שביעי של פסח

 

חכם מרדכי אליהו ע"ה הראשל"צ

חכם מרדכי אליהו ע"ה הראשל"צ

בס"ד

דרשה לשביעי של פסח מאת מרן הראשל"צ הגאון המקובל כמוה"ר מרדכי אליהו ע"ה.

 

כשיצאו ישראל ממצרים ונקרע להם הים, אמרה התורה "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם". וכתוב "בדעת זקנים מבעלי התוספות" בשם המדרש, שהמקטרגים קטרגו על עם ישראל מדוע הקב"ה עושה להם ניסים ונפלאות שלא על פי הטבע, הרי אלו ואלו עובדי עבודה-זרה הם, באותה דרגה. עמד המלאך גבריאל לסנגר על עם ישראל ואמר לים, אתם המים הנמצאים מימין עם ישראל שעתידים לקבל תורה שנתנה בימינו של הקב"ה חזרו בכם! ואתם המים הנמצאים משמאל עם ישראל אשר עתידים להניח בשמאל חזרו בכם. וכן המים שמאחריהם אמר להם היזהרו בישראל שכשהם מתעטפים בציצית מניפים את הטלית לאחור, וזכות אבותם וזכות מסירות הנפש שלהם הולכת לפניהם.

ובא הדבר ללמדנו שכוחם של ישראל הוא מכח התורה, מכח קבלת התורה, קבלת עול מלכות שמים. ומצוות הציצית והתפילין שייכות הן לזכירת יציאת מצרים. בתפילין נאמר "כי בחוזק יד הוציאנו ממצרים" ובטלית בפרשת ציצית נאמר "אני ה אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים". ועל כן זכות מצוות אלו עמדה להם בקריעת הים.

אך יש בהם גם ענין נוסף. בציצית נאמר "וזכרתם את כל מצוות ה ובתפילין נאמר "למען תהיה תורת ה בפיך".ומעתה בכוחם של ישראל לשנות ולהפוך את הטבע דווקא בתורה, במצוות ובמעשים טובים.
לא רק בלימוד התורה אלא בקיום מצוותיה, והציצית והתפילין אלו מצוות הקשורות לתורה כולה. ולפיכך לאחר שקבלו את עול התורה לעתיד וייראו – פחדו מה, ויאמינו בה.

ואמר רבנו האו"ח הקדוש כי יראת העונש כבר היתה להם ולמדוה על בשרם במצרים, ועתה כאן הגיעו ליראת הרוממות, וליראת הרוממות אפשר להגיע רק עם מצוות התורה. זו היתה הסנגוריא של גבריאל ואכן המים עמדו על תילם ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים.

וכבר אמרו חז"ל: אז שר לא נאמר, אלא "אז ישיר", ובעגלא ובזמן קריב נזכה לראות את משה רבינו אשר ישיר עם כל ישראל את דברי השירה הזאת בביאת הגואל.

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *