פרשת ויקרא – חידושים מאת ר' יונתן בן עוזיאל ע"ה

בס"ד

חידושי ר' יונתן בן עוזיאל ע"ה

פרשת ויקרא

פרק א' פסוק א':

ויקרא אל משה – כאשר השלים משה להקים את המשכן חשב משה ודן בלבו ואמר: הר סיני שהיתה משיחתו לפי שעה ונתקדש רק שלשה ימים לא היה אפשר לי לעלות אליו עד שהיה הדבור מדבר עמי כ"ש אוהל מועד הזה שמשיחתו לעולם מן הדין היה שלא אכנס לתוכו עד מתי שידובר עמי מלפני ה' לכן קרא הדיבור למשה ודבר עמו מאוהל מועד לאמר.

פסוק ב':

אדם כי יקריב מכם – אדם כי יקריב מכם ולא מומר שעובד ע"ז.

מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן – מהבהמה הטהורה, מן הבקר ומן הצאן ולא מן החיה.

פסוק ד':

וסמך ידו – ידו הימנית בכל כוחו.

פסוק ה':

והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו – והקריבו את הדם בכלי וזרקו אותו במזרק על המזבח.

פסוק י"ד:

מן התורים או מן בני היונה – תורים גדולים ובני יונה קטנים גוזלים.

פרק ב' פסוק י"ב:

קרבן ראשית – ומה יש לך להביא מן השאור ומן הדבש – קרבן ראשית שתי הלחם הבאים מן השאור שכתוב חמץ תאפנה ובכורים מן הדבש כמו בכורי תאנים ותמרים יאכלום הכהים אבל לא יעלו על המזבח.

פסוק י"ג:

ולא תשבית מלח ברית אלהיך – כיוון שעשרים וארבע מתנות כהונה נתגזרו בקיום ברית שכרת ה' לאהרון שהברית כרותה למלח מששת ימי בראשית.

פרק ג' פסוק ב':

וסמך ידו על ראש קרבנו – וסמך ידו הימנית בכל כוחו.

פסוק י"ז:

כל חלב וכל דם לא תאכלו – אלא על גבי המזבח יתקרב לשם ה'.

פרק ד' פסוק ט"ו:

וסמכו זקני העדה – שנים עשר זקני העדה שהם האמרכלין הממונים על י"ב שבטים.

אהבת? נא שתף עם חבריך! בברכה, חיים סלמן
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *