שמחת תורה

 

רבנו יוסף חיים ע"ה בעל הבן איש חי

רבנו יוסף חיים ע"ה בעל הבן איש חי

בס"ד

דרשה לחג שמיני עצרת שמחת תורה מאת כמוה"ר חכם יוסף חיים ע"ה זיע"א.
בס"ד

ביום השמיני עצרת תהיה לכם (במדבר כ"ט ל"ה). אמרו חכמים מכאן שמעלין בקודש ולא מורידין. פירוש: משום שלא כתוב "וביום השמיני" בתוספת אות וא"ו כמו שכתוב בשאר ימים קודמים. לכן אמר מעלין בקודש ולא מורידין. ויום השמיני הוא יום טוב בפני עצמו, לכן לא רצה לעשותו טפל לשאר הימים הקודמים לכלול אותו עמהם אלא להבדילו בפני עצמו. (מתוך ספר "עטרת תפארת פלאות רבות ק"ב).

ביום השמיני עצרת תהיה לכם – מכאן שגדול הַמְעַשֵּה יותר מהעושה. וכן אתה מוצא כתוב: ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. פירוש: יום שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו, וגדולה קדושתו ומעלתו מאוד יותר מן יום טוב ראשון של סוכות, ואיך קורהו שמיני? שכאילו עשהו טפל לשבעת ימי סוכות שבכללם הם גם ימי חול המועד. והשיב: מכאן שגדול המעשה יותר מן העושה, כי ידוע שכל ההארה והמעלה הגדולה של שמיני עצרת, היא נעשית מכח ההכנה שעושים בשבעה ימי הסוכות בסוכה ובלולב. ולולי קדמו שבעת ימי סוכות, לא היה נעשה חג עצרת. לכן הזכירו במנין טפל לשבעה ימי סוכות שקראו שמיני מפני שגדול המעשה יותר מהעושה.

וכן אתה מוצא כזאת בפסוק: ויהי ביום השמיני קרא משה וכו' – שהוא היה ראש חודש ניסן. שאותו היום היה גדול מאוד שנטל עשר עטרות ובכללן הוא שירדה אותו היום אש מן השמים שהיו הכל מצפים אליה. ואיך קורא אותו שמיני? טפל לשבעת ימי המילואים ששימש משה רבנו ע"ה. אך גדול המעשה מהעושה, כי הן אמת שיום ראש חודש הנזכר היה גדול מאוד ורבו מעלותיו, אך כל אלו המעלות באו לו מכח שבעת ימי המלואים, שאם לא הקדים משה רבנו ע"ה לשמש בשבעת ימי המלואים, לא היה זוכה ראש חודש ניסן לכל אותן עטרות ולא היתה האש יורדת מן השמים. לכן קראו שמיני טפל לשבעת ימי המלואים. (מתוך הספר הנ"ל).

 

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *