רשימה מרוכזת של חכמי עירק

 

 

בס"ד

להלן רשימה מרוכזת של חכמי עירק זיע"א.
רבי עבדאללה ( עובדיה ) סומך תקע"ג – י"ח אלול תרמ"ט ( 1813 – 1889)

בן אברהם וכתון תלמיד ר' יעקב הרופא

רבי יחזקאל מנשה תומך לישיבה

הקים את "בית מדרש אבו מנשי" , "מדרש תלמוד תורה", "מדרש בית זילכה"

רבו של הבן איש חי –יוסף חיים, ר' אליהו מאני –רבה של חברון,

ר' נסים הלוי , ר' יהודה פתיה, ר' יחזקאל מוצאפי, ר' ששון הלוי, ר' אלישע דנגור,

ר' אברהם הלל, ר' עזרא דנגור.

ספריו : "זבחי צדק" –על שולחן ערוך, "קבוץ חכמים", "חזון למועד"

 

רבי ששון מרדכי תק"ז – י"ט טבת תק"צ ( 1747 – 1830 )

בן משה

ספריו : "קול ששון", "מזמור לאסף" "דבר בעתו", "אמרי ששון" ו"תהילה לדוד".

 

רבי משה חיים תקי"ז – ח' סיוון תקצ"ז ( 1757 – 1837 )

סבו של הבן איש חי רבו של ר' ראובן נאוי

 

רבי ראובן דוד נאוי

תלמיד רבי משה חיים נינו רבי יהודה פתיה

 

רבי איליהו מני תקפ"ד – ז תמוז תרנ"ט ( 1824 – 1899 ) רבה של חברון

בן סלימן

ספריו : "שיח יצחק" ,

למד ביחד עם רבי אליהו חיים ועם רבי ניסים עיני

בניו ר סלימן מנחם ( רבה של חברון ), רבי יחזקאל שלום , רבי אברהם ברוך.

עלה לארץ למד בישיבת בית אל עם הרב יר"א – ר ידידיה אבולעפיה

 

רבי אליהו חיים תקס"ז – ז' אלול תרי"ט ( 1807 – 1859 )

אביו של הבן איש חי ב

 

רבי יוסף חיים מבגדד, "הבן איש חי" תקצ"ג – י"ג אלול תרס"ט (1833 – 1909 )

בן רבי אליהו

כתב ספרים בינהם : "בן איש חי", "רב פעלים" ועוד.

 

רבי שמעון אגסי תרי"ב – ט' באב תרע"ד ( 1852 – 1914 )

בן אהרון

ספריו " "שם משמעון" , "אמרי שמעון", "בני אהרון" ועוד

תלמיד רבי שמואל מגלד, רבי ניסים הלוי , רבי יצחק ברבי מרדכי ששון

חבר לרב יהודה פתיה, רבי דוד סופר, רבי שלמה לניאדו, רבי יחזקאל אליה , רבי ניסים כדורי והרב יצחק נסים.

 

רבי אברהם הלל תק"צ – י"ז טבת תר"ץ ( 1830 -1930 )

בן הלל

 

רבי יחזקאל עזרא רחמים תרל"ו – א אדר תרס"ח ( 1876 – 1908 )

בן רחמים

בעל ספר "עצי היער"

רבו של עזרא עטיה- רבה של ישיבת פורת יוסף

 

יעקב חיים סופר תרכ"ד – ט' סיוון תרצ"ט ( 1864 – 1939 ) ב

ספריו : כף החיים" – על שולחן ערוך, "קול יעקב", "יגל יעקב".

 

רבי צדקה חוצין תרל"ו – א אדר תשכ"ו ( 1876 – 1966 ) ב

בן משה מחבר "מקיץ נרדמים", "צדקה ומשפט"

תלמיד לבן איש חי, רבי אלישע דנגור, רבי משנ רפאל חוצין

למד עם רבי סלמן מוצפי

 

שלושתם עלו לארץ בשנת תרס"ד 1904

רבי יחזקאל עזרא רחמים

יעקב חיים סופר

רבי צדקה חוצין

 

רבי יהודה פתיה תרי"ט – כ"ז אב תש"ב ( 1859 – 1942 ) ב

בן משה שועה

"בית לחם יהודה" פרוש לעץ החיים , רוחות מספרות – מנחת יהודה

לימד את הרב סלמן מוצפי , הרב אברהם ברזאני, הרב ששון הלוי , הרב יעקב קטן, הרב מנשה סלטון.

 

רבי סלמן אליהו – כ"ה אלול ת"ש ( 1950 )

בעל "כרם שלמה"

אביו של רבי מרדכי אליהו שליט"א

רבי אפרים הכהן, רבי בן ציון חזן, רבי יהושוע שהרבני היו רבותיו, חבריו ותלמידיו

תלמיד הבן איש חי, בישראל רבי שאול דיוויק הכהן

 

רבי אפרים זלכה הכהן תרמ"ו – א' תשרי תשט"ז ( 1886 – 1956 )

בן משה

רבי יעקב מוצפי תרס י"ג סיוון תשמ"ג ( 1900 – 1983 )

בן עזרא ומזל טוב ב

 

רבי סלמן מוצפי תר"ס – י"ז טבת תשל"ה ( 1900 -1975 ) ב

 

רבי יחזקאל מוצפי ז' אלול תרס"ו ( 1906 )

 

רבי יצחק נסים כ"ה כסלו תרנ"ו – ט באב תשמ"א (1896 – 1981)

היה הראשון לציון חיבר ספר "יין טוב".

 

רבי סלמן חוגי עבודי תמוז תרנט – כ"ב אדר א תשל"ג ( 1899 – 1973 )

 

רבי מנשה שהרבני ד סיוון תרמ"א – כ"ח אב תש"כ ( 1881 – 1960 )

"כפתור ופרח" , "פרדס רימונים".

 

 

 

 

 

 

 

 

רבי חיים חזקיהו מדיני – "שדה חמד"

רבי יחזקאל צאלח – "פני משה" תלמיד הרב שמעון אגסי

רבי בן ציון חזן נחום – נולד תרל"ז – ראש ישיבת פורת יוסף

רבי יהושוע משה רבה של גבעתיים

 

 

בן ציון חזן ישיבת פורת יוסף

 

רוחות מספרות – מנחת יהודה הרב פתיה

 

====

רבי יוסף חיים מבגדד, (1840 – 1913) "הבן איש חי", רב, פוסק, וראש קהילות יהודי עיראק.

אחד מגדולי חכמי ישראל בדורות האחרונים, כתב ספרים רבים כגון: "בן איש חי", "רב פעלים" ועוד.

נולד לאביו הרב אליהו חיים. למד אצל רבי עובדיה סומך, שהיה רבם של רבים מגדולי דורו בעיראק. רבים מתלמידיו ובניו גדלו להיות תלמידי חכמים גדולים.

נשא לאישה את רחל, אחותו של רבי עובדיה סומך ובתו של רבי יהודה סומך.

ביום ז' באלול תרי"ט נפטר אביו של רבי יוסף חיים, רבי אליהו, בהיותו בן חמישים ושתיים שנה בלבד.

יוסף חיים נפטר בנסיעתו לכפר כפל להשתטח על קברו של יחזקאל הנביא ונשאר שם שבוע שלם. במוצאי השבת לא הרגיש בטוב, וביום השני עלתה נשמתו לשמים והוא בן 73.

[עריכה]

ספריו
· בן איש חי הלכות.

· בן איש חי – דרשות דרשות מסודרות לפי סדר פרשת השבוע.

· בן איש חיל דרשות לארבע שבתות ופירושים על המועדים.

· רב פעלים שו"ת ופסקי הלכה.

· רב ברכות הלכות ברכות ושאר הלכות.

· מקבצאל הלכה (הספר אבד ככל הנראה בכתב יד).

· דעת ותבונה הקדמות ללימוד הקבלה.

· בניהו פירוש על אגדות התלמוד.

· בן יהוידע פירוש על אגדות התלמוד.

· תורה לשמה שו"ת.

· אדרת אליהו פירוש על התורה וההפטרות.

· אורח חיים פירוש על הגדה של פסח.

· חוקי הנשים מוסר והלכות לנשים.

· עוד יוסף חי הלכות ודרושים לפי סדר פרשיות התורה.

· נחמת ציון פירוש על מגילת איכה.

· אם המלך דרשות ופירושים על מגילת רות.

· דברי חיים דרשות ופירושים על מגילת קהלת.

· קרן ישועה פירושים וחידושים על מגילת אסתר.

· אבן שלמה פירוש על שיר השירים.

· חיים ושלום דרשות ופירושים על תהילים.

· תיקון ז' באדר סדר לימוד ליום פטירתו של משה רבנו.

· תיקון ה' באב סדר לימוד ליום פטירתו של האר"י הקדוש.

· אור זרוע סדר לימוד ליום פטירתו של התנא רבי עקיבא.

· הילולא רבא סדר לימוד ליום פטירתו של התנא רשב"י.

· אמרי בינה דברי אגדה, מוסר וחידות.

· עטרת תפארת חידות בעינייני תורה והעולם.

· חסדי אבות פירושים על מסכת אבות.

· ברכת אבות פירושים על מסכת אבות.

· זכות אבות פירושים על מסכת אבות.

· ידי חיים שו"ת ופסקי הלכה.

· לשון חכמים תפילות, סגולות ותיקונים.

· מוסיף חיים פירושים וחידושים על המשנה.

· מים חיים מוסר.

· מלאך הברית דרשות על ברית המילה.

· משל ונמשל משלים על התורה.

· משמרת החודש תפילות ותיקונים.

· שערי חיים פירוש על עבודת הכוהנים ביום הכיפורים.

· תיקון תפילה תפילות.

· סדר היום תפילות.

· אמונת עתיך תפילות.

 

יחזקאל היה נביא בתקופת בית ראשון ולאחר חורבן הבית, שנוהגים לייחס לו את חיבורו של ספר יחזקאל, מספרי הנביאים בתנ"ך. לפי הכתוב, היה "בן-בוזי הכהן" (פרק א', פסוק ג'). הפירוש המקובל הוא, שהיה בנו של כהן בשם בוזי.

נבואתו של הנביא יחזקאל מאופיינת במראות מרשימים וגדולים. המפורסמים שבהם הם "מעשה מרכבה" שמתאר על דרך הסוד את המתרחש בשמיים ואת דרכי ההנהגה של ה', וחזון העצמות היבשות המתאר את גאולת עם ישראל. אזכור נוסף למראות הנבואה של יחזקאל אנו מוצאים על דרך השלילה כאשר המדרש מתאר את קריעת ים סוף: "ראתה שפחה על הים את מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי".

 

 

גירסת הדפסה

ר' משה חוצין

בגדד מאה 18

ר' משה ב"ר צדקה חוצין (נפטר בשנת 1810), בנו של ר' צדקה ב"ר סעדיה חוצין שהיה ראש רבני בגדד בשנים 1743-1773. כהונתו של ר' צדקה מסמנת את תחילת הפריחה והשגשוג בחיי התורה והרוח בבגדד. הרב צדקה ושלושה מחמשת בניו נספו במגפת הדבר הקשה שתקפה את בגדד. ר' משה, אחד משני בניו הנותרים, היה פייטן פורה אך לידינו הגיעו רק עשרים וארבעה מפיוטיו – רובם שירי שבח ותהלה לאל ופיוטים לחגים – ראש השנה, פורים, פסח ושבועות. פיוטו הנפוץ והמפורסם ביותר הוא "מלך גואל ומושיע", פיוט שהפך ברבות השנים למעין "המנון" של גאולה במסורת יהודי בבל ובפי השרים ומשוררים אותו.ר' משה ב"ר צדקה חוצין (נפטר בשנת 1810), בנו של ר' צדקה ב"ר סעדיה חוצין שהיה ראש רבני בגדד בשנים 1743-1773. כהונתו של ר' צדקה מסמנת את תחילת הפריחה והשגשוג בחיי התורה והרוח בבגדד. הרב צדקה ושלושה מחמשת בניו נספו במגפת הדבר הקשה שתקפה את בגדד. ר' משה, אחד משני בניו הנותרים, היה פייטן פורה אך לידינו הגיעו רק עשרים וארבעה מפיוטיו – רובם שירי שבח ותהלה לאל ופיוטים לחגים – ראש השנה, פורים, פסח ושבועות. פיוטו הנפוץ והמפורסם ביותר הוא "מלך גואל ומושיע", פיוט שהפך ברבות השנים למעין "המנון" של גאולה במסורת יהודי בבל ובפי השרים ומשוררים אותו.

 

 

 

יצחק נסים
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.
הרב יצחק נסים (1896 – 1981) היה הראשון לציון – הרב הראשי הספרדי – בין השנים 1955 – 1972.

הרב נסים נולד בבגדד בשנת 1886 ועלה ארצה בשנת 1925. בשנת 1955 נבחר להיות הרב הספרדי הראשי.

בעת כהונתו כראשון לציון, ב-2 בנובמבר 1957 הודיע שהוא מחרים את טקס האזכרה לנשיא הראשון חיים ויצמן בשל העובדה שהטקס לא כלל מאפיינים דתיים יהודיים אלא היה חילוני באופיו. בתגובה קרא לו ראש הממשלה דוד בן גוריון להתפטר: "אני מתפלא איך מעז פקיד מדינה (!) להודיע כי הוא מחרים טקס זיכרון לנשיאה הראשון של המדינה. אם אינו מוצא את המדינה יפה בעיניו, מדוע אינו מתפטר?". הרב נסים גם סירב לצאת ולפגוש את האפיפיור פאולוס השישי בעת שהלה ביקר בארץ ואמר שאם הוא יוצא לקבל את פני האפיפיור, אזי על האפיפיור, כראש הדת הקתולית, להשיב ביקור לראש הדת היהודית ולפחות לעשות מחווה כלשהי של נימוס כלפי הדת היהודית. הרב חשש שאם לא יתקיים תנאי כזה, ייווצר הרושם שמעמד הדת היהודית וראשה נחותים ולא היה מוכן לתת לכך את הגושפנקא שלו.

ב-1972 נבחר הרב עובדיה יוסף להחליף את הרב נסים, על אף שהאחרון חפץ להמשיך במשרתו. אירוע זה גרר טינה שלא התפוגגה במשך שנים בין מקורבי הרב נסים לבין נאמני הרב עובדיה יוסף.

הרב נסים חיבר ספר שו"ת בשם "יין טוב".

הרב נסים נפטר ב-תשעה באב תשמ"ב (1981). אשתו ויקטוריה נפטרה בשנת 1989.

הרב נסים היה אביהם של חבר הכנסת מטעם הליכוד, לימים שר המשפטים, משה נסים, ושל פרופ' מאיר בניהו, חתן פרס ישראל בחקר המקרא ותולדות עם ישראל.

 

 

מרדכי אליהו
הרב מרדכי אליהו

בן הרב סלמן אליהו

הרב מרדכי אליהו, הראשון לציון (הרב הראשי הספרדי) ומנהיג רוחני. ירש את כסאו של הרב עובדיה יוסף ברבנות הראשית.

נולד בתרפ"ח (1928) בעיר העתיקה בירושלים, לאביו, שעלה מבגדאד והיה רב ומקובל. את הכשרתו הרוחנית קיבל במספר ישיבות, ביניהן בישיבת פורת יוסף אצל הרב עזרא עטייה. בצעירותו היה חבר בברית הקנאים, ואף נידון לעשרה חודשי מאסר על פעולות שביצע במסגרת חברותו בה. אחר כך התמנה לדיין בבית הדין הרבני בבאר שבע, והיה הדיין הצעיר ביותר בארץ. אחרי ארבע שנים עבר לדון בירושלים ואחרי חמש שנים נוספות התמנה דיין בבית הדין הרבני הגדול. בשנת 1983 נבחר להיות הרב הראשי לישראל במקום הרב עובדיה יוסף, והחזיק במשרה זו עד 1993, אז החליף אותו הרב אליהו בקשי-דורון.

בשנים האחרונות ידוע כמנהיגם הרוחני של חלק מהפעילים המרכזיים במפד"ל ושל חלק מהציבור הדתי לאומי. לרב אליהו מספר רב של חסידים שמשחרים לפיתחו. חלק אחר מהציבור הדתי לאומי מסתייג מדרכו של הרב אליהו, ואינו מקבל את הנהגתו. בחוגים אלה, דרכו נחשבת כאידיאולוגיה חרדית ולא ציונית. הוא החל לתת פומבי לעיסוקו בקבלה, וחסידיו מתארים מופתים ונסים שעשה. הוא מקבל קהל בביתו בירושלים ומחלק ברכות, עצות ופסקי הלכה למבקשים. בנו, שמואל אליהו, מכהן כרב העיר צפת.

השפעתו הרבה של הרב אליהו התגברה בשנים האחרונות בזכות הקמתם של עשרות רבות של גרעינים תורניים בכל רחבי הארץ, מערי פיתוח ועד לערי המרכז. רשת הגרעינים התורניים הגדול ביותר בארץ (יש גם רשתות אחרות) מופעל על ידי קרן מורשת, שהרב אליהו עומד בראשה. ב"גרעינים" של קרן מורשת מקימים בתי מדרש ("כוללים" או ישיבות גבוהות וישיבות הסדר), ועוסקים גם בפעילות ציבורית. הקמתם של הגרעינים התורניים תחת הסיסמה "להתנחל בתוך הלבבות" הפכה לתנועה בעלת השפעה רבה בציונות הדתית. אולם יש הטוענים שבגרעינים התורניים שולט קו דתי ואידיאולוגי קבוע מראש, שהוא לעתים קרובות חריף וקיצוני מאד.

הרב אליהו ידוע בפסיקותיו המחמירות. הוא ממשיך את שיטת הפסיקה של יהודי עיראק, בעיקר על פי דרכו של הבן איש חי, תוך התנגדות לדרך הפסיקה של הרב עובדיה יוסף המבקש לאחד את הפסיקה הספרדית על פי פסקי רבי יוסף קארו. בפסקיו הוא משלב גם אלמנטים מתורת הקבלה, בעיקר קבלת האר"י.

בין הדוגמאות הידועות לפסיקתו המחמירה אפשר לציין:

· קריאה שלא לחתום על כרטיס "אדי" לתרומת איברים, בניגוד לדעתם של רבנים אחרים, בגלל בעיית אמון ברופאים.

· בעבר הסתייג מבדיקת רקמות, בגלל שהדבר עלול ליצור בעיית ממזרות.

· איסור על יהודים בני עדות המזרח לאכול מצה עשירה בחג הפסח.

· איסור לאכול טחינה (למרות הכשר הרבנות) [1], בגלל בישולי עכו"ם.

ביוני 2005 הפתיע את תומכיו ומקורביו כשהצהיר, בניגוד למה שנמסר בשמו בעבר, שהוא מתנגד לסירוב פקודה ולחסימת כבישים על רקע תוכנית ההתנתקות ([2]). אמירה זו עוררה בלבול ותדהמה בחוגי המתנגדים לתוכנית והיו שהוסיפו לטעון שדבריו הוצאו מהקשרם. אגרת שהוצאה בשמו הקהתה את חדות דבריו [3].

[עריכה]

ספריו

· דרכי טהרה הלכות נידה

· קול יעקב סידור.

· קיצור שלחן ערוך – הרב מדרכי אליהו

[עריכה]

קישורים חיצוניים

· "דרכי הוראה" בית המדרש של הרב מרדכי אליהו – אתר הבית.

· הרב אליהו קורא לא לחתום על כרטיס לתרומת איברים באתר NRG

· הרב אליהו על בדיקת רקמות, באתר "דעת"

 

 

 

 

 

 

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

46 תגובות על הפוסט “רשימה מרוכזת של חכמי עירק

 1. אני מחפש אזכור על אבי, מנשה מתתיהו ז"ל
  עלה ארצה בשנת 1950. למד בישיבת "זילכה" התגורר בידושלים נפטר בשנת 1985

 2. מאת אל העורכים הנכבדים חסרה התייחסות לסבא שלי רבי מנשה אלכאתב אשר נפטר להערכתי ב-1930 והיה רב ידוע ומקובל בבגדד והחזיק בביתו בית מדרש בתאריך :‏

  כאמור חסרה התייחסות לסבא שלי רבי מנשה אל כאתב / כתב

  • בס"ד
   חכם מנשה היקר
   נשמח לקבל את קורות חייו של סבך ע"ה עם תמונה שלו ולהכניס לאתר.
   בברכה
   חיים סלמן
   מנהל האתר
   נייד 0528231771

 3. שלום,
  מחפשת חומר על סבי הרב ניסים כדורי חזן,היכן ניתן למצוא ספריו:מעשה ניסים ועוד.
  תודה

   • תודה חיים
    רק עכשיו ראיתי תגובתך.
    לא מצאתי את סבי הרב ניסים כדורי חזן זצ"ל באתר שלך.ראיתי את התוספת באתר צדיק שלי.חשוב להוסיף את שמות ילדיו מאשתו הראשונה רג'ינה שנפטרה בדמי ימיה :

    רחל , יוסף ז"ל,ראובן ז"ל,סרפין ז"ל.
    אודה לך אם תייעץ לי איך ךהגיע למידע נוסף על סבי,לצאצאי אנשים שהכירו אותו.
    תודה רבה ותזכה למצוות
    יהודית בודק

  • ספר מעשה ניסים יצא לאור בשלהי שנות ה70 ע"י אהבת שלום ומאז לא ניתן להשיגו בחנויות ולא נדפס שנית.
   הרב מוצפי הכירו כמדומה לי וכן רבים המבוגרים בינינו שגילם לא עולה על 75 שהכירוהו.

 4. שלום
  אני מחפש מיידע על הסבא שלי הרב מאיר אלפייה מבגדד עירק
  תמונה סיפור משהו על משפחת אלפייה
  תודה מקרב לב

 5. שלום וברכה,
  אתר מעניין ומוסיף הרבה, אני עורך עבודה סמינריונית על מרדכי שאול יצחק חי עיני 1895-1973 – אביו היה הרב נסים עיני שלאור הכתוב כאן היה תלמיד חכם וערך והוסיף לכתבים שונים. לאחרונה נתקלתי בסידור "חוקת עולם" שהוציא שלמה מוסאיוף בשנת תרנ"ב- [יש 6 כרכים- אני ראיתי 3 מהם] על הכריכה מוטבע השם מרדכי שאול יצחק חי עיני- אני נמיח שזה סבו של מרקו עיני בו אני עוסק. האם יש לך יותר ידיעות על הסב ומשפחתו? שנת עליתו ארצה?
  בתודה מראש
  נמרוד חפץ

 6. שלום ,
  אני אשמח לקבל מידע על משפחת שלמה-דוד יוצאי עיראק סבא של סבא שלי היה חכם ידוע . אני עושה עבודת שורשים ואני צריך עזרה במידע .
  תודה

 7. שלום רב, אני צאצאית של חכם ששון ברזני ומחפשת מידע אודותיו. לא מוצאת באף מקום, היכן אוכל לחפש?

  • בס"דד
   גב' לילך
   השם ברזאני הוא כנראה מקורדיסטאן ואין לנו כאן חכמי קורדיסטאן רק חכמי עירק.
   בברכה
   חיים סלמן
   מנהל האתר

 8. שלום חיים.
  אני מחפש מידע על משפחתו של סבי חגולי יחזקאל חנגלי מבגדד.
  אודה לך אם תוכל ליצור קשר במייל או בנייד
  0546139939
  תודה ושבת שלום

 9. הרב שמעון אגסי אינו עירקי אלא ממוצא פרסי וממשפחה עשירה שהלך ללמוד בעירק ושם לבסוף השתקע.
  צאצאיו בישראל יודעים על כך.

  בברכה.

 10. חבל לכתוב ולהסיק מסקנות בלי להביט לפחות בויקי
  סבא רבא שלו היגר מפרס – כמו מאות משפחות אחרות שהיגרו משם
  הוא לא "הלך ללמוד בעירק", הוא דור רביעי בעירק

 11. שלום,
  אבקש לדעת אם יש לכם מידע על משפחת חכם יוסף ממוסול.
  בין החכמים שם נמנים "אדוני" ואוסנת".
  תודה רבה.

 12. לכל קהל העוקבים שלום

  אני יצחק אליהו מירושלים נין של הרב הגדול חכם ששון ישראל מבגדאד, מבקש ליצור קשר עם כל צאצאי הרב עליו השלום, ועם כל היודעים מידע אודותיו וצאצאיו ועל כתבי-ידו, אשר הועלו לארץ בעליה הגדולה. וכפי שכתב בספר ישיבות בגדאד, עמ' 320-327.

  כבר ערכנו כינוס ראשוני של בני המשפחה לפני כשנתיים, אולם עם מספר גזעים אבד הקשר זה עשרות שנים. לדוגמא מצאתי כי שניים מנכדי הרב – רפאל ואליהו בני ראובן בן חכם ששון, עלו לארץ והאחרון נפטר בשנת 1993 ונקבר בבית העלמין ירקון – פתח תקוה.

  כל היודע דבר על החכם וצאצאיו, יואיל בטובו להתקשר אליי – 054-8407030

  תודה מראש – יצחק אליהו

 13. שלום וברכה רציתי לדעת אם אפשר לקבל מידע אודות המשפחה של אשתי, משפחת מצאפי.
  הסבא וסבתא שלה עלו מבגדד שמם שאול ושמחה (שם משפחה קודם שלה הוא ישראל)
  אם יש אפשרות לדעת על ההיסטוריה של המשפחה, יהדות, רבנים חשובים וכדומה…
  בבקשה אם אפשר לחזור לאימייל
  Itaym93@gmail.com

  • בס"ד
   משפחת מצאפי היא משפחה ידועה. היה בירושלים חכם יעקב מצאפי חכם גדול ומקובל. ובנו היום חכם בן ציון מצאפי בירושלים חכם גדול ודרשן גדול.
   בברכה
   חיים סלמן
   מנהל האתר

   • שלום רק רוצה לתקן שהרב בן ציון מוצפי הוא בן של המקובל ר סלמן מוצפי הרב יעקב מוצפי היה רב בירושלים אך הקשר המשפחתי הוא לא קשר דם

 14. שלום

  אני מחפשת מידע עבור בעלי על הסבא רבא שלו שהיה מחכמי בבל בשם משפחה ערסי או ארסי ששונה לאגסי.

  לטיפולכם אודה
  איריס אגסי

 15. שלום וברכה , רציתי לדעת יותר פרטים על חכם עזרא מועלם , נפטר ז באב התש״כ , נולד בבגדד, בשנת התרנ״ב, בנו של הרב אליהו בכמוהר״ר אברהם הילהי זלה״ה
  הרב עלה לארץ ידוע לי , אשמח מאוד לקבל פרטים ( היה מקובל גדול י כידוע לי)
  אשמח לקבל פרטים.

 16. אני מחפשת מידע על חכם סלמן מוצאפי שהיה אב"ד בבגדד (שם משפחה נוסף שלו היה כנראה נקש). לא אביו של הרב בן ציון שליט"א. כנראה קרוב משפחה שלו. ככל הנראה נפטר בסביבות תש"י-תש"כ. לא ידוע לי אם נפטר בארץ או בעירק.
  אשמח לקבל פרטים במייל

 17. שלום עליכם,
  מחפש מידע לגבי חכם עזרא מועלם זצוק"ל בן הרב אליהו מועלם בן הרב אברהם הילהי זצוק"ל
  ידוע שהוא היה בגיל 17 שנפטר הבן איש חי. ושנות חייב 1892 -1960
  עלה מבגדד לארץ ישראל.

 18. שלום לכם
  אשמח אם תפרסמו במסגרת זו את שמ סבי עליו השלום הרב מנשה אלכאתב
  היה בביתו מדרש בו לימד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *