת -,,, ואצטער אם אתאהב ואסבול-,,,
 ואנדם לאו עומרי מחבת—,ואצטער אילו לא אתאהב לעולם,,
 באס לאו אלאי אלאחבו -,,אבל אם אמצא את זה שאהבה נפשי,,,
 -ואלי אלבי ירוח לאלבו-,,,וזה שליבי יילך לליבו
ואלי תרתח רוחי גמבו יומהה עומרי מאבאה כייף-,וכשתנוח רוחי ליידי באותו יום לא אפחד יותר
אל דאיאה מין חייאת אל חוב עומר -,,הדקה מזמן האהבה חיים שלמים
 ועזאבו ופהאנה-,,בסיבלה ובהנאתה,,,
 אבתסמה מין שפייף אל חוב פאגר-,,,חיוך משפתי האהבה כמו בוקר,,,
 יסעד אל עשא —,,,שמאיר על האהוב —,,
 כל כילמה מין כלאם אל חוב אמר-,,,כל מילה באהבה היא פקודה ,,,
ליסה מסמעתש נידה-,,,עדיין לא שמעתי את הקול שקורא,,,,
 ליסה מסמעתש נידה-,,,עדיין לא שמעתי את הקול שקורא,,,(קול האהבה)
אנדם לאו חבית ואסת ואנדם לאו עומרי מחבת-,,אתחרט אם אוהב ואסבול,,,
 ואנדם לאו עומרי מחאבת-,,,ואתחרט אם לעולם לא אתאהב,,,
 בסי לאו אלאי אלאחבו-,,,אך אם אמצא את זה שאתאהב בו
ולי אלבי ירוח לאלבו-,,,וזה שליבי יילך לליבו,,,
ולי תרתח רוחי גמבו יומההה עומרי מאבאה כ'ייף-,,וזה שנפשי תנוח ליידו באותו יום לא אפחד יותר,, אתי 
אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

121 תגובות על הפוסט “תרגומים של שירים בערבית

 1. רציתי לדעת אם יש לכם את המילים לשיר סיירת אל חוב של אום כלתום אם כן אשמח שתישלחו לי למייל הנ"ל תודה רבה.

  • יוסף, אלו המלים:
   טול עומרי באכ'אף מין אל חוב – כל חיי פוחדת מהאהבה

   ווסרת אל חוב ווזולמי אל חוב אילכול אצחבו – ומסוד האהבה ומהצרות שהאהבה גורמת לכל חבריה

   וואעראף חכאיאת מאליאנה אההת וודמוע עשאין-ואני מכירה סיפורים מלאי אנחות ודמעות של אוהבים

   וול עשאין דאבו מאתאבו דאבו מאתאבו-והמאוהבים נמסו ולא הבריאו נמסו ולא הבריאו

   טול עומרי באול לאנה אדי אשוא ווליאלי אשוא – כל חיי אומרת אני שהאהבה לא בשבילי ולילות האהבה לא בשבילי

   וואלה אלבי אדי עזאבו עזאבו-וליבי לא עומד

   וואלא אלבי אד עזאבו עזאבו- וליבי לא עומד בסבל בסבל

   וואבלתאק אינתה לאיתאק בתר'אייאר כולי חאייאתי -ופגשתי אותך ומצאתי שאתה משנה את כל חיי

   מאערפש איזי חבתאק מאעראפש איזי יחאייאתי- אינני יודעת איך התאהבתי בך אינני יודעת חיי

   מן האמסת חובי לאיתני באחיב-מלחישת אהבה מצאתי את עצמי מאוהבת

   לאיתני באחיב וובאדוב פיל חוב-מאוהבת ונמסה מאהבה

   וואדוב פיל חוב ווצובח ווליל וולייל עלא באבו – נמסה מאהבה ובקר וערב לפיתחה

   פאת מין עומרי סנין ווסנין, שופתי כת'יר כית'יר ואליל עשאין-עברו מחיי שנים ראיתי הרבה וקצת מאוהבים

   אלי בישקי חאלו לחאלו, וואלי בייבכי עלה מוואלו-זה שמתלונן בינו לבינו,וזה שבוכה על מצבו

   אהלי אל חוב צחיח מסכין צאחיח מסכין-אנשי האהבה אכן מסכנים באמת מסכנים

   יאמה לחובי נאדה עלא אלבי מאראדש אלבי גאוואב-לא פעם האהבה קראה לליבי אך ליבי לא השיב

   יאמה אשוא חאוויל יחאיילני וואול לו רוח יא עאזאב-כמה התשוקה ניסתה לפתות אותי ואמרתי לכי ,את יסורים

   יאמה עיון שאר'לוני לאכן וואלה שאר'אלוני-כמה עיניים ניסו להתעסק איתי אבל לא הצליחו לכבוש אותי

   אלה עויונאק אינתה, דול באס אלי כ'אדוני כ'אדוני ופחובאק אמארוני-לבד מעיניך אתה הן רק לקחו אותי לקחו,ובאהבתך ציוו אותי

   אמארוני אחבי לאיתני בחיב, לאיתני באחב וובאדוב פל חוב-פקדו עלי לאהוב ומצאתי את עצמי מאוהבת מאוהבת ונמסה מאהבה

   ואדוב פיל חוב ווצובח ולייל ולייל עלא באבו- נמסה מאהבה והשכם והערב בפיתחה

   יאלי זאלאמתו לחוב וואולתו וועבתו עלה אולתו עליה מוש ערף איה-אתם שהאשמתם את האהבה ואמרתם בה סרה ואמרתם עוד דברים לא יודעת מה

   אל עייב פיקום יא בחבייבקום -הפגם אצלכם או אצל האהובים שלכם

   אמה לחוב אמה לחוב יא רוחי עליה יא רוחי עליה-הרי האהבה הרי האהבה אין כמוה אין כמוה

   פיל דונייה מאפיש אבאדאן אבדאן אחלה מנילחוב-בעולם אין משהו יפה יותר מהאהבה

   נתעב,נכדאב,נשתיקי מינו לאכן בנחיב-נטרח,נכעס,נתלונן,אך עדיין נאהב

   יא סאלאם על אלב וותאנהידו בווצאל וופורא-אין כמו אנחות הלב כשנפגשים וכשנפרדים

   וושמוע אשוא לאמה יאידו ביליל מושתא-ונרות התשוקה כשיבערו בליל געגוע

   יאסאלאם עלדונייה ווחלוותהה פיעין אל עושא-מה יפה העולם בעיני המאוהבים

   יא סלאם יא סלאם עלה חלוותהה יא סלאם יא סלאם – מה יפה העולם

   וואנה אכ'דני אלחוב לאיתני באחיב – ואותי סחפה האהבה ומצאתי את עצמי מאוהבת

   לאיתני באחיב וובאדוב פיל חוב – מאוהבת ונמסה מאהבה

   באדוב פיל חוב ווצובח וליל וליל עלא באבו-נמסה מאהבה ובקר וערב על דלתו

   יאלי מאלת בילחוב חאייאתי אהדי חייאתי אלייק – אתה שמילאת באהבה את חיי נותנת את חיי לך

   רוחי אלבי עאאלי חובי כולי מילק אידיק-רוחי ליבי שכלי אהבתי כולי שלך

   צוטאק, נאזראתאק, האמאסאתאק,-קולך,מבטך,לחישותיך

   שא מוש מעאול-משהו שלא יאומן

   שא כאלא אל דוניה-משהו שהפך את העולם

   זוהור עלאטול וושמוע עלאטול זוהור עאלאטול ושמוע עלאטול-תמיד עם פרחים ותמיד עם נרות

   אלה יחביבי עלאחובאק ווהנאייה מאעאק-אוי אהובי מאהבתך ומהנאתי איתך

   אללה יחביבי יחביבי אללה אללה,אוי אהובי אהובי

   וולא דאמעת עין גאראחת אלבי וואלה אולת אה-שום דמעה לא פצעה את ליבי ולא אמירת אה

   מבאולש בחובאק ראר אללה אללה אללה-אינני אומרת באהבתך כלום מלבד היאח

   אללה יחביבי עלחובאק ווהנייה מאעאק

   מבאולש פחובאק רר אלה אללה אללה

   מין כותר אל חוב לאתני באחב לאתני באחב וובאדוב פל חוב וואדוב פל חוב ווסובח וליל ווליל עלבאבו

   —————

  • אתה יכול לפרש את השיר אודאם עיניא של פאריד אל עטרש וגם נורא יא נורא פליייייייזזזז

 2. אני מחפש רבות את המילים לשיר העיראקי המפורסם 'דללה דללה',
  אשמח אם מישהו יוכל להגיד לי מי המקור לשיר הזה ? ואת המילים (אפילו בערבית).

 3. כן כן , בטעות רשמתי עיראקי (בגלל האתר), שיר כורדי כמובן .
  פשוט אני לא מוצא לא את המקור ולא את המילים, ממש אשמח אם תוכל לעזור לי חיים.

  • בס"ד
   מצאתי בשבילך את המלים הבאות:
   את נכנסת לבדך דללה דללה
   וכולם פתאום סביבך דללה דללה
   מפזרת חיוכים דללה דללה
   אחרייך הם הולכים דללה דללה
   ואת בשלך ואת בשלך את רוקדת

   לילה לילה לילה לילה ואני נסחף
   לילה לילה מתאהב ונשאר לבד
   ת'סתכלי סביבך אין יפה ממך
   כולם כאן בגללך איך את רוקדת

   המקום כולו רועד דללה דללה
   ואני מולך עומד דללה דללה
   כל הגוף שלי בוער דללה דללה
   שוב מביט בך ואומר דללה דללה
   ואת בשלך ואת בשלך את כובשת

   • משהו פה יכול לכתוב לי את המילים בערבית של תמאלי מעק אבל לכתוב אותם בערבית אבל המילים בעברית למשל ככה … תמאלי מעק וואחה בעדני .. תודה

 4. תודה על הכוונה חיים היקר , אבל אילו מילים עבריות לגירסא 'מודרנית-עכשווית' של השיר.
  כמובן שהשיר המקורי הוא בערבית כורדית מלאה ואין בו שום מילה עברית.
  כל הנסיונות שלי למצוא את המקור או את המילים עלו בתוהו.

 5. משיהו יכול לעזור ולהעלות את המילים של השיר "פיום ולילא"? מילים בערבית כמובן…

  תודה רבה מראש!!!

 6. אני ממש נפעם שיש כזה אתר אבל למה אין את השירים היותר פופולרים כמו אינתא עומרי או כל העובדים לך וכו'

 7. ערב טוב ושבוע טוב לכם
  אם אפשר לקבל תרגום לשירים העיראקים לעברית
  השירים של הזמרים העיראקים של פעם מזכיר את בית ההורים שלנו
  כמו
  פלפל גורג'י עזיז ג'לל , סלימה מורד מילו חממה שירים שלהם בעיראקית ותרגום שלהם
  תודה מראש
  שבוע טוב לבשורות טובות והצלחות
  משרה יעקב

 8. בס"ד
  ערב טוב
  אני מבקשת אם ניתן לקבל תרגום לשיר "אלהג'ר מועדה ג'ריבה" לעברית בבקשה
  תודה מראש
  שרה יעקב

 9. שלום
  אולי אפשר לעזור איפה אני יכולה למצוא מילים של שירים עירקיים בערבית
  זאת אומרת כתובים בערבית

  תודה ע ל העזרה תמי

 10. שלום.. קודם כל רציתי להגיד כל הכבוד ותודה רבה
  רציתי לדעת אם אפשר לקבל גם את המילים והתרגום של השיר "טמאלי מעק" של עומר דיאב.
  תודה מראש.
  שבוע מבורך.

  • בס"ד
   ראיתי ביוטיוב מישהו כתב תרגום לשיר:
   אני תמיד איתך
   אני תמיד איתך יש לך את הלב שלי
   את בלב שלי
   ואת בנשמה שלי
   גם כשאת רחוקה
   אני תמיד מתגעגע עלייך

   בברכה
   חיים סלמן
   מנהל האתר

 11. היי רציתי לדעת אם מישהוא יודע לכתוב לי את המילים של השיר טמאלי מעק , בעברית אבל הכוונה בערבית . לדוגמא ׳ טמאלי מאק ׳

  • בס"ד
   קובי, שמתי את בקשתך בפייסבוק אולי מישהו יכול להענות לבקשתך.
   בברכה
   חיים סלמן
   מנהל האתר

 12. שלום לכולם. אני מבקשת תרגום לשיר עלא עין מולייטן ואת כתיבת המילים של השיר בעברית

  • בס"ד
   שני שלום.
   נא לכתוב בפייסבוק ולבקש מגב' אסתר ישורון את בקשתך.
   חיים סלמן
   מנהל האתר

 13. היי
  מישהו יכול לכתוב לי את המילים לשיר טאמלי מעק אבל באותיות בעברית ?
  הכוונה – לא תרגום של השיר אלא לכתוב את השיר בערבית באותיות עבריות – טאמלי מעק …. ולא ״ את תמיד איתי
  תודה

  • בס"ד
   להלן המלים של השיר כפי שנכתבו ע"י מר יצחק קורן.
   חיים סלמן
   מנהל האתר

   תרגום השיר " תמלי מעאק " מערבית

   ת מ י ד א י ת ך

   תמיד איתך גם אם רחקת ממני, בלבי אהבתך

   תמיד איתך

   במחשבתי ובלבי לא אשכחך

   מתגעגעת תמיד גם בהיותי על ידך

   אהובי תמיד ארצה בך

   ועיני תמיד קוראות לך

   גם אם היקום סובב אותי

   זקוקה לך – היה אתי

   תמיד איתך

   לבי איתך, נפשי עימך , יקרת לי לרוב

   וגם אם רחקת ממני – ללבי אתה קרוב

   אתה גורלי , אתה חיי , בהווה ובעתיד

   תמיד אשתוקק אליך

   ועיני תרות אחריך

   גם אם העולם סובב אותי

   זקוקה לך , תמיד איתי

   Tamally Maak – Amr Diab تملى معاك – عمرو دياب

   תרגם : יצחק קורן

   1.7.2015

 14. מישהו יכול לתת לי את המילים לשיר תמאלי מעאק לא את התרגום , את התכתיב בעברית כמו יא מאמא עלא שמשיתי

 15. היי יש שיר שהמילים שלו הם איתך , העולם יפה איתך ..
  וייאק איל דונייה חילווה וייאק – זוכרת שהתנגן בבית סבתי עם תזמורת ברקע , לא מצליחה למצוא ולאתר
  אשמח לקישור או לתרגום

  • בס"ד
   זהו שיר של פריד אל אטראש והוא נמצא ביוטיוב רק כתוב את שם הזמר ותמצא את השיר.
   בברכה
   חיים סלמן
   מנהל האתר

 16. שלום,
  רציתי לשאול בקשר לשיר שההורים שלי אהבו לשמוע.
  מכיל את המילים הבאות:
  רוחי אל עזיזה אל ענדה הה.. אהה. אהה…
  ושרחלה… חלה חלתי..
  מהו שם הזמר או השיר ?
  תודה. מוטי

 17. בס"ד
  לכל מי שביקש ומחפש את המילים לשיר טמאלי מאק !!!

  טמאלי מאק וואלהו חאטר
  באיד אלי , פי אלבי אוואק
  טמאלי מאק , טמאללי פיבאלי וואפיאלבי
  וואלה בנסאק , טמאלי ווחישלי
  טאוחאטה בקון וואייה
  טמאלי מאק
  מאק אלבי ,מאק רוחי י,אללה חביב
  יאללה חביב
  או מאמא , טקון בעיד אלני יאלבי ירי
  יעומרי לגאי וואלחאדר יאחלן נסיר
  טמאלי חביבי בשטקלק
  טמאלי עיוני תינדארק
  וולאו חוואלייה יה קול אל קון
  בקון יחביבי מחטקלק

  • מאת: יחזקאל עידה
   נושא: פניה מגולש באתר העירקי

   תוכן ההודעה:
   עליתי לארץ בשנת 1944 בגיל 7 אין לי מושג איפה גרנו בבגדד ,אני זוכר שבסוף הרחוב היה נהר
   ולא רחוק מביתנו היה בית קפה גדול פתוח שבקדמתו עמד דוכן עם עשרות ראשי חסה ,שאנשים
   היו קונים ואכלים במקום . בדרך לבית הקפה הייתי עובר ליד מוכר דגים על האש , שמסביב
   למדורה ענקית של גחלים היו תקועים דגים במצב פתוח . אני לא זוכר שברחוב שלנו או בשכנות
   אלינו גרו יהודים . יש למישהו מושג איפה גרנו?

 18. יישר כח על כל התרגום!! נהנתי מאוד לראות! וחבל שמחקו את כל השירים של אסתר ישורון ביוטיוב

 19. שלום רב, אשמח לקבל לקראת החינה שלי את המילים של השיר "יאנס יאנס", בעברית: כלומר לא תרגום, אלא כתיבתן בעברית שנוכל לקרוא גם מי שאינו יודע ערבית.
  תודה מראש!

 20. יש תוכנית שנקראת "סרט בערבית" ויש שם קטע על שיר מתוך סרט שהתרגום שלו מתחיל כך "תאמרו לה, תאמרו לה, תאמרו לה.. שאני אוהב אותה" – יש סיכוי למצוא את זה ביוטיוב או משהו כזה?

 21. מישהו יכול לכתוב לי את המילים לשיר עלא באלי בערבית?
  כלומר שיהיה כתוב בעברית אבל במילים בערבית
  אשמח לתגובות!!!!

 22. האם אפשר את המילים של השיר MAL HBIBI MALU של סעד למג׳רד אני הרבה זמן מחפש את המילים אבל בעברית כמו מאל חביבי מאלו בתודה מראש אשר.

 23. האם אפשר לתרגם את השיר
  اغنية ابطالنا للاسرى المحررين – الفنان جهاد الجيوسي
  שיר גיבורינו למען האסירים המשוחררים – האמן ג'יהאד אל ג'יאוסי

  תודה

 24. אפשר את המילים לשירים
  יא בינת אל סולטן
  מברוק עליק
  גינה גינה
  חביבי יעני?
  בעברית ערבית בבקשה

להגיב על מור לבטל

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *