שבת נחמו

 

 

מאמר על שבת נחמו ועל שבעת שבתות של נחמה שאחרי תשעה באב.שבת נחמו

השבת שלאחר צום תשעה באב נקראת "שבת נחמו" על שם ההפטרה "נחמו נחמו עמי"(ישעיה מ) שהיא ההפטרה הראשונה מ"שבע דנחמתא".-שבע ההפטרות של נחמה מכאן ועד לראש השנה.

נחמה לאחר החורבן

מה ראו חכמינו לקבוע מיד אחרי צום תשעה באב דברי ניחומים.? מה נחמה ראו בצום ובבכי על חורבן בית- המקדש,זה קרוב לאלפיים שנה?

אומרים חכמינו ז"ל-"בשבת חזון מרגישים אנו כי עצבות מסוימת אופפת את היהודי ולעומת הקדרות של "שבת חזון",מזהירה באור מיוחד "שבת נחמו" וארשת פנים של שמחה נסוכה על פניו של כל יהודי.ולמה? כי אנו מאמינים באמונה שלמה ,שכשם שנתקיימו בנו "תלתא דפורענותא"-שלוש ההפטרות של תוכחה ,כן תתקיימנה "שבע ההפטרות של נחמה, שהובטחו לנו ע"י הנביא ישעיהו,ויחודשו ימינו כקדם.

זה אלפיים שנה ,מאז חורבן המקדש ,עדיין אנו בוכים .זאת היא נחמתנו :עצם העובדה שאנו אבלים על החורבן עד היום הזה .מוכיח שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו. ולכן :"נחמו נחמו עמי ,יאמר אלקיכם".

וזהו רמז לדברי רבי עקיבא-שכאשר שאלוהו חבריו למה הוא משחק? השיב להם :מפני מה אתם בוכים ?האם באמת אין תקווה ואין עתיד לעמנו? סיבת הבכי שלכם היא הסיבה שאני מצחק, ומשתעשע בתקווה ובאמונה שהנחמה קרובה לבוא, ואם נתקיים החורבן -תבוא גם הגאולה…

מעשה בקיסר פראנץ יוסףשמו, שעבר בקהילה יהודית, בליל תשעה באב, וראה המוני יהודים יושבים על הקרקע ,וקוראים מגילת "איכה" ובוכים. לאחר ששמע על סיבת הבכי והאבלות הזאת,עמד שעה ארוכה והתבונן במקוננים.כאשר עמד ללכת,אמר למלוויו:עם היודע להתאבל על אובדן עצמאותו שנים כה רבות ללא הפסק- עצמאותו לא אבדה! וביום מן הימים -ישוב להיות עם בן- חורין בארצו.

נחמו נחמו בכפל לשון
עונים על כך חכמינו ז,ל- חטאו בכפליים ,שנאמר "חטא חטאה ירושלים", לקו בכפליים שנאמר "כי לקחה מיד ה" כפלים בכל חטאתיה"ועתידים להתנחם בכפליים שנאמר-"נחמו נחמו עמי,"

סדר שבע דנחמתא

בספר "אבודרהם"מובא הסבר נפלא בטעם לסדר ההפטרות של "שבע דנחמתא".

בשבת הראשונה מצווה הקב"ה את נביאי האמת והצדק,שינחמו את ישראל.ויבשרו להם את בשורת הגאולה,"נחמו נחמו עמי", אבל בית ישראל אינם מרוצים מזה, הם רוצים שהקב"ה בכבודו ובעצמו יביא להם את בשורת הגאולה…ומשום כך אנו קוראים בשבת השנייה :"ותאמר ציון עזבני ה",וה" שכחני" באים הנביאים בשבת השלישית ומשיבים לקב"ה: עניה סערה לא נחמה,"- אינם מקבלים את בשורת הגאולה באמצעות בשר ודם ,אלא באמצעותו של הקב"ה לכן אנו קוראים בשבת הרביעית :"אנכי אנכי הוא מנחמכם"- הקב"ה נעתר לכמיהתו ובקשתו של עם ישראל ,ויביא לנו את בשורת הגאולה בכבודו ובעצמו.בשבת החמישית אנו קוראים :"רני עקרה לא ילדה ",עכשיו את יכולה כבר לרנן, הקב"ה בכבודו ובעצמו מביא לך את בשורת הגאולה, בשבת השישית אנו קוראים "קומי אורי כי בא אורך, וכבוד ה" עליך זרח". הקב"ה מאציל מאורו ומרוחו עליך ציון , ורק בשבת השביעית מתנחמים ישראל ואומרים"שוש אשיש בה" תגל נפשי באלקי".

נחמו נחמו עמי , יאמר אלקיכם-אמנם הסביר "האבודרהם" את סדר "שבע דנחמתא" לפי סדר הנחמה של עם ישראל מאת הקב"ה. העם רואה את הניסים המופיעים מן השמים אבל……"ישראל לא ידע , עמי לא התבונן"-"ותשכח ה" עשך נוטה שמים ויסד ארץ" על כן מזהיר הנביא ישעיה לאחר בשורת הנחמה: אמנם נחמו נחמו עמי -אם אתם מרגישים ומכירים כי "דבר אלקינו הוא זה "כי הכל בא אך ורק מאת השי"ת, אז היו בטוחים כי "דבר אלקינו יקום לעולם"

ולכן -"על הר -גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה,הנה אלקיכם"(ישעיה מ) היו בטוחים כי הנחמה והגאולה בוא יבואו, וזאת- מאת השם יתברך -גואלך ה" צבאות.

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *