תהלים

חיים סלמן מנהל האתר

חיים סלמן מנהל האתר

 

 

בס"ד

פירוש על ספר תהלים לרבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א כפי שנתקבל מידידי חכם אלון יצחק הי"ו.

"כי אם בתורת ה" חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה והיה כעץ שתול על פלגי מים "

אמרו רבותינו ז"ל : ישראל קרואים אדם, אין הגויים נקראים אדם,מפני שישראל קיבלו את התורה הנקראת "מה" בגימטרייא "אדם".

ובזה יובן הטעם שהתורה נקראת מים ככתוב:"הוי כל צמא לכו למים",כי מספר "מים" אם תחלקו לשתים יהיה פעמים המילה "מים" והם:"מה" ראשון לתורה שבכתב,ו"מה" שני לתורה שבעל פה .

ובזה פרשתי בסייעתא דשמיא:"כי אם בתורת ה" חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה".

"תורת ה" "-זו תורה שבכתב,ו"בתורתו יהגה"-זו תורה שבעל פה.

ולכן אמר בה "יהגה יומם ולילה"-כי בתורה שבעל פה הוגים גם בימים וגם בלילות,מה שאין כן בתורה שבכתב שאין הוגים בה אלא בימים.

" והיה כעץ שתול על פלגי מים"-זה הלומד תורה שבכתב ותורה שבעל פה שני חלקים של מספר "מים".

וכן נחלקו החכמים לשני חלוקות בתהילים : ככתוב: "כי אם בתורת ה" חפצו"- זה הלומד מה שלפניו ואינו מחדש כלום, "ובתורתו יהגה יומם ולילה "-זה המחדש חידושי תורה,וזו נקראת תורתו.

 

 

פרוש על תהילים מפי רבנו יוסף חיים ע"ה

"רגזו ואל תחטאו"

אמרו רבותנו זכרונם לברכה בגמרא:כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו"

ואמר רבא :"כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו",גם עוד משמע מהגמרא במקום אחר ,שאפילו בלב אסור לנקום וליטור,אלא עד זמן שכיבה,כמו שאמר אותו חכם : "מימי לא עלתה קללת חבירי על מיטתי".

ובזה פרש הרב שבט מישראל: "רגזו ועל תחטאו"—פרושו שתרגזו על המצער אתכם כדרך תלמיד חכם,אך באופן שלא תחטאו בזה ,אלא "אמרו בלבבכם"הרוגז הזה ,ולא תדברו בפיכם להשיב על חרפתכם,ואף גם זה שהוא בלב, לא לנצח יריב,אלא יהיה זה רק "על משכבכם"כלומר עד זמן הסמוך לשינה ,ואז "דומו סלה"-שגם בלב לא יהיה לכם רוגז,אלא תמחלו לו מחילה גמורה.

ולמה עשו לו גבול עד זמן שינה ולא יותר?

שידוע בעת השינה יוצאת הנשמה מגוף האדם ועולה למעלה,וידוע שלמעלה אין שום שנאה וקנאה כלל,ככתוב על המלאכים:"כולם אהובים כולם ברורים…",וכן הוא אומר "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו",ואיך תעלה הנשמה למעלה והיא יש לה שנאה ורוגז עים אחרים?,לכן עשו גבול קודם השינה ,שיהיה בשלום עים כל אדם.

 

 

להלן האזינו להקלטות של ספר תהלים מפי מנהל האתר חיים סלמן בטעמי יהודי עירק:

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *